tisdag, juli 11, 2017

Ger byte av partiledare ökat väljarstöd?

När det går dåligt för ett parti, eller inte så som man önskar, så kommer kraven på att byta partiledare.

Jag tyckte det var intressant att titta på statistiken. Ger partiledarbyte automatiskt ökat väljarstöd?

Svaret på den frågan är nej.Sannolikheten är större att man tappar röster. Om man ökar antalet mandat brukar det bli som för Stefan Löfven 2014, stanna på några enstaka. I hans fall ett mandat. Två lysande undantag finns, Bengt Westerberg och Fredrik Reinfeldt.

Så här jag gått till väga. Jag har tittat på alla val sedan 1982 och de partiledare som från detta val och fram till 2014 gjorde sin första valrörelse som partiledare.

Liberalerna

Har haft fyra partiledare under perioden som gjort sitt första val. Ola Ullsten, Bengt Westerberg, Lars Leijonborg och Jan Björklund.

Maria Leissner fick aldrig leda partiet i ett val.

Tre, Ullsten,Leijonborg och Björklund, minskade i sitt första val. Bengt Westerberg ökade rejält i sitt första val men å andra sidan backade partiet i de tre ytterligare val han var partiledare i.

Centerpartiet

Har haft fyra partiledare som under perioden gjort sitt första val.

Olof Johansson, Lennart Daleus, Maud Olofsson och Annie Lööf.

Lennart Daleus och Annie Lööf minskade i sina första val. Maud Olofsson ökade. Olof Johansson är svårbedömt. 1985 hade man valkartell med KD så resultatet 1988 är inte jämförbart men sannolikt stod partiet still.

Kristdemokraterna

Har enbart haft en ny partiledare i ett val sedan 1982, Göran Hägglund. Och partiet har backat i samtliga val.

Vänsterpartiet

Tre partiledare har debuterat som ledare i val sedan 1982. Gudrun Schyman, Lars Ohly och Jonas Sjöstedt. Schyman och Sjöstedt ökade partiets röster, Ohly minskade.

Moderaterna

Fyra partiledare som debuterat sedan 1982. Två minskade Carl Bildt och Bo Lundgren, två ökade Fredrik Reinfeldt och Ulf Adelsohn.

Socialdemokraterna

Fyra partiledare har sedan 1982 fått möta väljarna i sitt första val som partiledare. Tre tappade röster, Ingvar Carlsson, Göran Persson och Mona Sahlin. Stefan Löfven ökade men marginellt, ett mandat.

Miljöpartiet

Är ett svårbedömt parti då framgångsrika språkrör tvingas lämna p.g.a. regeln att de inte får sitta för länge.

Men i de fallen språkrör har tvingats bort är det svårt att se ökat väljarstöd. Bytet av Åsa Romson till Isabella Löfvin har ju inte gett något ökat stöd i väljarundersökningarna i alla fall.

Jag väljer att inte ta med dem.

Sverigedemokraterna

Har inte bytt partiledare sedan de kom in i riksdagen.

Slutsats

Av de som sedan valet 1982 mött väljarna som partiledare för första gången har 12 tappat röster och 7 ökat sina partiets röstetal. En får betraktas som osäker (Olof Johansson).


måndag, juli 10, 2017

Befolkningsökningen i Kungsbacka kräver satningar på sjukvården.

Varberg snart 80.000 invånare, skrev en tidning för någon vecka sedan. Kungsbacka går emot 100.000 invånare. Även Halmstad ökar sin befolkning och går före Kungsbacka över 100.000 invånare.

Nya skolor skall byggas. Äldreboenden finns med i planeringen och även ett antal förskolor.

Men även sjukvården måste expandera i samma takt.

Närsjukvården håller på med en analys som specifikt handlar om Kungsbacka. Vad innebär det t.ex när kommunen bygger området Voxlöv/Tölö ängar med 2500-3000 bostäder?

Sannolikt en ny vårdcentral. Finns det fler ställen där framför allt den nära vården behöver nyetablera sig?

Och hur skall vi få in samarbete bättre mellan regionens verksamheter? Gemensamma lokaler? Hur påverkar detta sjukhuset i Kungsbacka?

Närsjukvårdens politiska- och tjänstemannaledning har haft överläggning med motsvarigheten för Vård och Omsorg i Kungsbacka kommun. Och vi ser att det finns många beröringspunkter.

Om de bygger ett äldreboende skall då vårdcentral byggas i samma byggnad?  Och hur samarbetar vi bättre mellan Närsjukvården och hemsjukvården?

Hösten 2014 etablerade Närsjukvården ny vårdcentral (och Folktandvård) i Kolla i Kungsbacka.
Den har nu passerat 2000 listade. Helt enligt plan.

Kolla, senaste etableringen i Kungsbacka
Patienter som skulle behövt listat sig på andra vårdcentraler med risk för minskad tillgänglighet som följd.

Skall inte privata vårdcentraler kunna etablera sig? Jovisst och det måste Närsjukvården ta hänsyn till. Men regionen kan inte stå vid sidan av och hoppas på andra.

Vi vet också att det är förenat med stora kostnader att etablera nytt. Man börjar dag ett med noll patienter och inga intäkter, och att de stora vårdföretagen inte gärna gör nyetableringar.

De privata vårdcentraler som öppnas görs av vårdpersonal som är kända lokalt och vill pröva att få driva en egen verksamhet. De kan därför få snabbt nya listade.

Efter analysen av Kungsbacka står Varberg och Halmstad på tur.

Analysen av Kungsbacka blir klar under hösten 2017 och då
kommer den ligga till grund för eventuella nyetableringar i Kungsbacka, när och var.