torsdag, april 20, 2017

MP: Från ej förhandlingsbar flyktingpolitik till fotboja

Att sitta i regeringen för ett litet parti, dessutom för första gången, det kostar på.

Jag skrev i maj förra året ett blogginlägg där rubriken var "Kan Miljöpartiet kollapsa?" Läs här.

När man i SIFO nu är under 4% är man på bra väg.

Inlägget handlade just om små partier från olika länder och politisk färg och hur man helt tappat bort sig själva och sina idéer i ett regeringssamarbete.

Men Miljöpartiets omsvängningar i politiken är utan tvekan de mest omfattande och exempellösa jag lyckats hitta när jag studerat olika länder.

Bästa sättet är att se utfrågningen av Gustav Fridolin i SVT inför valet 2014. Den finns här.
Från tredje parti till under 4% på fyra år.

Sedan jämför man vallöftena med vad man sedan gått med på och genomfört.

Här är några svar med kommentarer:

GF: Alla lärare skall ha 10.000 i lönelyft på 8 år

Som utbildningsminister har han inte kommit i närhet av detta. Och vissa lärare har inte fått en enda krona extra.

GF: Man skall skära ner på försvaret. Nej till nya JAS plan och en nettobesparing på befintligt försvar.

Mp sa ja till nya JAS plan, ökade anslagen till försvaret och sa dessutom ja till ett avtal som för oss närmare NATO

GF: Mänsklig rättighet att söka asyl och få en fristad från förtryck. Detta är inte förhandlingsbart.

Vi vet ju nu att det var förhandlingsbart och man sålde ut sin flyktingpolitik för att få stanna i regeringen. Och man bröt mot det som stod i valmanifestet "Vi kommer alltid att arbeta för en mer human och öppen politik och vi kommer aldrig att göra det svårare för människor att komma till 
Sverige."

Den sista delen i stycket tål att läsas igen.

"Vi kommer aldrig att göra det svårare för människor att komma till Sverige."

GF: Hur kan man tillåta att Sverige öppnar (genom Vattenfall min anm.) nya kolgruvor i Tyskland?

Kolbiten viftades med i hela valrörelsen men när det kom till kritan sa MP ja till att sälja gruvorna till annan producent som säkert kommer öppna fler gruvor.

GF: Jag skulle inte sätta mig ner i en regering med Björklunds skolpolitik.

Men man sitter ju i en sådan regering. Jan Björklunds skolpolitik gäller, har förbättrat Sveriges resultat i PISA undersökningen, och Gustav Fridolin har som utbildningsminister inte velat eller vågat ändra på den.

GF: Utveckla ett hållbart ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt.

Givetvis har man inte påbörjat något sådant arbete därför det skulle (S) aldrig gå med på. Och hur denna utopi ser ut det vet ju inte ens MP.

GF: Alla skall ha rätt att välja minskad arbetstid eller ökad lön.

Skulle kräva ändrad arbetstidslag och det öppnar Fridolin för i utfrågningen men några förslag eller lagändringar har vi inte sett.

Och så låter det i hela intervjun. Vallöften efter vallöfte som man sedan svikit.

Till frågorna ovan kan ju läggas kravet på att Bromma flygplats skall läggas ner och att Förbifart Stockholm skulle stoppas, två krav de fick backa från.

Miljöpartiet har valt att det är viktigare att visa att man är regeringsdugliga framför att stå upp för sin politik och ideal.

Med under 4% i opinionen kan man knappast anse de gjorde rätt val.

PS! Om man som Miljöpartiet föreslår, beslutar att alla misstänka/tänkbara terrorister skall bära fotboja är det viktigt att man talar om för dem att det är förbjudet att ta av den och att de kan straffas för det.    DS!

onsdag, april 19, 2017

Nätterapi gav bättre resultat - prövas i Halland

Tyvärr har psykiska ohälsan ökat i vårt samhälle. Sedan vårdvalet infördes 2007 i Halland har besöken fördubblats till psykologer och kuratorer på vårdcentralerna.

En särskild enhet har bildats i Region Halland som lyder under närsjukvården för barns- och ungas psykiska hälsa. 
Hur skall vården möta ökad psykisk ohälsa??

Olika tankar har funnits och provats för att hitta nya metoder, metoder som innebär att man gör en stor del av terapin via nätet.

Det finns flera studier. De flesta pekar på att man får bättre resultat för KBT på nätet istället för motsvarande behandling på en vårdcentral

En ny forskningsstudie visar också detta.  

Den är gjord av Lunds universitet  och visar att Nätterapi i kombination med motion kan bota depressioner och stress snabbare än traditionell behandling hos primärvården.
Se länk.

Det är så kallad KBT ( kognitiv beteendeterapi) där man under överseende av en behandlare,
Det finns bra beskrivning av hur behandlingen går till på 1177. Se länk. 

KBT på nätet prövas redan i Region Halland på en av närsjukvårdens vårdcentraler, Vårdcentralen Falkenberg.

Vi följer detta arbete mycket noga i Närsjukvårdsnämnden och på nästa möte 12 maj kommer vi få en redovisning av hur arbetet fortlöper.

Jag är övertygad om att KBT på nätet kan vara ett sätt att ge vård, även om det inte passar alla och att vi framöver kommer rulla ut detta på vårdcentraler i samtliga kommuner. 

Fotnot: Här är länk till ytterligare en studie refererad av Läkartidningen.

tisdag, april 18, 2017

Stort stöd för (L) förslaget om trygghetsvakter vid resecentrum i Kungsbacka

Liberalerna har ju föreslagit att det på helgerna (fredag och lördag) skall finnas trygghetsvakter vid resecentrum.

Av främst två skäl:

1. Polisen i Kungsbacka är underbemannad. Det finns färre polisen nu när vi är 80.000 invånare än när kommunen hade 60.000 invånare. Polisen behöver prioritera och all hjälp de kan få ökar tryggheten i kommunen.

2. Resecentrum upplevs som en otrygg plats. Många undviker säkert att gå dit för att ta taxi eller kollektivtrafik.
Tidningen Norra Halland har på sin hemsida en webbenkät där man ställer frågan:

- Våldet utomhus minskar i Kungsbacka. Trots det talas om vakter vid Resecentrum. Bra idé?

Ledande fråga egentligen där man kan tolka det som om tidningen tar ställning emot trygghetsvakter.

Men svaret är entydigt.

När jag i går kväll tog skärmdumpningen (se bild) hade 86% stött förslaget.

Och det är min upplevelse när jag senaste veckan mött människor i Kungsbacka att det finns stort stöd för förslaget.

 Några av kommentarerna:

- Bra förslag, att ingen tänkt på det tidigare, 
- Vi måste få fler poliser, 
- Jag har ju sett kanal 5:s tunnelbanan, så kan vi ha det,
- Jag skulle aldrig gå förbi där på helgen

Kommunstyrelsen i Kungsbacka har nu ställt sig bakom Liberalernas förslag och kontakt kommer tas med Västtrafik och Hallandstrafiken.

De borde ha intresse att bidra till trygg miljö på resecentrum Resandet genererar ju att folk besöker platsen samtidigt som det måste vara i deras intresse att deras kunder känner trygghet och vågar/vill åka kollektivt.