måndag, april 26, 2021

Liberalerna Västsverige står bakom att på sikt få in tandvården i sjukförsäkringen

 
Vid Liberalerna Västsveriges digitala förbundsmöte behandlades en motion jag skrivit om framtidens tandvård.

Jag föreslog att Liberalerna Västsverige skulle ställa sig bakom att Liberalerna på sikt ska arbeta efter att tandvården ska in i sjukförsäkringen och jämföras med annan specialistsjukvård och därmed kosta vanlig patientavgift.

Jag föreslog också att Liberalerna tar fram ett förslag i en arbetsgrupp.

Förbundsmötet beslöt att ställa sig bakom motionen och skicka den som sin egen till Liberalernas landsmöte i november.

Jag är väldigt glad att få detta stöd. Liberalerna Västsverige är Liberalernas näst största förbund och vad vi säger väger tungt på landsmötet och har stor möjlighet att bli Liberalernas politik. Eftersom jag också valdes som ombud på landsmötet får jag chans att prata för motionen.
 
Många undviker idag att gå till tandläkaren därför att det är för dyrt. Och när man väl går dit så dras tänder alltför ofta ut. Många har inte heller råd att ersätta förlorade tänder,

Jag är medveten om att jämställa munnen med övriga kroppen, och låta tänder bli en del av sjukförsäkringen, är en stor kostnad. Men vi måste sätta det som mål och snarast börja resan mot
att ingen ska avstå tandvård för att man inte har råd,

Fotnot: Liberalerna Västsverige består av  Liberalerna Halland och Liberalerna Västra Götaland förutom Skaraborg som är eget förbund.


Inga kommentarer: