lördag, oktober 01, 2016

Liberalerna vill att alla Öresundståg stannar i Åsa

Jag har tillsammans med Ulrika Landergren haft en insändare. om att alla Öresundståg skall stanna i Åsa, publicerad under veckan i Kungsbacka Posten, Norra Halland och Hallands Nyheter. Med lite förändringar i texten.

Här är en variant.

Fler tågstopp i Åsa för minskad trängsel på tåget

Åsa station har snabbt blivit populär med kapacitetsbrist på tågen som följd.

Ca: 1000 personer kliver av och på i Åsa varje dag. Trots färre stopp än övriga stationer i Halland.

Rena och snygga fordon, och att man får sitta, är oftast ett viktigare skäl än priset när resenärer rangordnar vad som får dem att åka kollektivt.

Liberalerna anser att fler tåg behöver stanna i Åsa.

På morgonen kliver ca: 100 personer på i Åsa vid en avgång. Med fler stopp sprider man ju ut de som reser på flera tåg och det bör ge minskad trängsel.

I förslag till nytt avtal om Öresundstågen tas också Skånetrafiken och Västtrafiks veto bort när det gäller var tåg får stanna.

Trafikverket har också avgörande roll efter som de tar det beslutet om stoppen får plats i tidtabellen.

I skrivelse till Hallandstrafikens styrelse föreslår Liberalerna att VD i Hallandstrafiken får i uppdrag att undersöka möjligheten att alla eller fler Öresundståg stannar vid Åsa station. Kontakter får tas med berörda trafikhuvudmän och med Trafikverket.

Kungsbacka kommun satsar på Åsa. Bra kollektivtrafik  är viktigt för utvecklingen och att det finns stopp på rätt ställen så att man inte behöver stå på tåget för att det redan har blivit fullt i t.ex ÅSA.

Tommy Rydfeldt (L)                                                        Ulrika Landergren (L)
Ledamot i Hallandstrafikens styrelse                               Kommunalråd Kungsbacka






tisdag, september 27, 2016

Kollektivtrafikåkandet fortsätter att öka i Halland och Kungsbacka

Siffrorna till och med juli 2016 visar att kollektivtrafikåkandet fortsätter att öka i Halland.

Region Hallands mål är att resandet skall öka med 5% varje år. Siffran hittills i år är 4,4%. Men då skall man veta att Öresundstågen inte är med, räkning görs på hösten, och att siffran för pendeltåget Kungsbacka till Göteborg är högst osäker.

Ett nytt system för pendeltåget att mäta antalet resande genom att vid dörrarna automatiskt räkna av och påstigande, håller på att trimmas in.

Men vad gäller busstrafiken är det mycket trevliga siffror.

Kungsbacka fortsätter att öka. Stadstrafiken lades om i juni 2015. Ackumulerad resandeökning i år är 46,2% och jämfört med juli 2016 (första månaden med den nya trafiken) är det en ökning med 27,6%.

Stadstrafiken i Halmstad visar en ökning på 4% men där kommer förmodligen en rejäl ökning då trafiken läggs om 2017 när nya bussterminalen är klar.

Stadstrafiken i Falkenbergs ökning är 12,2% och  stadstrafiken i Varberg 33,4%, Jämfört med förra juli en ökning i Varberg med hela 46,5%. I Varberg lades trafiken om i december 2015.

Regionbussar och länståg (exkl Öresundståget) ökar med 3,8%.

Siffrorna visar att det lönar sig att satsat på kollektivtrafiken och försöka få fram attraktiva linjer och avgångstider.

Det är viktigt att fortsätta på den linjen så bussturer anpassas ännu mer till tågen. Men även att områden som byggs ut, t.ex Söder i Halmstad, får kollektivtrafik som kan konkurrera med bilen.

För Liberalernas del vill vi också utreda möjligheten att alla Öresundståg stannar i Åsa. Kungsbacka kommun satsar på kommundelen och det behövs fler avgångar med avgångar varje halvtimma i rusningstrafik.

Från 11 december blir det också ett extra tåg som går från Varberg på morgonen med avgång 7.05, som stoppar i Åsa 7.20 och sedan går till Göteborg med stopp i Kungsbacka och Mölndal. På eftermiddagen går samma tåg 16.40 från Göteborg med stopp i Åsa 17.12..

Detta tåg, som kommer köras av Västtrafik, är en viktig ökning av kapaciteten, Men med fler tåg som stannar i Åsa sprids de som vill resa ut på fler avgångar.

Liberalerna i Halland eniga om nej till storregioner

Liberalernas partistyrelse har haft ute ett samråd i partiet om hur regionerna och sjukvården skall styras och se ut i framtiden.

Sista dag att svara var 19 september.

Tre alternativ ställdes mot varandra.

Alternativ 1: Regioner ser ut som nuvarande regioner/landsting.


Alternativ 2: Det bildas sex regioner i enlighet med indelningskommittén.


Alternativ 3. Sjukvården förstatligas och regionerna blir kvar med begränsat uppdrag (kollektivtrafik, kultur och regional utveckling)


Liberalerna i Hallands regiongrupp har i full enighet svarat alternativ 1. Regionerna skall se ut som idag. Inga storregioner. Alla kommunföreningar har också valt att lämna egna remissvar.  (Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholm)

Samtliga kommunföreningar har instämt i regiongruppens yttrande, alternativ 1, vilket innebär bevarande av Halland som egen region.

Det är positivt att partistyrelsen gått ut med detta samråd då det är en viktig fråga hur regioner i allmänhet och sjukvård i synnerhet skall styras och se ut.

Jag är också glad att Liberalerna i Halland visat upp en så stor enighet i att man anser att Halland skall vara kvar som egen region. Inte ser några fördelar med en sammanslagning med Västra Götaland och Värmland och anser att förändringar skall komma underifrån. Det ger våra remissvar en väldig tyngd.

Ingen har heller ansett att förstatligande av sjukvården är en bra lösning men det är viktigt att staten spelar en roll när det gäller den högspecialiserade vården som bara ges på några få ställen i Sverige.


måndag, september 26, 2016

Undersök möjligheten till fler tågstopp i Åsa

Öresundstågen är en framgångssaga. Mer än fördubblat resande sedan 2009.

Öppnandet av Åsa station i december 2013 har visat sig vara rätt beslut.
Stationen har snabbt blivit populär med kapacitetsbrist på tågen som följd.

Kring 1000 personer kliver av och på vid stationen varje dag. Och då har man inte så många stopp som övriga stationer i Halland.

Öresundståg på Åsa station
Komfort, rena och snygga fordon, och att man får sitta, är oftast ett viktigare skäl än priset när resenärer får rangordna vad som får dem att åka kollektivt. 

Liberalernas slutsats är att fler tåg behöver stanna i Åsa.

Det behövs fler tåg och därmed fler sittplatser på sträckan Varberg- Göteborg för att möta nuvarande och framtida efterfrågan. Därför är det positivt att det blir ytterligare ett tåg på morgonen från Varberg från  11 december 2016.

På morgonen kliver ibland ca: 100 personer på i Åsa vid en avgång, vilket givetvis skapar trängsel. Med fler stopp och den nya avgången från december sprider man ju ut de som reser på flera tåg och det bör ge mindre trängsel,.

Vi är medvetna om att i det avtal som finns beträffande Öresundstågen så är utgångspunkten ett stopp per kommun och att övriga trafikhuvudmän, i detta falla Skånetrafiken och Västtrafik, kan lägga in sitt veto mot fler stopp.

Dessutom har Trafikverket en avgörande roll efter som de tar det avgörande beslutet att stoppen får plats i tidtabellen. 

I en skrivelse till Hallandstrafikens styrelse föreslår undertecknad och kommunalrådet Ulrika Landergren (L) i Kungsbacka att VD  i Hallandstrafiken får i uppdrag att undersöka möjligheten att alla eller fler Öresundståg stannar vid Åsa station. Kontakter får då givetvis tas med berörda trafikhuvudmän och med Trafikverket.

I pressmeddelandet säger Ulrika Landergren:

- Kungsbacka kommun satsar på Åsa. Kommunen har köpt mark och det har tagits fram en områdesplan för utbyggnad av både bostäder och verksamheter,

- Ökat resandet med kollektivtrafiken och goda förbindelser är viktigt för hela Kungsbacka . Vi planerar ju också för ökat resande från bland annat Hede men framförallt är det viktigt att det finns stopp på rätt ställen och att man inte behöver stå på tåget för att det redan har blivit fullt i t e x ÅSA, anser Ulrika Landergren.

Svårt att bedöma chanserna att få igenom detta men jag är alltid optimist. Dumt att föreslå något man inte tror är möjligt.. Skulle det bli ett nej till slut har man i alla fall prövat frågan och får koncentrera sig på andra lösningar.


söndag, september 25, 2016

Socialdemokraterna dumpar Miljöpartiet

Två år innan valet meddelar Socialdemokraterna att man 2018 skall gå till val som enskilt parti. Inte begära nytt mandat för den regering man sitter i.

Det måste vara unik att redan i detta läge, två år innan valet, meddela att man inte vill söka nytt mandat för den regering man sitter i och istället börja prata om andra regeringskonstellationer.

Att Socialdemokraterna gärna vill bryta upp blockpolitiken har ett enda skäl. Då skulle det alltid vara en socialdemokratisk statsminister. Det är för dem det yttersta beviset på demokrati.
Maskrosen har börjat att vissna

Allianspartier med mellan 4-10% kommer aldrig sätta sig i en regering med (S). Hur man behandlat Miljöpartiet de senaste två åren avskräcker. Och till skillnad från MP har man ett mer attraktivt alternativ, nämligen en alliansregering.

Varför gör nu (S) detta:

1. Det har varit besvärligt att regera med Miljöpartiet. Ständigt dessa kriser och svekdebatt och ifrågasättande av beslut regeringen tar. Man tappade också två statsråd på vägen.

2. (S) och (MP) står ganska långt i från varandra i många frågor vilket skapar problemen i punkt 1.

3. (S) är vana vid att regera själva och att behöva samordna sig med något annat parti känns konstigt. (S) förstår inte som (M) att regeringspolitiken utgår inte från en procentsiffra. Ni fick 5% och då får ni igenom så mycket, utan alla partier måste vinna på samarbetet vilket innebär att små partier får ofta större genomslag än vad de fått röster för. Men detta gillar eller förstår inte (S)

4. Man vill inte ha ett kamrat grön 4%. Ber (S) och (MP) om förnyat förtroende tillsammans finns risken att (S) väljare ger (MP) stödröster. Jag tror (S) inte har något emot om Miljöpartiet ramlar ur riksdagen. Man tänker i alla fall inte hjälpa dem stanna kvar.

5. Och den viktigaste punkten är; Socialdemokrater gillar egentligen inte Miljöpartiet. De har större förståelse för Vänsterpartiet, speciellt inom facket. Miljöpartiet anses som smygborgerliga men framför allt opålitliga. Det finns många mätningar som visar på att (S)-väljare inte gillar Miljöpartiet. Här är bara en av många. Tryck här.

Och vad svarar Miljöpartiet. Det enda som går att svara.Det är ingen konstigt besked som (S) lämnar och de skall också gå till val som enskilt parti. Men internt måste man rasa över att åter igen bli åsidosatta av sin koalitionspartner.