torsdag, augusti 06, 2009

Får kommuner och landsting skylla sig själva?

Man kan göra det enkelt för sig. En del kommuner har slösat under de goda åren. Man har byggt onödiga äventyrsbad. Subventionerat hockeyklubbar och fotbollslag genom dyra arenor med mera. Så de får skylla sig själva.

Men är det så enkelt? Vad blir konsekvenserna?

Lite svårare blir det att kritisera landsting. Ett och annat skrytbygge finns väl även där men i de flesta fallen har pengar gått till cancervård, utbyggd primärvård, ökade läkemedelskostnader och liknande.

Det är säkert rätt att kommuner och landsting borde sparat mer för sämre tider. Men hela systemet med balanskrav hindrar detta.

En kommun eller ett landsting kan inte sätta av 100 miljoner per år i en balansfond under ett bra år. För att sedan i lågkonjunktur balansera budgeten mot detta. Landstinget Halland har bra med pengar i kassan men har inte rätt att använda dem.

Det är en klar svaghet i systemet. Jag vill kalla det systemfel.

Jag vill inte ta bort balanskravet men ge kommunerna bättre möjlighet att balansera över åren.

Folkpartiledaren Jan Björklund hade en fundering i sitt sommartal i Marstrand att statsbidragen skulle öka i lågkonjunktur och minska i högkonjunktur. Tål att fundera på. Kanske någon form av balansering i statsbidragen.

I vilket fall så har kommunerna och landstingen 2010 och 2011 besvärligt att få ihop sina budgetar. Åtminstone i balans.

Vad man nu ser är idiotstopp i många kommuner. Alla investeringar mer eller mindre stoppas. Även viktiga sådana. Kungsbacka är ett exempel. Man skär dessutom ner driften med 4,5%.

Halmstad både skär ner och höjer skatten. Med nästan 1 kr. Inte heller bra. Skattehöjningar minskar köpkraften.

Det kommer att innebära att många företag som arbetar som entreprenörer åt kommun och landsting kan få det svårt 2010 och 2011. Ännu märks inte mycket därför arbeten är beställda innan krisen men på sikt kan det få konsekvenser.

Först i höst vet vi hur budgetarna 2010 ser ut. Men tendensen är oroväckande. Och det kan också påverka återhämtningen i den svenska ekonomin.

Jan Björklund föreslog mer pengar till kommunerna. Även några KD politiker och bankernas chefekonomer föreslår samma.

Jag tror ett tillskott till kommunerna kan bli en viktig stimulans för att den lilla strimma av hopp vi nu ser i konjunkturen inte skall bli ett nytt bakslag.

Att säga att de som slösat får skylla sig själva, det ÄR att göra det för enkelt för sig.

SvdDagenDNAftonbladet

Hur svårt kan det va?

När miljöpartisten Marianne Samuelsson nu får gå som landshövding aktualiseras igen frågan om statens chefer skall vara garanterade jobb och lön.

Hon blir generaldirektör i regeringskansliet, men med vilka arbetsuppgifter?

Rimligt vore att en chef satt tillsvidare, dock längst 6 år. Och att man under dessa sex åren kunde sägas upp med 12 månaders uppsägning.

Får man sparken (arbetsbefriad i 12 månader) har man alltså maximalt 12 månaders lön.
Får man nytt jobb så blir det ingen lön i 12 månader.

Hur svårt kan det va?

SvdDagenDNDN2

Var vad det jag skrev.....

När det stormade som mest kring Konstfack skrev jag följande:

"Att övertyga väljare att den här sortens skolor och kultur skall finansieras är bland det svåraste för politiker.

Att lägga ner Konstfack och dra in bidrag till Operan och Dramaten skulle vara oerhört populärt bland väljarna.

Jag undrar om alla som kallar sig kulturarbetare förstår detta?

Jag undrar om Konstfack och dess elever förstår att det är få som skadat kulturen i sin helhet senaste tiden så mycket som Konstfack?"


Vi har nu ett första resultat av Konstfacksskandalen.

Näringslivet drar sig ur sponsring av skolan.

Och man får mycket skarp intern kritik:

–Vårt varumärke är så djupt draget i smutsen att det kommer att ta lång tid innan stora företag vill samarbeta med oss igen, säger Eric De Groat chef på Konstfacks enhet för forskningsadministration och externa relationer till Svenska Dagbladet.


Undrar om Konstfacks ledning och elever begriper att det kan komma en dag då väljarna helt enkelt säger att vi vill inte betala för detta. Reagerar precis som näringslivet.

En dag då man vinner röster på att kräva att Konstfack inte får några bidrag.

Undrar om man begriper att den dagen inte är speciellt långt borta.

Det handlar inte om rätten att i konstens namn spela psyksjuk eller klottra. Det är upp till de den enskilde eleven. Och att också ta konsekvensen.

Utan är det rimligt att det görs på skattebetalarnas bekostnad?

Där är svaret mycket enkelt. Nej.

onsdag, augusti 05, 2009

Jag kandiderar till Region Hallands fullmäktige

Den 1/1 2011 bildar Halland region. Ett nytt Region Halland föds och både Landstinget Halland och kommunalförbundet med namnet "Region Halland" försvinner.

Folkpartiets nomineringar i Kungsbacka har startat och om några dagar skall man ge besked om man kandiderar och lämna uppgifter och foto till provvalet.

Beslutet att slutligt kandidera måste tas nu.

Och jag har bestämt mig att kandidera.

Jag vill med 15 års erfarenhet av kommunpolitik och 6 år av landstingspolitik (när mandatperioden är slut) vara med och göra den nya regionen till något bra för hallänningarna.

Jag kandiderar därför till Regionfullmäktige vid valet i september 2010. Pga. försök kommer valet heta Landstingsval.

Vill du veta mer om varför jag kandiderar så gå till sidan med "mina" frågor.

www.folkpartiet.se/tommy2010