lördag, augusti 16, 2008

Låt marknaden och efterfrågan sätta VD löner

I en debattartikel i Svenska Dagbladet idag argumenterar Bengt Lejsved, chefsrekryterare, att svenska VD löner är för låga.

Han jämför med vad olika VD i Europa har i lön.

För det första är sådana lönejämförelser vanskliga därför vi har olika beskattnings och förmånssystem.

Det är också olika levnadskostnader i olika länder. Sjuksköterskor jämför ofta lönen i Norge men glömmer att det är oerhört dyrt att leva i Norge. Två pizzor med två öl kostar 600 kronor på Aker Brygge.

Då behöver man tjäna betydligt mer än i Sverige.

En intressant fråga är också, har vi problem med att svenska VD:ar för storföretag erbjuds jobb i Europa?

För om man skall jämföra sig med Europa så måste de ju vara eftersökta.

I Europa, i företag som inte ägs av svenska intressen, finns det en handfull svenskar som VD.

Bengt Lejsved påstår att det finns 2000 svenskar ute i världen på så kallade toppjobb.

Man kan ju alltid fundera över vad som är toppjobb och om det är lönen, företaget, staden man jobbar i eller hemlandet för den person man lever med, som varit dragningskraften.

Men det har ju knappast varit något problem att en massa svenskar som är VD:ar i börsföretag rekryterats till jobb utomlands.

Jag har inte något emot att en VD som skapar vinst, ger bra avkastning till aktieägarna, skapar många jobb och ger en massa människor en framtid, har en mycket bra lön. Gärna en av Europas bästa.

Men det många reagerar över är att går aktien upp, får man bonus. Går den ner, får man bonus för då har man hittat något jämförelsetal med andra aktier. Den har minskat i värde mindre. Går vinsten upp, får man bonus. Går vinsten ner, får man bonus, eftersom man har en formel att den ändå på något sätt är bra

Jag har alltid varit väldigt förvånad över att man inom Svenskt näringsliv är så okunnig när det gäller att känna av opinion.

Och när kritik kommer så blir man indignerad och förstår ingenting för man är ju ”sååååå duktiga”.

Nej låt marknaden styra. Finns det efterfrågan på svenska VD:ar utomlands kommer lönerna att höjas därför då måste svenska företag matcha lönerna utomlands. Finns det inte efterfrågan så det kommer lönerna att vara lägre än andra länder.

Ingen skall ha lönelyft bara för någon annan, i ett annat land tjänar mer.

Man tror väl på fri marknad?

fredag, augusti 15, 2008

Marknadsbesökare vill ha kortare väntetid på akuten

Insändaren säger väl allt. Publiceras idag i Hallands Nyheter.

Många vill ha kortare väntetider på akuten

Som vanligt ställde folkpartiet en fråga på augustimarknaden i Kungsbacka.
Denna gång frågade vi vilken tid man anser är rimlig att vänta på sjukhusens akuter från det man skrivs in tills man är färdigbehandlad, dvs fått vård eller att någon annan avdelning på sjukhuset tagit över vården.

Alternativen var 2 timmar, 4 timmar, 6 timmar eller 8 timmar.
Anledningen till frågan var att det under sommaren har rapporterats om 14 timmars väntetid på akuten i Varberg.

Folkpartiet lade också en motion för ett år sedan där vi krävde max fyra timmars väntetid från det man kommer till akuten tills man skrivs ut eller blivit remitterad vidare.
Det var 75 personer som svarade på enkäten och hela 49 timmar svarade 2 timmar.
24 svarade 4 timmar, 1 person 6 timmar och 1 person 8 timmar.

Vår undersökning är inte vetenskaplig men visade klart att de som svarade vill ha kortare väntetider på akuten.

Tack alla som svarade. Det ger oss stöd att arbeta vidare med denna fråga och försöka få vår motion bifallen i landstingsfullmäktige.

Kenneth Nilsson(fp)
Kommunalråd

Gunilla Rivle (fp)
Kommun- och landstingspolitiker

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspolitiker