måndag, maj 02, 2016

Trafikförsörjningsprogram för högre tillväxt i Halland

Vid regionfullmäktiges sammanträde så antogs ett trafikförsörjningsprogram för 2016-2019. Men programmet har också en längre utblick.

Låt mig först slå fast. Bra kollektivtrafik ökar tillväxten. Det gör att arbetsmarknadsområdena blir större. Snabba kommunikationer gör människor rörligare.

Halland är ett bra exempel på detta. Titta bara på resandet med Öresundståget och pendeln Kungsbacka-Göteborg.

Därför är det bra att det är en tydlig tågsatsning i programmet. Tåg har fördelen framför buss att vara snabbare än bilen. Idag åker man Falkenberg-Göteborg på 57 minuter. Varberg-Göteborg på 41 minuter. Inom ramen för den tid som pendlare tycker är rimligt 45-55 minuter. Och det slår bilen med råge, framför allt i rusningstrafik.
Från Hallandspostens ledare

Regionen vill köra tåg mellan Halmstad och Hässleholm. Tåget (ett pågatåg från Region Skåne) går redan till Markaryd och förlängs till Halmstad med två stopp i Laholms kommun.

Man ökar möjligheten att resa i östlig riktning då Hässleholm är en viktig knutpunkt, men är givetvis också bra för pendlare.

Halmstad-Nässjö banan får fler turer för att ges en chans att öka resandet.

Viskadalsbanan (Varberg-Borås) skall utvecklas med fokus på att möta resbehov för arbets- och studiependling.

Men västkustbanan är och förblir det viktigaste stråket. Det är där det stora fokuset ligger. Fortfarande en bana med enkelspår på vissa ställen och med kapacitetsbrister.

Tunneln i Varberg skall förhoppningsvis påbörjas snart. Och kapaciteten måste öka för att kunna ta emot fler tåg i Göteborg. Vi kan önska hur många fler tåg som helst men om det inte finns plats på spåren och på stationen i Göteborg, så hjälper inte det att vi både vill ha och önskar fler tåg.

För oss liberaler känns det höghastighetstågsprojekt som nu drivs i Sverige, med en prislapp på 300-500 miljarder, något konstigt när vi inte tycks ha pengar att satsa på de regionala järnvägarna som pendlare dagligen åker med.

När Varbergstunneln är färdig finns det skäl att satsa ännu mer på regional trafik i Halland.

Såhär står det i programmet.

"Införandet av en ny regionaltågslinje norrut från Varberg och Kungsbacka mot Göteborg kan äga rum tidigast år 2026 när Västlänken och Varbergstunneln är klara. Utgångspunkten är att dessa regionaltåg går mellan Varberg genom Västlänken och ut på Västra stambanan."

Men det är också rimligt att det är enkelt att åka. Att kort och biljetter fungerar över länsgränser. Att priserna är rimliga och att det är enkelt att förstå. Att ha smarta system.

Så är det inte idag när alla länstrafikbolag har egna idéer om hur biljettsystemen skall utformas. I södra Sverige samarbetar länen men Västtrafik har sitt eget system Jag kan med ett Västtrafikkort (som gäller i Kungsbacka) inte åka till Varberg. Men jag kan med mitt Hallandstrafikenkort (som också gäller i Kungsbacka) åka till Köpenhamn.

Enkelt, smidigt, prisvärt bör gälla i fortsättningen, om vi vill ha fler resenärer.

Bra kollektivtrafik skapar tillväxt.