fredag, februari 22, 2013

Ökat tryck på Närsjukvården i Halland

Vid onsdagens sammanträde med Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland så togs bokslutet. Tidigare har vi redovisat att verksamheten, både tandvård och vårdcentralerna, är i  ekonomisk balans men nu redovisas också till regionsstyrelsen hur vi nått mål med mera.

Besöken fortsätter att öka på vårdcentralerna som regionen driver. De ökade med 2,7% 2012. Antalet läkarbesök minskade men besöken till distrikssköterska, sjuksköterskor med mera ökade istället.

Totalt antal besök på regionens vårdcentraler 2012 var 838 396 stycken. En ansenlig mängd. Se tabellen nedan.

Antal besök i närsjukvården 2012-2011-2010


Åsa, en station för många invånare


Bygget har påbörjats med markarbeten kring kommande Åsa station. Nu finns också bilder på hur den skall se ut. Stationen kommer inte till bara för befolkningen i Åsa. en kommer skapa möjlighet till snabbt resande för många som bor i södra delen av Kungsbacka kommun och norra  delen  av Varberg.

 Det beror på lite hur man räknar men det blir ett upptagningsområde på ca: 17.000 personer.

Vid senaste mötet med Hallandstrafikens styrelse informerades om det pågående arbetet och att det fortskrider. Kändes tryggt.


Planeringen pågår för fullt för att starta i december 2013 när man byter tidtabeller i hela landet.

Jag skall inte gå i förväg när det gäller hur de slutliga tidtabeller kommer se ut och vilka bussar som kommer mata till tåget. Slutligen beslutar Region Halland om Kollektivtrafikplanen.

Men det känns naturligt att ge dem som även bor i norra Varberg chans att matas till Åsa.

Det skulle behövas fler turer med tåget som stannar i Åsa men även det är en fråga för regionen och hur mycket ekonomin tål att man satsar.

En fråga som också måste lösas är biljettsystemet. På Öresundståget gäller inte Västtrafikkortet. Så den som skall byta i t.ex Göteborg får använda nytt kort och får inte tillgodoräkna sig byte. Jag tror och hoppas man hittar en lösning. Enkelhet är viktigt för att få fler resenärer.
onsdag, februari 20, 2013

Följ Folkpartiet Kungsbackas blogg

Gör som allt fler. Följ Folkpartiet i Kungsbackas blogg. Nu ligger intressant inlägg om KomVux uppe som Folkpartiets ledamot i nämnden för Gymnasiet & Vuxenutbildning, Jan-Eric Knutas, har skrivit.

Komvux har inte  kvalificerat sig för att vara en av utbildningsanordnare. Det innebär att Komvux engagemang i Vuxenutbildningen kommer att upphöra, med ett undantag.

http://fpkba.blogspot.se