tisdag, juli 12, 2016

Digitalisera den Halländska vården

Liberalerna driver hårt på riksplan och i Region Halland att sjukvården måste öka takten när det gäller digitaliseringen.

Den här artikeln har jag fått publicerad i Hallandsposten.

Digitalisera den Halländska vården.

Från 8 juni har Region Halland infört e-Frikort. Du behöver inte längre hålla reda på kvitton och få ett manuellt frikort utskrivet. På sikt kommer även kvitton från andra län räknas med automatiskt.

Bokning av tider på webben är under införande. Bl.a. en vårdcentral i Varberg är med i försöket där det inte minst är viktigt att försöka matcha utbudet av tider med efterfrågan. Planerna är att med start i höst rulla ut detta i hela sjukvården i Halland.

Målet är att 40 % av tiderna skall bokas över nätet. På sikt tror jag på mycket större andel.

Det underlättar oerhört för patienten när man kan både boka och boka om sin tid utan att behöva ringa någon. Vårdcentralerna kan minska antalet som svarar och ägna sig åt vård istället.

En annan fråga som utreds är ankomstterminaler. Du kommer till vårdcentralen eller den klinik på sjukhuset som du skall besöka. Anmäler ditt besök i terminalen via legitimering som kan vara funktion i din telefon eller kreditkort. Utvecklingen går idag fort vad gäller olika sätt att legitimera sig.

Man vet att du kommit. Terminalen talar då om att du skall betala patientavgift eller vet om att du har frikort. Du betalar med t.ex. kreditkort, telefonen eller Swish.

Den som givetvis vill ha hjälp med detta måste kunna trycka på en knapp och få manuell hjälp.

Vi tittar inom Närsjukvården på virtuella besök. Att du ringer upp vården och pratar med sjuksköterska eller läkare och ni ser varandra. Vårdcentralen kan också ringa upp en specialistläkare som du samtalar med och sjuksköterskan på vårdcentralen biträder i samtalet, kanske tar prover, EKG, blodtryck osv.

Varför inte en Närakut på nätet dygnet runt? Oroliga kan ringa upp och via skärmen få kontakt med sjuksköterska/läkare?

Möjligheterna är oändliga.

Digitaliseringen innebär inte att alla måste ha hög IT och datakunskap. Klarar man betala sina räkningar på nätet klarar man det mesta.

Äldre och personer med funktionsnedsättning kommer givetvis även i fortsättningen behöva hjälp.

Digitaliseringen sparar pengar som vi kommer behöva för att klara framtidens vård.
En rapport från konsultföretaget McKinsey bedömer potentialen i Sverige att spara till 180 miljarder.

Pengar som behövs för att klara framtidens sjukvård utan stora skattehöjningar.

För Liberalerna är det självklart att Region Halland skall vara en av de regioner som går i spetsen för digitaliseringen av vården.

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare
Region Halland
Halland går emot trenden vad gäller inhyrd personal

SVT redovisar idag en granskning av hur mycket inhyrd personal i sjukvården kostar. Tryck här.

Nästan samtliga regioner och landsting visar ökning av kostnaden 2015 men inte Region Halland som går mot trenden i landet.

Kostnaden minskar från 80. 842.000 kr till 73.911.000. kr.

Även när man slår ihop 2010-2015 får Halland en lägre kostnad än de flesta. Kostnaden per invånare är 1096 kr. Västra Götaland, som vissa vill slå ihop Halland med, har 2913 kr/invånare. Gävleborg ligger högst med 4668 kr/invånare. Snittet i landet är 1745 kr per invånare.

Att Region Halland klarat sig rätt bra de senaste åren beror bland annat på det arbetet som gjorts inom Närsjukvården, där jag är ordförande.

2012 slutade notan i Närsjukvården på 32,7 miljoner. 2013 hamnade vi på 25,1 miljoner, 2014 på 22,2 miljoner och 2015 på 21,9 miljoner. Prognosen för 2016 är kring 21 miljoner.

Vi såg 2012 att notan för hyrläkare steg kraftigt. Nämnden tog då ett antal beslut. För det första att strama upp reglerna för när hyrläkare får användas. Att beslut tas av chef längre upp i linjen.

Men också att bli bättre i rekryteringsprocessen och framför allt att de som går utbildning till specialister, så kallade ST läkare, att efter de är klara stannar i Halland.

Många tror att det bara är att sätta in en annons när man söker läkare men knappast någon söker på annons utan det gäller att arbeta på annat sätt bland annat genom personliga kontakter.

Region Halland håller ju på med ett slags arbetsskifte. Man skall söka på rätt vårdnivå som inte alltid är läkare. Söker man för ett knä kanske inte alltid en läkarbedömning behövs först utan patienten kan träffa en sjukgymnast som gör första bedömningen.

Kan vi komma lägre? Ja kanske några miljoner till. Läkare blir också sjuka, är föräldralediga och behöver utbildas. Det finns ju inga arbetslösa läkare så när vissa vakanser uppstår så måste man hyra in personal.

Halland är ju också ett sommarlän och när turisterna kommer så skall personalen ah semester. Då hyrs på vissa vårdcentraler läkare in men den kostnaden täcks till 100% av den betalning vi får för deras besök av sina hemlandsting/regioner.

Fotnot: Jag använder medvetet ordet läkare då Närsjukvården inte hyr in några andra kompetenser t.ex sjuksköterskor.