onsdag, maj 01, 2013

Rödgröna mer splittrade än någonsin

Första majtalen visade att de rödgröna är mer splittrade än någonsin.

Vänsterpartiet ställde genom Jonas Sjöstedt krav för att deltaga i en regering. Om valfrihet och privata alternativ i välfärden även i fortsättningen skall få finnas så är inte (V) med. Men kommer man agera stödparti?

LO kör en egen populistisk linje. Vi skall leka Grekland, strunta i överskottsmål, låna pengar och satsa 70 miljarder, förmodligen lånade. Det skall ge 100.000 nya jobb enligt LO, men hur många förlorar vi när vi måste spara för att få ner underskotten LO:s idéer skapar?

Miljöpartiet måste med viss förvåning se de partier och dess sidoorganisationer som de eventuellt skall samarbeta med, torgföra sina åsikter.

Idag blev jag mer än någonsin övertygad om att vi efter valet 2014 även i fortsättningen haren alliansregering. Alternativet borde skrämma vem som helst.

Dn SR


söndag, april 28, 2013

Varför klarar inte vänsterpartier av att regera?

I dagens mätning av Ipsos i Dagens Nyheter får inget block majoritet. Men eftersom Kristdemokraterna bara skulle få 3% så skulle de rödgröna få en majoritet med något mandat.

Får vi då en rödgrön regering? Vågar Stefan Löfven ha Vänsterpartiet utanför? Vill Vänsterpartiet gå med i en regering?

Danmark och Norge har haft rödgröna regeringar de senaste åren. Resultatet är detsamma. Vänsterpartiets motsvarighet går kräftgång.

I valet på Island halveras det gröna vänsterpartiet och förlorar makten.

Värst är det för danska Socialistisk Folkeparti.

Vid Folketingsvalet 2007, i opposition, fick man 13%. Opinionsmätningarna visade sedan högre siffror men inför valet 2011 försökte partiet visa ansvar och det gillade inte väljarna. Partiet ville in i regeringen och då duger inte allmän socialistisk populism man vet aldrig kommer att genomföras.

Partiet backade till 9,2 %, en bra siffra ändå, och kom med i regeringen. Då började problemen på allvar.

Den rödgröna danska regeringen har inte fört en politik som påminner om SF:s. Högerflygeln och vänsterflygeln i partiet kämpar emot varandra inte minst därför att missnöjda SF väljare lämnar för den ännu mer vänsterinriktade och populistiska Enhedslisten. Ett parti som på allvar vill avskaffa kapitalismen.

I SF har partiledaren avgått. Skatteministern fått sparken, ledande företrädare på högerkanten lämnat partiet och i en opionsmätning fick man under 3%.

I Norge är det likadant.  Sosialistisk Venstreparti (SV) får efter snart 8 år i regeringen 3-4% i opinionsmätningar. 2001 fick man 12,5 %.

Yttersta vänstern,  Rødt,  har gynnats av SV:s nedgång och kan komma in i Stortinget i Höst.

Det både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har att lära av Norge och Danmark är att för Socialdemokraterna kan det bli svårt att ha Vänsterpartiet utanför regeringen.

Man kan inta samma position som danska Enhedslisten som stöttar regeringen,därför man inte vill ha en borgerlig regering, men hela tiden kritiserar den på ett populistiskt sätt.

För Vänsterpartiet givetvis ett frestande scenario men man vill nog regera men hur skall man då agera för att inte sluta som SF och SV?

För att slutligen svara på frågan i rubriken. Skälet är att den oftast populistiska politik man för i opposition där besparingar inte behövs, bidrag kan höjas och allt finansieras med att ta ut skatt av rika och förmögna, inte fungerar i verkligheten.

Deras samarbetspartner går aldrig med på en sådan politik och därför känner väljarna ganska snart inte igen sig när partiernas ministrar genomför och försvarar sådant man var emot i opposition.

Aftonbl'