fredag, januari 27, 2017

Kollektivtrafikåkandet ökade stort i Halland 2016

När nu siffrorna har kommit kan man konstatera att 2016 var ett bra år för kollektivtrafiken i Halland.

Resandet ökade med 5,5% jämfört med 2015 vilket gör att Hallandstrafiken klarade målet som regionfullmäktige satt upp på 5%.
Pendeltåg i Kungsbacka
Kungsbacka är med i de siffrorna. (se fotnot)

Öresundståget fortsätter att öka, nu med 3,5%. Sedan Hallandstrafiken, Skånetrafiken och Västtrafik tog över trafiken 2009 har resandet ökat med hela 136%.

Omläggningar av stadstrafiken i Varberg och Kungsbacka gör att trafiken där fortsätter att öka kraftigt.

I Varberg med 36,3% och i Kungsbacka med 33,8%. Men trafiken i Falkenberg ökar också, detta år med 10%. Halmstads stadstrafik nådde under 2016 hela 4 miljoner resor och en ökning av resandet med 5,7%.

Pendeltåget till Göteborg från Kungsbacka hamnar på minus 0,6% men de siffrorna skall man vara försiktig med då mätmetoden kan ifrågasättas. Från 2017 mäts alla på- och avstigande och då kommer vi få bra exakta siffror.

Öresundståg i Åsa
Lite intressanta fakta; 

- I snitt reser 5060 personer norrut från Kungsbacka,4400 med pendeltåg (från Kungsbacka, Hede och Anneberg) och 660 personer med Öresundståget från Kungsbacka. Motsvarar ca: 100 bussar.

- I snitt 2356 personer kliver av och på Öresundståget (i båda riktningarna) i Kungsbacka. Flest stiger av- och på i Varberg,4620 personer, följt av i Halmstad 4457 personer. Men i Halmstad kliver dessutom i snitt 475 personer på och av Pågatåget som går söderut till Helsingborg. En nysatsning med tågtrafik som startade i december 2015 i och med att tunneln genom Hallandsåsen öppnade.

- Intressant är att 64% som kliver på Öresundstågen i Varberg åker norrut. Dessa tåg har verkligen ökat arbetsmarknadsområdet. Många pendlar till Kungsbacka och Göteborg. Även majoriteten av de som åker från Falkenberg (58%) och Halmstad (61%) åker norrut.

- Åkandet från Åsa station har tydligt påverkats av trängseln på tågen. Jag vet flera som slutade åka. Ändå ökar antalet på- och avstigande till i snitt 888 personer vilket är 5,1%. Att trängseln har påverkat åkandet styrks också av att antalet påstigande på Öresundståget i Kungsbacka norrut har minskat lite och sannolikt flyttat över till pendeltåget. Den nya morgonturen från Åsa och dubbelkopplade tåg kommer säkert öka resandet rejält.

Pågatåg på Halmstads centralstation
Ett bra år för kollektivtrafiken i Halland och i ett expansivt län som Halland kommer det krävas fortsatta satsningar. Inte minst på tågresandet norrut. Från Varberg, Åsa och Kungsbacka. Kanske fler tåg som stannar i Åsa?

Och det är en utmaning då det redan är fullt på spåren.

Fotnot: För den som ser bussar målade i Västtrafiks färger kan det kanske upplevas konstigt men Hallandstrafiken och Region Halland ansvarar för all kollektivtrafik i Halland. Bestämmer vilka linjer det skall vara och står också för underskottet.

Att Västtrafik står för driften i Kungsbacka  är av historiska skäl. Man hade tidigare ett samarbete enbart i Göteborgsregionen och för alla som tar sig till Göteborg är det viktigt att man kan åka på samma kort.

torsdag, januari 26, 2017

Vi har många bristyrken och då är MP:s lösning friår

De flesta partier är överens om att vi behöver fler poliser. Det är brist på läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Många kommuner har lärarbrist och senast slogs det larm att det saknas bussförare.

Det borde få sittande regering att lägga om och utöka utbildningarna och även fånga upp alla nyanlända som har kompetens och behöver kompletteringar.

I detta läge vill språkröret för Miljöpartiet Isabella Lövin i en intervju i DN åter lansera friåret. Fler skall kunna vara lediga, inte arbeta.

Totalt bakvänd politik. Problemet är ju inte att vi är för lite lediga.

Och att hon säger att den som får friår måste ersättas av en arbetslös innebär ju att man begränsar möjligheten till friår för alla som jobbar i bristyrken. Dessutom borde man uppmuntra människor att utbilda sig just i de yrken som det är brister inom och inte där man redan har gott om folk så att vissa skulle kunna ta ledigt.

Snart kommer säkert MP också lansera basinkomst. Att man skall slippa jobba om man vill och försörjas av de som vill jobba.

Skrapar man lite lätt på Miljöpartiets yta kommer flummet fram ganska snabbt.

onsdag, januari 25, 2017

Föreläsning om smittskydd

Det har ju varit en diskussion bland annat kring TBC. Läs detta inlägg.

Men också vad tar man med sig för smitta från semestern? Vilka risker finns?

Närsjukvården, Vårdcentralen Halland, område Kungsbacka ordnar en föreläsning för intresserade.

Torsdag 2 februari 19.00. Lindälvskolans aula.

Biljetter finns att få via vårdcentralerna i Kungsbacka, Åsa, Fjärås, Särö, Onsala och Kolla.

Passa på och lär dig mer.


tisdag, januari 24, 2017

Alternativa fakta

Donalds Trumps pressekreterare påstod att det var mer människor som såg Trumps installation än Barack Obamas trots att jämförande bilder bevisade att han ljög.

När Trumps medarbetare Kellyanne Conway konfronterades med detta så sa hon att de hade presenterat "Alternative facts". Alltså alternativa fakta.

Så varför inte presentera sådana om svensk politik? Lokal som nationell.

- Stefan Löfven är en framgångsrik statsminister,

- Gustav Fridolin fixade skolan på 100 dagar,

- Byggnadsnämndens ordförande i Kungsbacka Thure Sandén (M) gillar öppenhet och debatt,

- Miljöpartiet har inte brutit ett enda vallöfte,

- Fritidsnämndens ordförande i Kungsbacka Peter Söderberg (M) är stor bandyentusiast,

- Sveriges mest kända minister är Karolina Skog (MP)

- Lars Ohly har aldrig varit kommunist.

Alternativa fakta i sann Trumpanda.

måndag, januari 23, 2017

Så kan man klara max fyra timmars väntetid på akuten

Rapporterna kommer nu i vinter runt om i landet om långa väntetider på akuten. Många av de som får vänta länge har åkommor som kunde vänta eller skulle sökt annan vårdgivare.

Men att skylla på patienten är att göra det alltför lätt för sig. För ofta blir akuten det alternativ som finns eller så har landstinget/regionen inte informerat tillräckligt så att man förstår att det finns andra vägar till vård.

Liberalerna (då som Folkpartiet) motionerade till dåvarande landstingsfullmäktige i Hallands om en garanti att få vård inom fyra timmar på akuten i september 2007.

Efter diverse turer så besvarades motionen med att ett sådant uppdrag lämnats. Men köerna finns kvar. Jag har själv suttit med anhörig på akuten nio timmar. En lång tröstlös väntan.

Men lösningen är knappast att dimensionera upp personalen så att fyra timmars väntetid nås utan att skapa alternativ till akuten för patienten och förståelse för att lite halsont och feber inte kräver ett akutbesök.

Inom ramen för Framtidsarbetet i Region Halland så arbetas just med denna fråga. Oplanerad vård som det kallas. All vård där någon snabbt vill ha en tid eller kontakt med sjukvården.

Som i de flesta fall så räcker inte en åtgärd utan många. Och digitaliseringen kan bli en bra hjälp.

1. Utveckling av 1177. Vi behöver informera om och utveckla 1177 (sjukvårdsupplysningen).

2. Kontakta läkare via inloggning där man chattar, talar i telefon eller videosamtal. Kan skicka foto på skada eller symptom t.ex ögoninflammation. Försök med detta pågår i regionens närsjukvård i samarbete med mindoktor.se. För de patienter som skulle klara sig med kontakter med Närsjukvården.

3. Lättare att få tid på vårdcentralen. Inte nödvändigtvis till läkare utan en så kallad vårdcentraltid där man kanske möter distriktssköterska eller sjukgymnast.

4. Jourmottagningar i närsjukvården med bra öppettider. Kungsbacka har ju redan en närakut för lättare åkommor 7-24 varje dag. Något liknande är intressant att pröva i övriga Halland.

5. Samarbete med sjukhusets akuter och närsjukvården. Försök skall ske i Halmstad innebärande att närsjukvårdens jour finns i anslutning i akutens lokaler och man gör gemensam bedömning av patienterna. När det gjordes under sommaren 2016 visade det sig att cirka en tredjedel hade egentligen inte på akuten att göra och skapade istället stora köer.

4. Alternativ för de som hela tiden återkommer till akuten. Nu skall läkarmedverkan i hemsjukvården införas i hela länet. Där läkaren åker hem till patienten och har regelbunden kontakt. Kan förbereda både patient och anhöriga hur sjukdomen kommer utvecklas och att ett besök på akuten inte kanske alltid är lösningen. Behöver säkert utvecklas ytterligare så att man inte bara finns tillgänglig vardagar.

5. Utökad läkarmedverkan på äldreboende med samma syfte som de som är inskrivna i hemsjukvården.

6. Ambulant bedömning. Där ambulansen gör en bedömning att patienten inte behöver åka till akuten , kan föras till vårdcentral, tas omhand om kommunens sjukvård eller att man färdigbehandlar patienten.

Det finns säkert fler åtgärder, men kan vi genomföra dessa kommer sannolikt köerna att minska på akuten och patienten blir nöjdare.

Dessutom måste kommunerna ta sitt ansvar. För de som behöver läggas in måste det finnas platser. Häromdagen fanns 51 patienter på de tre sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka som var medicinskt färdigbehandlade men som kommunerna i Halland, de som har detta ansvar, inte kunde ge ett boende. Mer än två vårdavdelningar. Personer som inte skall behöva ligga kvar på sjukhusen.

Om någon inte fått tid på vårdcentralen eller fått vänta länge på akuten är det givetvis intressant för media och det är lätt att vissa debattörer drömmer ut hela sjukvården och påstår att den är i kris.

Men man måste vara medveten om att samtliga vårdcentraler i Halland, privata som regionens, har ca: 1,5  miljoner besök per år. Till detta kommer alla planerade besök hos specialister, all vård inom psykiatrin m.m.

Sjukhusens båda akuter runt 80-85000 besök. Alltså en liten del av den totala sjukvården.

Så även om det är oacceptabelt, och jag absolut inte bagatelliserar problemet med långa väntetider på akuten, eller att inte få tid eller erbjudas alternativ,  är det ett dåligt bevis för att sjukvården som helhet skulle vara i kris.

söndag, januari 22, 2017

Kinberg Batra tar en stor politisk risk med sitt SD utspel

Anna Kinberg Batras utspel att kunna ha kontakter med Sverigedemokraterna och kunna regera med deras stöd är en stor politisk risk.

Det visar sig nu i en SVT undersökning. Läs här.

50% av de moderata väljarna gillar hennes utspel och det känns säkert bra för (M). Men problemet är att 50% gör det inte.

Det är alltså 10-11 % av de 21-22% man får i opinionsundersökningarna som inte är övertygade.

Väljare som kan se Centerpartiet och Annie Lööf som intressant alternativ men också Liberalerna. Kanske lite beroende på var man bor.

Möjligheten att få fler väljare på grund av utspelet ser inte heller särskilt lovande ut.

Av samtliga väljare tycker bara 29% att utspelet är bra, men mest SD väljare där 80% gillar det, inte speciellt oväntat.

Utspelet kan försvåra rekryteringen av missnöjda socialdemokrater och miljöpartister som tidigare gått direkt till Moderaterna.

Bland alliansväljare stöds det av 35% vilket tyder på att både Annie Lööf och Jan Björklund ligger rätt när man säger nej.

Men varför gjorde hon utspelet? Det finns flera skäl.

Moderaterna har ett väljarstöd under valet 2014. "Något måste hända" är nog känslan i partiet.

Många moderater, även ledande i kommunerna, sympatiserar med SD:s asyl- och flyktingpolitik och några kan kanske hoppa av dit om SD blir mer accepterat. Inte minst ser man detta på Facebook där de skriver inlägg i linje med SD:s politik och även utan att tänka delar inlägg om flyktingar där sanningshalten är något tveksam.

Kravet i partiet att fälla regeringen är stort. Om bara 50% av M-väljarna stöder utspelet så är säkert samma siffra bland medlemmar och politiskt aktiva 75%.

I valet mellan att hålla ihop alliansen eller sätta partiet framför den så valde hon partiet.

Framtiden får visa om det var rätt. Skulle opinionssiffrorna sjunka på grund av utspelet kommer Anna Kinberg Batra sättas under ännu mer press och riskerar efter valet bli en ny Bo Lundgren. En partiledare som fick ett val, misslyckades och blir en parentes i partiets historia.

Lyckas hon blir hon statsminister.

Hon har spelat högt men det vet hon och hade hon något val?