onsdag, juni 19, 2013

Regionfullmäktige med budget, vårdval plus och abortmotstånd

Har idag varit hela dagen på Regionfullmäktige i Region Halland.

Budgeten 2014 var det stora ärendet. Sedan några år gör Socialdemokraterna en egen budget. Man lyckas sådär och då är jag snäll.

Även i år sa man nej till avgiftshöjningar men föreslår ingen annan finansiering.
Inte så viktigt eftersom bokslutet inte brukar stämma med budgeten, var svaret från (S).

Tur att inte de sitter vid makten och starkt underkänt som trovärdigt alternativ till den styrande allians plus (Alliansen + Miljöpartiet).

Budgetalternativet tas säkert fram därför man vill verka vara opposition. Inte för att man tycker så annorlunda, därav kvalitén på förslagen.

Fullmäktige beslöt införa Vårdval även inom specialistsjukvården, kallat Vårdval plus. Hud och delar av psykiatrin är först. Även här var (S) emot. Valfrihet var inget viktigt, var deras budskap. Och privata vårdföretag skulle bli problem. Men det finns idag.

Regionen har avtal med företag i allt från ögon via hjärtat till ortopedi.

Vi fick också en abortdebatt. Sverigedemokraterna vill inskränka aborträtten därför man anser att föräldrar aborterar vid fel kön.

Det är samma parti som också vill ha sambeskattning, vill dra in stöd för arbete mot våld i nära relationer och dra in stöd för jämställdhetsarbete i skolan.

Det är ett kvinnofientligt parti eller som jämställdhetsminister Maria Arnholm sa, SD är män som hatar kvinnor.