fredag, april 17, 2009

Bra mottagande kring Eksta förslag

Våra förslag kring Kungsbacka kommuns bostadsbolag Eksta har fått ett bra mottagande. Bra uppmärksamhet i media. Men viktigare är faktiskt det positiva intresset från andra partier.

Såg att VD i bolaget i tidningen Norra Halland inte ville ha 30 miljoner i lån utan i aktiekapital.

Men det är väl en bra början att det tycks vara bred uppslutning kring att bolaget skall ha bättre finansiell styrka. den tekniska lösningen får ägarna, dvs kommunen titta på.

Folkpartiet har inte trott att andra skall köpa 100% av vad vi föreslår. Men det är viktigt att debatten kommer igång och att partierna sätter sig ner och försöker hitta en kompromiss som är bra för bolaget och skapar mer bostäder.

onsdag, april 15, 2009

Eksta - en resurs

Folkpartiet i Kungsbacka har en arbetsgrupp för byggnation som jag har äran att vara med i.

Gruppen har arbetat intensivt för att få fram bra förslag om hur vi skall ge kommunens bostadsbolag, Eksta, resurser och skapa fler hyresrätter.

Någon kanske undrar hur jag som liberal och folkpartist kan ställa upp på att stärka ett kommunalt bolag?

Det handlar inte om det. I dagsläget finns det få som överhuvudtaget vill bygga. Ett bra exempel är byggföretaget JM som saboterar en stor plan, Björkris, på grund att man inte vill betala för det man köpt. Så man överklagar en plan man är nöjd med.

Genom sitt agerande stoppar inte bara JM sitt eget område med bostadsrätter utan ca: 170 bostäder i hyresrätt som ett privat bolag skall bygga.

När privata bolag slutar att fungera på marknaden så måste kommunen bolag bygga.

Alternativet är att byggnationen helt stannar upp.

Jag skulle givetvis önska att vi hade en mer marknadsanpassad bostadspolitik, dock ej marknadshyror.

Men det är ju ingen argument att möta de som står i bostadskö med. Man vill ha bostäder och nu agerar Folkpartiet.

Vi har tagit fram en rapport vi kallar ”Eksta – en resurs för hyresrätter”.

Vi vill ge bolaget ett lån men också att bolaget säljer av kommersiella fastigheter och att man även ombildar något område till bostadsrätter. Vi vill också att man prövar instrumentet tomträtt för att få ner markkostnaden och fördela den över tiden.

Läs mer på www.folkpartiet.se/kungsbacka.

Där kan man också klicka sig till och ladda ner hela rapporten.