måndag, oktober 12, 2015

Jag fick rätt om DÖ. Vad händer nu?

Den 14 juli i år skrev jag en artikel på Göteborgs Postens debattsida där jag ansåg att Decemberöverenskommelsen (DÖ) skulle rivas upp och nu är den borta.

När Stefan Löfven utlyste nyval ingen ville ha det men var det väl det minst dåliga alternativet men som det utvecklade sig blev det väldigt konstigt. Man röstade från alliansen inte på sina egna förslag i rädslan över att vinna och Vänsterpartiet fick orimligt inflytande. Läs artikeln här.

Vad händer nu?

Stefan Löfven är både ansvarig för att DÖ kom till och att den dog. Att snabbt utlysa nyval målade in alla partier i ett hörn. Ingen ville ha nyval och vi fick DÖ.

Vad händer nu?
Men DÖ hade krävt en annan förvaltning. Att lägga in saker i budgeten riksdagen och svenska folket är emot var utmanande. Att ge Vänsterpartiet orimligt inflytande var också utmanande och Stefan Löfven torpederade det stöd som eventuellt fanns i allianspartierna kring DÖ.

Det naturliga är nu att titta på Danmark, precis som jag skrev i min artikel. Det har minoritetsregerat länge med samma situation som Sverige. Både med borgerliga och socialdemokratiska statsministrar.

I Danmark förhandlar regeringen olika sakfrågor och skapar olika majoriteter. När budgeten läggs förhandlas sakområde efter sakområde fram.

Detta är möjligt att göra även i Sverige och under riksdagens behandling ha lite olika majoriteter när de olika politikområdena tas upp även om regeringens övergripande budget röstas igenom. Man kan också i förväg gjort upp om vissa intäkter.

Det är med bakgrund av detta man skall tolka Jan Björklunds utspel att dumpa MP och sluta ge Vänsterpartiet veto över budgeten-

Löfven kan inte först förhandla med MP och sedan V för att när det efter det
finns ett förslag söka stöd hos ett alliansparti.

Alliansen kommer aldrig stötta vänsterpolitik men i vissa frågor går det säkert att hitta lösningar. Stefan Löfven utan MP i regeringen och V i budgeten står friare att hitta dessa lösningar.