tisdag, september 06, 2011

Jan Björklund levererar, vad säger (S) ?

Idag presenterade utbildningsminister Jan Björklund (FP) ett matematiklyft.

I förslaget ingår en satsning på matematiklärarnas kompetens. Han och regeringen föreslår:

  1. Fortbildning för mattelärare. Fortbildningen ska inriktas på hur den dagliga undervisningen i klassrummet kan stärkas.
  2. Fortbildning för lärare som undervisar i matematik, men saknar utbildning i ämnet.
  3. Vidareutbildning för lärare som helt saknar examen.
  4. Forskarskolor för lärare som vill fördjupa sin kunskaper och genom att forska kunna ta en licentiatexamen och bli lektorer. 
Man avsätter också pengar för utökad undervisning.

Återigen levererar Jan Björklund och återigen satsar regeringen på skolan.

Aftonbladets ledarsida gillar inte förslaget, eller gör man? Samtidigt som man håller med om Jan Björklunds bild av behov av matematiklyft så är man inte positiv. Kanske illustrerar det hur vilsna socialdemokrater i allmänhet är när det gäller utbildningspolitiken.

Undrar om (S) säger ja eller nej till förslaget? Eller i gammal god Juholtanda lovar dubbelt så mycket pengar.....

Svd GP Exp DN Aftonbladet 2

Inga kommentarer: