lördag, juli 07, 2012

Lite om Hälsa och Rehab i Närsjukvården

Media i Halland har den senaste veckan i några artiklar uppmärksammat att det sker en anpassning av verksamheten inom Hälsa och Rehab i Närsjukvården i Region Halland.

När man kontaktat mig har media haft lite svårt att förstå att det finns inga politiska beslut  i frågan. Vilken vård man får och på vilken nivå är inget politiskt beslut utan i första hand ett beslut som tas av bland annat behandlande läkare.

Däremot följer givetvis politiken frågan. Vid arbetsutskottets möte i juni fick vi en redovisning och nämnden kommer få en i augusti.

När vårdvalet började 2007 så listade sig över 70% på de offentliga vårdcentralerna. Nu är siffran 58%. I början köpte de privata vårdcentralerna en stor del av hälsa och rehabtjänster från dem offentliga vårdcentralerna.

Ganska snart slutade man med detta. Det har inneburit en svår resa. Man tappar patienter (listade) och köpt vård och måste minska personalstyrkan. Till skillnad från besök hos doktor och sjuksköterska har besöken hos Hälsa och Rehab fortsatt att sjunka.

Anledningen är att patienterna är färre och privata vårdcentraler löser detta på egen hand.

Dock har närsjukvården inte anpassat sig i takt med att patienterna försvunnit.

Vad gäller dietister (som frågan nu gällt) har privata sagt upp avtalet i Kungsbacka. Man kan inte ersätta dessa patienter med andra.

I och med vårdvalet får varje vårdcentral en hälso- och sjukvårdspeng baserad på ålder. För denna peng skall man utföra den vård patienten behöver.

Det är vårdcentralen och i första hand behandlande läkare som bedömer behovet av olika åtgärder. Som skall ha listilsamtal. Remittera vid behov. Föreslå livstilsgrupp, skriva motion på recept och även bedöma remiss till undersökning för eventuell obesitas (fetma) operation.

Och detta gäller all Hälsa och Rehab.

Vad vårdcentralerna nu fått göra är att bedöma behovet av dessa tjänster. För att man inte av ekonomiska skäl skall välja bort Hälsa och Rehabtjänster så är en rimlig nivå satt ingen får gå under.

Men det finns inga andra pengar än den hälso- och sjukvårdspeng vårdcentralen får. Vill man göra extra satsningar för att kunna behålla personal när de privata säger upp avtalen måste man skära ner på annat.

Region Halland får inte ge Närsjukvården extra pengar utan att ge privata lika mycket.

Det finns alltså, som jag skriver ovan, inga politiska beslut om detta därför det är i slutändan de som behandlar  patienten som fattar besluten. Det är patientens behov som är det viktigaste.

Vilket alltså kan innebära att en vårdcentral kan komma att köpa mer tjänster än den rimliga nivå som man nu inte får gå under.

Och såhär måste det vara. Att jag eller andra politiker i förväg skall besluta om vilka behov patienterna har blir bara fel.

Det måste professionen göra. Givetvis måste man alltid ta hänsyn till ekonomin men en patients behov är alltid det viktigaste.