lördag, november 22, 2008

Det har nog inte kul i (s) partiledning

Ny opinionsmätning idag. Från Novus/TV4.

Samma tendens som andra. Socialdemokraterna fortsätter sitt fria fall utför.

Ett fall som startade den vecka när Mona Sahlin lämnade vänsterpartiet ensamma för att sedan tvingas ta in dem i diskussionen igen om ett regeringssamarbete.
Sedan dess har rena kaoset utbrutit inom trekanten.

Och med den utförskana som (s) åker och ökat stöd för dem själva kan vänsterpartiet vara ganska tuffa i sina krav på (s) och (mp).

Vad vi har sett sedan den där presskonferensen är hur det skulle se ut under fyra år om trekanten fick regeringsmakten.

En statsminister (Mona Sahlin) som visat sig vara en svag ledare. Som verkar ha dålig koll på partiet och taktiken. Och ett vänsterparti som sittande vid regeringsmakten i fråga efter fråga skulle pressa (s) och (mp) till dåliga vänsterlösningar.

Det är detta väljarna ser och lämnar (s). Inte bara för (mp) och (v) utan man går även tillbaka till alliansen.

När partiledningen i (s) och/eller deras VU träffas. Undrar hur snacket går? Man är nöjda med den situation man hamnat i? Man är nöjda och glada över Mona Sahlins ledarskap?

Tänk om man fick vara en fluga på väggen och lyssna.

DNSvdHDSydsvSvd

Svd

fredag, november 21, 2008

Tågstopp i Åsa – Debatt i Varberg

Kungsbacka kommun har planerat för att Öresundståget skall kunna stanna i Åsa i Kungsbacka kommun förutom i Kungsbacka centralort.

Nu börjar Banverket tveka om det går. Det går för många tåg på Västkustbanan.

Det låter lite otroligt att 2 minuters stopp skulle betyda så mycket.

Men enkelspåret genom Varberg gör det givetvis besvärligt.

Kungsbacka kommun måste trycka på så att det blir ett stopp i Åsa. Första steget för pendeltåg till Varberg med stopp i Fjärås, Åsa, Frillesås, Väröbacka och Varberg.

På måndag är det debatt i Varberg om just pendeltåg till Varberg.
Kl 19.00 på Varbergs teater. Resenärsforum arrangerar.

Och jag deltar för folkpartiet.

Kom och lyssna.

Därför har (kd) så fel

Betyg skall vara mätbara och man skall veta vad man skall uppnå för att få betygen.

Inte bygga på någon subjektiv bedömning som enskild lärare har gjort. Inte någon värdering av vad man gör på fritiden.

Därför är kristdemokraternas förslag på betyg på engagemang så fel.

Punkt slut.

AftonblSvd2

onsdag, november 19, 2008

Dagens avsnitt i ”Vem tar vem”.

Senaste budet i den rödgröna såpan ”Vem tar vem” är att enligt Mona Sahlin skall man vara klara till med ett samarbete före jul.

Men vad man skall vara klar med framgår inte. Att man skall samarbeta eller politiken man vill driva eller vadå?

Kanske kommer man fram till den fantastiska slutsatsen att man skall samarbeta och att förhandlingar skall starta, på nytt. De vill säga man har inte kommit fram till något.

Som i alla dokusåpor är det en invecklad och ibland fantasifull intrig.

Vad blir julens cliffhanger? Att (s) och (mp) ställer ultimatum och Lars Ohly kommer ge besked i nästa avsnitt?

Mona Sahlins förklaring att hon ännu inte bokat in möte med Ohly var rätt kul.

- Men jag vet inte när det blir. Jag har fullt upp med att hålla koll på alla varsel.

Snälla Mona, du sitter inte i regeringen och du har tid att träffa de båda språkrören från (mp). Kunde inte Ohly fått vara med?

DNSvd

tisdag, november 18, 2008

SJ, SJ gamle vän, du behöver konkurrens.

Tre gånger under hösten, inom ganska kort tid har jag åkt till Stockholm. Inte en enda gång har SJ hållit tiden. Det gäller båda vägar.

Vid ett tillfälle byttes X 2000 ut mot gamla vagnar som skramlade och förde liv hela vägen till Stockholm. Förvånansvärt bara 30 minuter sen. Men det luktade bränt också….

Ett vanligt skäl till att de är sena är att man bara går på två motorer. Flera gånger säger lokaföraren att vi kommer stanna vid denna station och starta om motorerna.

Verkar som materialet man kör är i oerhört dåligt skick.

Tror ni detta hade hänt om inte SJ haft monopol på linjen Göteborg- Stockholm?

Det känns viktigt att det blir konkurrens både om kvalité och pris.

SJ har på ett tydligt sätt visat att statlig och offentligt ägande är ingen garanti för god kvalité.

Idag är det tydligen elfel. Det kan ju inte SJ ta ansvar för utan det är en annan statlig myndighet, Banverket. Dålig dag för de som tycker att samhället skall sköta en massa saker.


Svd12DN

Uppdatering 19/11

Kaoset fortsätetr och nu skyller Banverket och SJ på varandra. Hur mycket el drar tåget? Pust!!!!

Det kvarstår att SJ har inte skött sina tåg som de skall och under åren 1991-2006 med (s) och delvis (mp) och (v) styre fick inte Banverket tillräckligt med pengar.
Det är det vi lider av idag.

Skulle vara kul att höra Peter Eriksson och Maria Wetterstrand bortförklara att man inte såg till att det gick att använda det gröna alternativet tåg när man hade chansen under 8 år.

Undrar om det rycker i vänsterpartiernas ryggmärg. Det här går inte. Vi måste förstatliga Banverket och SJ så samhället tar över.

Men Ooops det är ju redan statligt. Vad gör vi då? Kanske privata kan få en chans......

Svd12