måndag, februari 10, 2014

Region Halland går back och Närsjukvården visar plus

Förra veckan redovisade Region Halland att 2013 blev ett år då regionen gick back. Totalt med 254 miljoner men en hel del är tekniska poster. På grund av låg inflation och därmed låg ränta så sänks diskonteringsräntan som påverkar pensionsskulden.

Men det underskottet regionen måste ta igen är 45 miljoner, enligt det så kallade balanskravet.

När en kommun, region eller landsting inte går ihop finns två möjligheter. Minska kostnaderna eller öka intäkterna. Ibland samtidigt. Budgetarbetet inför 2015 blir extra besvärligt och förmodligen måste tuffa beslut tas.

För Närsjukvården, där jag är ordförande, gick det bättre.

Vårdcentralerna visar ett överskott på ca: 4, 9 miljoner. Folktandvården ett minus på ca: 1,9 miljoner. Sammanlagt är överskottet för nämnden  3.190.000 kr.

Folktandvårdens underskott beror på slutfasen av det stora utbildningsprogrammet och själva verksamheten går ihop.

Men 2014 är ett tufft är på grund av att vi måste spara. Nämnden har begärt hos regionstyrelsen att få använda 9 miljoner av tidigare underskott för att mildra effekten och få tid på sig för att hitta effektiviseringar. Vi har dock inte fått något besked ännu.

Politikerskolan 2014 i Kungsbacka

Nu startar den populära politikerskolan i Kungsbacka igen. Ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Folkpartiet. Jag har förmånen att vara kursledare.

Och det är mycket intressanta föreläsare. Bland dem är Folkpartiets vice partiledare Helene Odenjung, Norra Hallands chefredaktör Elisabeth Blide och kommunalrådet Ulrika Landergren.

Via våra föreläsare får man lära sig hur det är att arbeta politiskt. Hur får man inflytande, vilken roll har politiker och tjänstemän, hur fungerar media och vad gör kommunen respektive regionen?

Det förekommer ingen partipolitik och det är inget krav på något medlemskap i politiskt parti. Perfekt för den som är nyfiken på att kunna påverka. Dessutom kostnadsfri.

Här är hela programmet:

Tider: 3 mars, 10 mars, 24 mars och 31 mars. Med start 18.30 varje gång till 21.00.

3 mars: Hur fungerar de svenska politiska partierna och vad gör Kungsbacka kommun respektive Region Halland. Föreläsare: Tommy Rydfeldt, regionpolitiker och tidigare kommunalråd.

10 mars: Hur arbetar en lokaltidning. Nyhetsvärdering? Vilka insändare publiceras m.m. Föreläsare: Elisabeth Blide, chefredaktör Norra Halland. Politiker och media; Föreläsare Tommy Rydfeldt

24 mars; Vad gör en tjänsteman? Hur arbetas ett ärende fram? Föreläsare Hasse Andersson, planeringstrateg, Kungsbacka kommun.

31 mars: Politikerrollen. Föreläsare kommunalrådet Helene Odenjung från Göteborg, vice partiledare i Folkpartiet. Hur går beslutande till, kommunalrådet Ulrika Landergen från Kungsbacka.

Läs mer på: www.folkpartiet.se/politikerskola
 
Anmäl genom denna länk. Tryck här.

Tyvärr nödvändigt att staten tar tillbaka skolan

Idag lämnade professor Leif Lewin sin utredning kring hur kommunaliseringen av skolan gick till och hur man misslyckades.

Jag är ingen vän av dem som i varje läge ropar att staten skall ta över verksamhet. Titta bara på Arbetsförmedlingen, SJ, Trafikverket m.fl. Höjden av effektivitet och ett föredöme?

Skulle vårdcentraler i Region Halland bli bättre om de styrdes från Stockholm av staten?

Jag har varit oerhört tveksam till kravet att återförstatliga skolan men även jag måste kapitulera. Jan Björklund har fått rätt i sin kritik.

Jan Björklund
Leif Lewins utredning är bra och visar att både socialdemokratiska och borgerliga regeringar misslyckats vad gäller kommunaliseringen. Värst är givetvis den socialdemokratiska regeringen, med Göran Persson som skolminister, som inte minst mot lärarnas protester genomförde kommunaliseringen.

Egentligen är inte huvudmannaskapet det viktigaste. I Finland, med goda skolresultat, är skolan kommunal. Men flyttar man huvudmannaskap uppstår problem.

Vi ser det inom äldreomsorgen där sjukhem i början av 90-talet gick över från landstingen till kommunen. Fortfarande kvarstår gränsdragningsproblem och frågan kring hemsjukvården är fortfarande inte bra på många ställen.

Staten måste i detta läge ta sitt ansvar och påbörja en utredning hur ett förstatligande av skolan skall gå till. Var gränsdragningen skall vara. Vilket ansvar skall ligga på staten och vad skall kommunerna ha kvar.

Att som Ibrahim Baylan (S) kalla utredningen för ett beställningsverk är oförskämt och visar bara att Socialdemokraterna inget lärt. Stackars Sverige och dess elever om de skall utforma en ny skolpolitik med de både flumpartierna (V) och (MP).

Förmodligen blir återförstatligande av skolan ett av Folkpartiets viktigaste valfrågor i höst en debatt Jan Björklund kommer vinna.

 DN