onsdag, september 04, 2013

Bra telefontillgänglighet för Region Hallands vårdcentraler

Under våren har en undersökning gjorts för hur man kommer fram till landets vårdcentraler per telefon.

Halland får bra betyg. 95% av alla samtal besvarades. Snittet för riket var 91%. Bäst var Jönköping, Kalmar och Kronoberg på 99% och sämst Region Skåne på 78%.

Tyvärr har de flesta privata vårdcentraler i Halland valt att inte deltaga. Så siffrorna gäller för det mesta regionens vårdcentraler.

Det borde vara viktigt att alla deltager i sådana här undersökningar för att medborgaren skall veta vad vårdcentralen kan erbjuda för service och vård.

Det är roligt att så många av regionens vårdcentraler når 100% som måste vara målet.

Här kan ni läsa mer om undersökningen.

måndag, september 02, 2013

Tufft 2014 för regionens närsjukvård

Vid senaste mötet med Driftnämnden Närsjukvård i onsdags redovisades det ekonomiska läget. Ekonomin för 2013 ser bra ut och prognosen för Vårdcentralerna är att de går ihop 2013. Folktandvården har ett underskott men arbetar för att nå nollresultat.

Som bekant är ekonomin i Region Halland inte den bästa mycket på grund av sjukhusens underskott men också ett förändrat skatteutjämningsförslag som innebär att Halland är förlorare.

Enligt ett förslag som Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) skall behandla 9 september höjs hälso- och sjukvårdspengen (Hospen) med 0,3% 2014.

För full kompensation skulle vi behövt ca: 2,5%. Jag skriver ca: då prognos över löner och inflation är just prognoser.

Uppräkningen är lika oavsett om man är regiondriven eller privatdriven vårdcentral inom Vårdvall Halland. Så ingen får mer ersättning eller mindre.


Det innebär att verksamheten måste hitta sätt att bli effektivare 2014.

Men vi behöver både gasa och bromsa. Det blir lätt att man paniksparar och blicken vågar inte titta framåt.

Under 2014 invigs två filialer. En i Halmstad, Kärlekens vårdcentral, och en i Kolla parkstad där även tandvård ingår.

Vi tittar på fler områden som förmodligen är aktuella 2015 och framåt.

När nya områden byggs eller gamla expanderar skall regionens närsjukvård alltid vara beredd att överväga att ge service där.

Både regionens vårdcentraler och folktandvård har högt förtroende. När en privat vårdcentral i Varberg la ner under våren 2013 har merparten listat sig på regionens vårdcentraler. Ett högt betyg när man röstade med fötterna.

Under hösten får Närsjukvårdsnämnden titta på olika alternativ för att få ner kostnaderna. Klart är givetvis att vi alltid tittar på möjligheten att minska antalet hyrläkare. Men även förvaltningen har ett beting att vända på alla stenar utan att äventyra framtiden.

Ersättning för barntandvården föreslås vara oförändrad. Men den betraktar jag som en beställning. Får vi mindre pengar blir det mindre tandvård från folktandvården och de privata utförare som finns.

Taxan för övriga föreslås höjas med 4%. Lite i minsta laget men som jag ser det hanterbart.

(S) vill bara höja med 2,7%. Skall bli kul att höra i regionfullmäktige i oktober vad de skall spara på.

PS! Folke Kanin är Folktandvårdens Maskot. Lär ut tandvård för barnen. DS!
Intressant förslag till riksdagslista för FP i Halland

En enig nomineringskommitté har lagt fram ett förslag till riksdagslista för Folkpartiet i Halland inför valet 2014.

Den är intressant på många sätt. Det är för det första en klar föryngring.

På andraplats föreslås Emma Gröndahl från Laholm. Hon är 26 år men redan erfaren i politiken. Sitter sin andra period i kommunfullmäktige där, är gruppledare och sitter även med i kommunstyrelsen.

Bengt Eliasson
På tredje plats föreslås Fatima Svanå från Halmstad. Också med många år i politiken och 38 år.

På fjärde plats föreslås Ann Molander från Kungsbacka (48 år) och på femte plats Kristoffer Johansson från Halmstad, 32 år.

Listan toppas av Bengt Eliasson från Åsa i Kungsbacka. Han är 52 år och har lång politisk erfarenhet. Kom in redan i slutet av 80-talet i politiken i Kungsbacka. Är gruppledare för Folkpartiet i Region Halland.

Att Bengt toppar har några reagerat på i media. Borde vara en kvinna. Men med tanke på att Bengt vann provvalet så oerhört överlägset hade det varit ganska utmanade att strunta i medlemmarnas önskemål och egentligen säga till dem, ni har röstat fel.

Bengt fick fler röster än nummer två och tre ihop, och lika många som nummer två, tre och en av delade fyrorna ihop. En överlägsen seger.

Jag värjer mig alltid emot när det sägs att nu är det dags för en kvinna eller här måste vi ha en man.

För att kunna företräda medborgarna och sitt parti och faktiskt uträtta något måste man ha kompetens. Det sitter inte i vilket kön, ålder, hudfärg, sexuell läggning eller annat man har.

Kompetens kan givetvis uppfattas olika. Men det är därför vi har provval. Man prövas av sitt parti. Har man förtroendet? Tycker de som man träffar ofta, och fått förtroendet ifrån, att man gör ett bra jobb?

Sedan får väljarna också säga sitt genom att kryssa. Tyvärr har vi inte ett bra personvalssystem. Jag skulle vilja se att att partierna satte t.ex 10 kandidater på listan till riksdagen i Halland och sedan fick väljaren via kryss välja den man ville se som partiets riksdagsledamot/ledamöter.

Dagens system gör kryss inte får den betydelse de kunde få. Någon får 5,14% kryss och blir inkryssad. Men nästan 95% av de som la rösten på det partiet i den valkretsen kryssade inte personen. Hur mycket värt är då egentligen de 5% kryss?

Jag är glad över att Halland tar steget från varvade listor. Vi gjorde det i Kungsbacka 2010 vilket innebar två kvinnor i topp på kommunlistan, fem av sju i kommunfullmäktige för (FP) är kvinnor och kvinnorna sitter på fyra av fem presidieposter.

Jag var med i båda nomineringskommittéerna som tog fram förslagen, var ordförande i den ena, och jag har inga problem med att kvinnor dominerar inom (FP) i Kungsbacka.

De var bäst och hade bäst kompetens, helt enkelt. Och vill männen få bra placeringar inför 2014 får man visa att man är värda detta förtroende. Annars lär kvinnorna i Kungsbacka ta de främsta platserna även de nästa fyra åren.