onsdag, februari 25, 2015

Olagligt att överföra Maleviksskolan på personalen

Personal på Maleviksskolan i Kungsbacka kommun vill ta över skolan och driva den som en friskola.

Som liberal gillar jag valfrihet och alternativ och därför givetvis friskolor. Men den här frågan handlar inte om friskolor utan om kommunens skattebetalare skall skänka en förmögenhet till vissa privatpersoner.
Ulrika Landergren intervjuas

Det finns mycket konstigt i detta ärende. Vad jag förstår av artikel i Kungsbacka Posten, se faksimil, finns det ingen formell ansökan till kommunen att köpa skolan eller dess byggnad.

Däremot finns det en ansökan till skolinspektionen från personal som bildat ett bolag.

Jag har tagit del av den och den är mycket bristfällig.

Ekonomiskt skall man satsa 50.000 kr, jo ni läste rätt. Lägsta möjlig aktiekapital.

Redan första året skall man göra en vinst på 385.973 kr. I kalkylen har man satt upp ett belopp för hyra från kommunen 4.407.000 kr. Men vad händer med inventarierna? Det finns inget belopp att man köper loss dessa. Kanske tycker man det ingår i hyran?

Vem har gett dem uppgifter om hyran och "gratis" inventarier? Någon formell begäran finns ju inte....

Elavtalet och kostnaden är ju en uppskattning. Om vi tänker oss att kommunen begär 5 miljoner i hyra så går verksamheten inte runt. Med 50.000 i aktiekapital så skulle bolaget vara konkursmässigt direkt. Likaså om elevantalet sjunker.

Ett sådant här bolag behöver minst 500.000 i aktiekapital och räknar man med stora svängningar i elavtal ett ännu större belopp.

Så till juridiken.

I mitten av 2000 talet var det populärt att knoppa av offentlig verksamhet till personalen. Oftast så betalade de endast för inventarier. Man gjorde aldrig en värdering av värdet av patientstock, elevtal och annat.

Statskontoret gjorde en genomgång av rättsläget 2008 och tittade på vilka regler som gäller i ett fall som när nu personal vill ta över Maleviksskolan. Läs här.

Man är väldigt tydliga:

1. En värdering skall göras,
2. Fler skall vi chans att lägga ett bud,
3. Högsta anbudet vinner

Man skriver på sidan 42 och 43:


"Slutsatsen är att det finns med allra största sannolikhet inget rättsligt utrymme att rikta erbjudande om att överta den kommunala verksamheten till en viss intressent, ett visst kollektiv, exempelvis anställda.

Snarare är det sannolikt på det sättet att kommunen, genom att besluta att avknoppning, privatisering ska ske, i stor utsträckning berövat sig själv de verktyg som gör att olika kommunala hänsyn kan påverka utfallet av avknoppningen. I mycket hög grad kommer priset, högsta anbud, att vara gällande."

Det finns också en massa rättsfall när det gäller avknoppningar. Mest kända är Tibble gymnasium i Täby. Läs denna artikel i Dagens Nyheter.

Kammarrätten förklarade försäljningen olaglig då man inte tagit hänsyn till skolans varumärke, elever och lärarkompetens. Och när man inte gör det skänker kommunen delar av sin förmögenhet, eller rättare sagt, skattebetalarnas pengar till enskilda vilket är olagligt.

Deras ansökan skall om friskola skall givetvis avslås då den är bristfällig men viktigare är att kommunen klart deklarerar att om en skola skall säljas skall det ske på öppna marknaden där högsta anbud antas. Intresset från personalen att då göra kommunala skolor till friskolor torde bli obefintligt.

Uppdatering

Som framgår av kommentaren nedan finns nu en ansökan om hyra eller köpa. Ändrar inget  i sak då eventuellt köp av inkråmet (verksamheten) eller alltsammans inklusive byggnad måste ut på anbud.
Intressant är att några ekonomiska muskler att köpa inte finns i deras ansökan att bli friskola.

22 kommentarer:

Kristian Alm sa...

Läs Norra Halland tisdag så finns Maleviksskolans formella ansökan om köp och hyra.

Rorroberro sa...

Hej,

jag undrar hur vi som arbetar inom skolan i Kungsbacka skall uppfatta Folkpartiet.Förvirringen blir total när man försöker koppla ihop Ulrica Landergrens uppfattning och vice ordförandes. Dessutom verkar det finnas osanningar i påståendet om att politikerna inte var informerade. Det räcker med att kontrollera datum.

Följande mejl skickade Jan Eric Knutas 9 januari 2015 till Politiker i nämnden samt Ulrica Landegren

"FP principiella uppfattning är att
startandet av friskolor ska uppmuntras och att
delar av kommunens verksamhet skall prövas för konkurrensutsättning.

En ansökan om att omvandla Fullriggaren Kaparen till friskola ligger
således inom FP ställningstagande.

Hälsningar

Jan Eric Knutas
FP
1. vice ordf i Nämnden för Förskola & Grundskola"

Robert Johansson lärare

TOMMY RYDFELDT sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
TOMMY RYDFELDT sa...

Tack för din kommentar. Att Folkpartiet gillar valfrihet och alternativ är väl ingen hemlighet. Men förfrågan till kommunen kom in efter man skickat in ansökan till skolverket. Något bakvänt Däremot hade man tagit muntlig kontkt med olika politiker men sådana kontakter kan inte kommunen fatta beslut på. Konkurrensutsättning, som Jan-Eric nämner, innebär att verksamhet går ut och handlas upp eller säljs i konkurrens. Skänka bort kommunens egendom är olagligt.

Rorroberro sa...

Är elever och lärare kommunens egendom?

TOMMY RYDFELDT sa...

När en friskola säljs, vilket har hänt, betalar köparen utifrån hur många elever man har. Varje elev är värd en elevpeng. Givetvis värderar köparen också personalens kunskaper och erfarenhet eftersom det påverkar ju möjligehten attfå elever.

Så lämnar man över Malevikskolan gratis så kan de som köper sälja den efter något år och kanske få 10-15 miljoner. Finns exempel på detta

Liknande avknoppningar har prövats i domstol och förklarats olagliga. Det kan också strida mot EU:s statsstödsregler där enskilda inte får ges förmåner från kommun, stat, landsting eller annan som inte alla får.

Så nej lärare och elever är inte kommunens egendom. De kan välja annan skola eller sluta. Men antalet elever, precis som antalet patienter hos en tabndläkare, har ett värde kommunen måste ta ut om man knoppar av. Dessutom måste en avknoppnin ske i full konkurrens.

TOMMY RYDFELDT sa...

Svarar via telefon så stavningen haltar.

Anonym sa...

Så vad består då egendomen av?

Rorroberro sa...

Jag ser att Maleviks lärare tänker förvalta alla kommunala medel helt utan vinst intresse för att ge medborgarna rätt till den utbildning staten förespråkar. Helt utan vinstintresse är centralt. Så pratet om att få 10 15 miljoner rimmar illa. Att folkpartiet bidragit till detssa vinster tidigare
är enbart pinsamt och borde enbart innebära skäms på er. Att lärare förlorat förtroendet för ett parti som tidigare varit populärt just bland oss adjukter kanske inte är så svårt att förstå det konstiga är att man i så hög grad anstränger sig för att bli av med fler väljare! Statistiken talar sitt tydliga språk.

TOMMY RYDFELDT sa...

Spelar ingen roll om man söljer till stiftelse eller någon annan som lovar att ej ta ut vinst. Läs i blogginlägget vad Statskontoret skriver. läs deras rapport, Enda sättet är att gå ut på marknaden och ta högsta budet.

Det är inte till vem man säljer som gör det olagligt utan värdet på det man säljer.

Jag vet att friskolekoncerner hört av sig till kommunen och vill gärna köpa. Gissar att de kommer överklaga beslutet

Googla på nätet om Tibble gymnasium och vad kammarrätten sa så får du den juridiska bakgrunden.

TOMMY RYDFELDT sa...

Jag kan lägga till. Vill ändra reglerna måste Sverige lämna EU och inte heller gå med i EES. Sedan kan man ändra lagen so m man vill.

TOMMY RYDFELDT sa...

Stavningen haltar igen. För liten display.

Rorroberro sa...

Ok, jag tror ändå att vi är överens om att kommunen INTE är en bra huvudman för skolan! Kan vi enas om det?
http://www.dn.se/nyheter/politik/bjorklund-trycker-pa-for-statlig-skola/

TOMMY RYDFELDT sa...

Håller helt med. Skrev om det på bloggen.
http://rydfeldt.blogspot.se/2014/02/tyvarr-nodvandigt-att-staten-tar.html

Tack för dina åsikter. Debatt är alltid kul.

Rorroberro sa...

Analysen är allt. Vem ger skattebetalarna tillbaka det de förväntar sig. Att utgå från en kommuns perspektiv blir ju konstigt om inte medborgarna får det som utlovas barnen man lär sig läsa, man lär sIg räkna, de kan sen läsa och dessutom värdera och ifrågasätta källor...

Skulle det se annorlunda ut för eleverna om lärarna hade en annan huvudman?

Skulle kommunen förlora pengar??? Gud förbjude?

Hur stor skulle kommunens förlust vara rent ekonomiskt=> mellan pekfinger och långfinger?

TOMMY RYDFELDT sa...

Jag tror både på frskolor men även bra offentliga skolor. Fast jag vill förstatliga skolan.

Det du påpekar, den analysen skall kommuen nu göra.

Kommunens förlust är det en annan friskola t.ec AcadeMedia skulle vara beredda att betala

Unknown sa...

Den här frågan handlar inte i grunden om huruvida detta sköts på ett riktigt sätt ekonomiskt. Självklart måste en riktig ansökan följa de regler som finns om konkurrensutsättning. Det handlar om att kommunen har tvingat Maleviksskolan ur självstyre in i en organisation som ingen av personal, föräldrar och elever vill ha. Detta skulle kunna lösas genom att MAleviksskolan får g tillbaka till kommunalt självstyrande skola.

Mattias Unander sa...

Vilken lag hänvisar du till här? Detta "måste" är väl egentligen ditt eget tyckande och inte en lag?
Därtill har du ju helt fel avseende eleverna, eftersom Maleviksskolan som friskola inte skulle få ett eget upptagningsområde. Eleverna skulle per automatik överföras till Särö respektive Kullavik och friskolan måste alltså aktivt locka elever att stanna kvar respektive söka sig dit utifrån. Äkta konkurrens.
Om man väljer att bevilja en uthyrning läggs den kommunala Maleviksskolan ner. Den verksamheten överförs alltså inte per automatik till friskolan och det känns därför märkligt att man skulle "sälja" densamma.

Mattias Unander sa...

Det man eftersträvar här är ju att återfå självstyre för Maleviksskolan, inte att skapa en vinstgivande organisation. Man skissar på olika bolagsformer och till exempel kunde man villkora en uthyrning av lokalerna till skolan förutsatt att bolaget omvandlas till en stiftelse utan vinstintresse. Att gå ut med anbudsförfarande och få in ett riskkapitalbolag torde inte vara det primära syftet här. Tvärtom. Ett lärarkooperativ i stiftelseform t.ex. skulle tillföra något till Kungsbacka kommun som kan locka folk att aktivt söka sig hit. Och kanske locka tillbaka en del av de barn som nu sökt sig till friskolor i Göteborgsregionen.

Om man nu är rädd för att en försäljning skulle vara olaglig så är det enkelt att hyra ut. Det är knappast så att kommunens alla andra hyresgäster har tvingats till anbudsförfarande, eller hur? Jag tänker t.ex. på Studieförbundet Vuxenskolan, Åsa Havsbad & Camping, personalkooperativet Kullaviks Förskola, Mats Musikbutik, Kungsbacka Simsällskap osv. osv. osv. Flera av dessa kunde ha alternativa intressenter...
Precis som man har bestämt sig för att man inte ska hyra ut till denna typ av verksamhet så kan man riva upp det och bestämma sig för att det är OK. Inget är ristat i sten.
Ännu bättre vore att helt enkelt återge Maleviksskolan KSS-status. Den organisation man nu har valt är dömd att dras med ökad ineffektivitet och stigande kostnader. Sammanslagningen till större enheter är tyvärr gjord enligt samma modell som sjukvården. Istället för små, effektiva enheter med korta beslutsvägar tillsätter man mellanchefer, administratörer som "stöd" till dessa chefer och tvingar sedan de lokala cheferna ideliga resor till möten på annan plats. Det intressanta är att man oftast gör detta med syfte att spara pengar eller effektivisera, trots att forskningen och erfarenhet ger en dyster bild. 74% av sammanslagningarna i näringslivet når inte de ekonomiska målsättningarna. Trots detta kan det finnas andra skäl till sammanslagningar som t.ex. konkurrensläget som gör att man måste gå samman eller gå under. Så är det inte för skolorna i detta fall. Ej heller har det varit fallet för SU, NU-sjukvården, Karolinska, Skånes UniversitetsSjukhus osv. osv. I samtliga fall steg kostnaderna radikalt när man slog samman i syfte att spara. De enda som fått kontroll på kostnaderna är Karolinska och det var genom gammal hederlig osthyvelmodell, inte tack vare effektivitetsvinster.
Så vad har hänt i Hallands Sjukhus efter att man slog samman Kungsbacka-Varberg-Halmstad? Tja, fram till sammanslagningen hade man sjunkande kostnader. Det totala budgetunderskottet för alla tre sjukhusen var före sammanslagningen 60 miljoner kronor. Året därpå steg det till 183,5 miljoner. Därefter blir det svårare att avgöra eftersom man lyfte ut vårdgarantikostnaden till regionkontoret men underskottet var 80MSEK + ett extrabidrag på 53MSEK under året + vårdgarantikostnaden. Och så har det fortsatt. Administrationen växer, en rad mellanchefer har tillkommit, 40 bilar rullar mer eller mindre non-stop mellan de olika sjukhusen och regionkontoret för otaliga möten. Vårdplats- och personalbrist har blivit vardagsmat.
Det är enligt samma modell man valt att organisera skolorna i Kungsbacka. Obegripligt. I intentionsförklaringen skulle man återföra bestämmanderätten till rektorerna men i verkligheten har man centraliserat makten och är på god väg in i ett ineffektivt administrationsträsk. Dags att vända skutan innan det är för sent.

TOMMY RYDFELDT sa...

Mattias; Nej det är inte min uppfattning vad gäller lagligheten som jag hävdar det är det som en statlig myndighet, statskontoret, kommit fram till och som även de domstolar som kan pröva frågan kommit fram till.

Läs denna länk:

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2008/200810.pdf

Statskontoret skriver bland annat;

"Slutsatsen är att det finns med allra största sannolikhet inget rättsligt utrymme att rikta erbjudande om att överta den kommunala verksamheten till en viss intressent, ett visst kollektiv, exempelvis anställda.

Snarare är det sannolikt på det sättet att kommunen, genom att besluta att avknoppning, privatisering ska ske, i stor utsträckning berövat sig själv de verktyg som gör att olika kommunala hänsyn kan påverka utfallet av avknoppningen. I mycket hög grad kommer priset, högsta anbud, att vara gällande."

Och denna länk:

http://www.dn.se/sthlm/kammarratten-forsaljningen-av-tibble-gymnasium-var-olaglig/

Kammarrätten skriver bland annat

” Kommunen tog inte betalt för det mervärde som utgjordes av skolans varumärke, elever och lärarkompetens” Precis vad jag hävdar man måste.

Vi har ett fritt skolval precis som det är fritt att välja tandläkare eller vårdcentral.
När någon vill ta över skall antalet elever, skolans varumärke, kvalité och sådant värderas.

Här är en annan länk från Gotland. En skola såldes för 28 miljoner. Skulle köparen betalat detta om det inte fanns ett värde? Nu har de startat denna skola från ingenting och ingen avknoppning men länken visar det värde en skola har på marknaden. Så skulle kommunen bara överlåta Maleviksskolan så överlåter man ett värde utan ersättning.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=4888040

Vad gäller när kommunen hyr eller hyr ut gäller inte anbudsförfarande utan att man hyr eller hyr ut till marknadsmässiga priser. Men det är inte det frågan gäller här utan verksamheten som överförs.

Hyr kommunen ut för billigt är det ju indirekt stöd och då kan man få en konkurrensavgift eftersom man snedvrider konkurrensen.

Det är också en missuppfattning att priset avgörs till vem man säljer. T.ex. en stiftelse. Det är fel utan det är vad man säljer.

Det jag tycker är beklagligt är att de politiker som fick underhandsinformation inte varnade för hur lagstiftningen ser ut och de domar som finns. Det gav givetvis många ett hopp om förändring.

Tyvärr vill vissa fortfarande inte utreda detta ordentligt.
Kommunen borde tidigt låtit en oberoende jurist utreda om en avknoppning var möjligt och därmed fått ett bra underlag för beslut.

Sannolikt hade en sådan utredning kommit fram till att det inte är möjligt utan anbudsförfarande. Därefter kunde kommunen gjort bedömningen om man ville gå vidare och på vilka villkor.
Slutligen hade förmodligen det hela hamnat i domstol . I grunden är det EU:s konkurrensregler som gäller och som man måste ta hänsyn till.

Unknown sa...

Hej Tommy!

Jag noterar att du inte väljer att kommentera organisationsformen vilket är anledningen till att hela denna diskussion uppstår.

Jag håller med Mattias i hans grundresonemang om att de stordriftsfördelar man förväntar sig med att slå samman administrativa enheter sällan visar sig lönsamt. De återanvändbara komponenterna i dessa verksamheter visar sig oftast vara lika med 0. Behovet av skola eller vård minskar inte och medvetenheten hos varje enskild individ om verksamhetens mål, förmågan att påverka och delaktigheten minskar.

I industrin visar det sig att när två verksamheter har uppenbara synergimöjligheter såsom att man säljer och producerar liknande saker är det mycket svårt att uppnå dessa. Resultatet är oftast att 2+2 blir 3. Detta är inte alltid till det sämre för köparen eftersom man dödat en konkurrent. Alla dessa dessa skäl saknas helt i offentlig verksamhet. Patienterna behöver fortfarande vård och eleverna undervisning någonstans i närheten av där de bor.

Om Maleviksskolan skulle vara privat skulle man ha skyllt effektiviteten till vinstintresse och närighet. När det är en alternativ mer dynamisk organisationsform som visar sig effektiv och bra blir det en nagel i ögat. Det finns flera exempel på att detta ses som problem snarare än föredömen tex Frölunda Sjukhus som mot alla odds överlevt ett 20-tal nedläggningsförsök.

Problemet är återigen att detta inte handlar om synergier eller stordriftsfördelar. Det handlar om barnsligt makthungriga politiker och tjänstemän som inte klarar av att en liten självständig enhet klarar sig bättre än kommunens övriga. De gör allt för att döda detta och verkar slutligen ha lyckats.

De flesta av Maleviksskolans personal har aktivt sökt sig dit. Många av oss som bor i skolans upptagningsområde har flyttat hit för att våra barn skall kunna gå i denna beryktat goda skola. Vad händer nu!!!??? Vi kläms mellan två stordriftsskolor som kommunen vill "satsa" på. Säg nåt mer jag struntar i. Vad ger det oss?.

TOMMY RYDFELDT sa...

Till Per;

Nej jag lägger inga synpunkter på organisationsformen inte heller på rektorernas agerande som det har uppstått en debatt kring och som deras chef nu utreder.

Jag sitter inte i ansvarig ställning i kommunen. Och när jag lägger synpunkter på saker och ting vill jag kunna det jag uttalar mig om.

Men precis som alla kommuninvånare har jag rätt att tycka om hur kommunen agerar.

Just frågan om avknoppning kan jag eftersom Landstinget Halland felaktigt knoppade av tre folktandvårdskliniker i Kungsbacka.

Det var innan min tid men jag har som ordförande för bland annat tandvården fått ta i frågan.

Flera andra har frågat mig om just avknoppning av både vårdcentraler och tandvård enligt den modell man gjorde i Kungsbacka.

Det vill säga man betalar bara för inventarier, inget annat.

Därför har jag långt innan Maleviksskolan diskuterades lagt mycket tid på att lära mig regelverket och vad olika instanser sagt.

Helt enkelt tagit reda på vad gäller vid avknoppning till personalen.

Jag publicerar alla kommentarer som inte innehåller påhopp eller rasistiska påståenden. Fick börja att moderera dem för några år sedan då de översvämmades av rasistiska kommentarer som inte ens hade med inläggen att göra.