torsdag, oktober 15, 2009

Max fyra timmar på akuten

Med början idag skall jag publicera svar på motioner som jag ensam eller tillsammans med andra har lämnat till Folkpartiets landsmöte i Växjö 19-22 november.

Den första är "akutmotionen"

I Halland har Folkpartiet fått bifall till att ge sjukhusen i uppdrag att klara maximalt fyra timmar på akuten för besökare. Och då gäller fyra timmar från det man skrivs in tills man skrivs ut eller har remitterats vidare inom sjukhuset.

Vi vill att Folkpartiet driver detta i hela Sverige.

Jag har skrivit en motion som Bengt Eliasson och Gunnel Wandel ställt upp på.

Vi föreslår:

"att partistyrelsen ges i uppdrag att arbeta för att det som nationellt mål införs att väntetiden på akutmottagningar från det man skrivs in tills man skrivs ut eller skickas vidare inom sjukhuset får vara maximalt fyra timmar"


Partistyrelsen är positiv. Man föreslår inte bifall men att den är besvarad.

Och att landsmötet gör ett ett uttalande:

"”Folkpartiet ska verka för att varje landsting ska utreda möjligheterna att införa en väntetidsgaranti inom akutsjukvården.”

Oehört glädjande och det känns som ett bifall även om den anses besvarad.

måndag, oktober 12, 2009

Bodström vill bli förbundskapten

Enligt osäker källa vill Thomas Bodström (S) bli ny svensk förbundskapten efter Lars lagerbäck.

Enligt samma källa har Bodström ringt upp Lars-Åke Lagrell och anmält sitt intresse.

I samtalet menade Thomas Bodström att han på grund av sin stora arbetskapacitet skulle klara av att vara förbundskapten vid sidan av jobben som riksdagsledamot, ordförande i justitieutskottet, författare och advokat.

Möjligen skulle han behöva kvitta ut sig från samtliga voteringar men det var inget problem. Hans gruppledare gick med på det.

Då lär Lagrell frågat, men väljarna då, riksdagsledamot är ju ett förtroendeuppdrag?

Bodström svar var klart med irriterad röst:

- Vad har dem med detta att göra?

DN1DN2DN3DN4DN5Svd1Svd2Svd3Svd4Expressen234Afton1Afton2Afton3