fredag, april 05, 2013

Hallands vårdcentraler får åter toppbetyg

Idag presenterades den så kallade vårdbarometern av Sveriges Kommuner och Landsting. Hela rapporten, tryck här.

Vårdcentralerna i Halland får åter toppbetyg av patienterna. Det är både privata och de som drivs av Region Halland som varit med i undersökningen.

På frågan om man hade förtroende för Vårdcentralerna i sitt landsting/region svarade 74% att man har mycket stort eller ganska stort förtroende. Endast 6% har litet förtreonde. Övriga svarar varken eller och det är ganska naturligt för många går inte regelbundet till någon vårdcentral.

Halland är bäst i undersökningen och Örebro sämst med 62% förtroende.

På frågan om väntetiderna på vårdcentralerna är rimlig svarar 73% i Halland att man instämmer helt eller delvis. Bara 9% tar helt eller delvis avstånd från påståendet. Åter en bra siffra och Halland kommer på tredje platsen i riket.

Hallänningen tycker också det är positivt om läkaren diskuterar levnadsvanor som rökning, motion med mera med patienten. Hela 81% tycker så.

När det gäller om vården ges på lika villkor får alla landsting och regioner generellt lägre siffror. Halland kommer på andra plats och 60% tycker att den ges på lika villkor. Men 40% tycker inte det och det är en varningsklocka.

Bra siffror för Halland som man alltid skall försöka förbättra.


söndag, mars 31, 2013

Politikerbrand chockade Kungsbacka

I torsdags chockades Kungsbackas invånare svårt. Rubriken på första sidan i lokaltidningen Norra Halland löd, "Politikerbrand anmäld".

Efter nakenchock har vi nu politikerbrand,
Vem brinner? Har någon politiker satt brand på sig själv? Har en arg invånare bränt upp en politiker? Vem är det? Politiker i Kungsbacka kommun, Region Halland eller någon av Kungsbackas riksdagsledamöter?

Alla kastade sig över tidningen. Vem är det, hur hände det?

Och.......

Det var en trädgårdsmästare hemma hos en politiker som eldat löv.

Så istället kanske rubriken skulle varit "Nyhetstorka vi har ingen bra rubrik på första sidan."

Tidningen har redan ett tips man arbetar med. En politiker har badat rekordtidigt. Kan inte vara bra för hälsan i det kalla vattnet. Kanske rubriken "Politikerbad anmält" ?

Svd DN