onsdag, maj 18, 2016

Bra Halland inte slås samman med något annat län 2019, men....

Indelningskommittén har idag meddelat att Region Halland inte finns med bland de landsting och regioner man föreslår slåss samman 2019.

Däremot finns hotet kvar om sammanslagning 2023.
Det är glädjande att kommittén inte har med Halland i sina planer inför 2019

Men så länge frågan om sammanslagning med andra län inte är avförd måste arbetet fortsätta i samma takt. 

Tycker dagens beslut visar att man lyssnat på bland annat Halland.

Det som är negativt är att tanken inte avfärdas utan komma fortsätta att skapa osäkerhet.

Jag är också tveksam om det finns en majoritet ens för detta förslag i riksdag. De flesta allianspartier, inklusive Liberalerna, har varit tydliga med att förslaget inte är bra. Skulle något alliansparti gå samman med de grönröda mot något  landsting eller regions vilja? Jag tror inte det.

Jag är övertygad om att vid en alliansregering efter valet 2018 kommer frågan om sammanslagningar att stoppas såvida de inte bygger på bred enighet och frivillighet.


Närsjukvården och Hallands sjukhus samarbetar kring akutvården i sommar

Varje sommar är en utmaning för vården. Planerad vård kan ofta skjutas på men akut vård måste fungera hela året, dygnet runt.

Undertecknad som ordförande för Närsjukvården i Region Halland och ordföranden för Hallands sjukhus, Mikaela Waltersson, har tillsammans med våra förvaltningschefer haft en dialog om hur vi kan samarbeta framför allt kommande sommar kring den akuta vården men också om samarbete i stort.

Förvaltningscheferna har sedan arbetat fram ett förslag som stärker sjukhusakuterna både i Varberg och i Halmstad.

Eftersom det är ett tillfälligt beslut inom ramen för verksamhetens uppdrag har beslutet fattats av Närsjukvårdens förvaltningschef Kjell Ivarsson.

Närsjukvårdsnämnden är dock fullt informerad och jag som ordförande står givetvis bakom det.

Beslutet innebär:

1. Att förstärka triageringen för de patienter, som kommer till akutmottagningarna i Varberg och Halmstad, men som inte är i behov av akut specialistvård. Tanken är att en distriktssköterska (DSK) ska bistå akutpersonalen i triagering dagtid.

2. Att se över möjligheten att samlokalisera närsjukvårdens kvälls- och helgmottagning i Halmstad, som idag bedrivs på vårdcentralen Nyhem, med sjukhusets akutmottagning. Det handlar om en tillfällig lokalflytt av kvälls- och helgmottagningen i Halmstad.

Punkt två innebär att under samma öppettider som kvälls- och helgmottagningen på Nyhem i Halmstad har idag arbeta tillsammans i sjukhusets akuts lokaler. Resurserna samordnas för att ge patienten bästa möjliga vård.

En arbetsgrupp arbetar vidare med det förslaget med målsättningen att man skall kunna samlokaliseras från vecka 23.

Vården står inför stora utmaningar framöver. Samarbete och att utnyttja resurserna bäst blir absolut nödvändigt.

Fotnot: Triage är en process för att sortera och prioritera patienter med utgångspunkt från att de mest allvarliga eller brådskande fallen ska behandlas först. Triage används både på akutmottagningar och på katastrofplatser. Ordet är bildat från franska trier, sortera.

måndag, maj 16, 2016

Kan Miljöpartiet kollapsa?

Miljöpartiets ledning har med nöd och näppe tagit sig igenom sin kongress. Offer på vägen ett språkrör. Men man lämnar Karlstad bara 0,1% från att åka ur riksdagen.

Frågan i rubriken är rätt rimlig att ställa. Inte minst med bakgrund av hur partier i Miljöpartiets situation har utvecklats. Jag har tittat på Norden, Irland, Storbritannien och Tyskland.

Och det finns ju ett svenskt exempel. Ny Demokrati som faktiskt totalkollapsade som parti.

Mindre partier som går i koalition med ett större och saknar regeringserfarenhet får i princip alla stora svårigheter. Speciellt om regeringspartnern är van att regera själva.

Maskrosen vissnar...
Tågordningen är ungefär såhär:

1. Man är tvungen att ge upp krav i valmanifest och utsätts snart för en svekdebatt.

2. Partiet faller i opinionen. Krav från gräsrötterna sätter press på ledningen.

3. Partiledaren byts ut.

4. Partiet lämnar regeringen. Man orkar inte längre kompromissa.

5. Partiet ramlar ur parlamentet eller gör ett katastrofval.

Miljöpartiet har på 18 månader lyckats ta sig till punkt 3. Det är i rekordfart. För att undvika punkt fyra måste man få stora politiska segrar framöver. Men på vilka områden skulle detta vara?

Alla partier jag studerat tar sig inte igenom dessa fem punkter eller hoppar över någon. Liberalerna i Storbritannien tog sig i regeringsställning bara fram till punkt 2 och hoppade sedan till punkt 5.

De gröna på Irland tog sig igenom alla fem punkter och ramlade ur parlamentet. Liberalerna i Tyskland stannande kvar i regeringen men uppfyllde allt annat och ramlade ur Förbundsdagen.

SF i Danmark uppfyllde alla punkter men undvek att ramla ur Folketinget även om man gjorde ett mycket dåligt val.

Med 4,1 % i opinionen har Miljöpartiet inga marginaler. De klarar inte hur många kompromisser som helst.

Är då lösningen att lämna regeringen? Om vi tittar på andra partier i samma situation så är svaret nej. Det visar väljarna att man inte var regeringsdugliga och blir något som kommer förfölja partiet under lång tid. Skall man lämna en regering är det på en fråga som är viktig för stora väljargrupper och som partiet är förknippat med.

När Gröna i Finland lämnade regeringen gjorde man det eftersom man är emot fler kärnkraftverk som regeringen ville säga ja till. Det gav partiet stora framgångar. Idéerna var viktigare än att vara statsråd.

Kollapsar partier som åker ur parlament. Inte alltid. Det tycks beror på hur stark lokal förankring man har. Både partiet men också i lokala församlingar. Ju starkare man är desto större möjlighet att komma tillbaka. Ny demokrati hade dålig lokal förankring och kollapsade som parti.