onsdag, februari 25, 2015

Olagligt att överföra Maleviksskolan på personalen

Personal på Maleviksskolan i Kungsbacka kommun vill ta över skolan och driva den som en friskola.

Som liberal gillar jag valfrihet och alternativ och därför givetvis friskolor. Men den här frågan handlar inte om friskolor utan om kommunens skattebetalare skall skänka en förmögenhet till vissa privatpersoner.
Ulrika Landergren intervjuas

Det finns mycket konstigt i detta ärende. Vad jag förstår av artikel i Kungsbacka Posten, se faksimil, finns det ingen formell ansökan till kommunen att köpa skolan eller dess byggnad.

Däremot finns det en ansökan till skolinspektionen från personal som bildat ett bolag.

Jag har tagit del av den och den är mycket bristfällig.

Ekonomiskt skall man satsa 50.000 kr, jo ni läste rätt. Lägsta möjlig aktiekapital.

Redan första året skall man göra en vinst på 385.973 kr. I kalkylen har man satt upp ett belopp för hyra från kommunen 4.407.000 kr. Men vad händer med inventarierna? Det finns inget belopp att man köper loss dessa. Kanske tycker man det ingår i hyran?

Vem har gett dem uppgifter om hyran och "gratis" inventarier? Någon formell begäran finns ju inte....

Elavtalet och kostnaden är ju en uppskattning. Om vi tänker oss att kommunen begär 5 miljoner i hyra så går verksamheten inte runt. Med 50.000 i aktiekapital så skulle bolaget vara konkursmässigt direkt. Likaså om elevantalet sjunker.

Ett sådant här bolag behöver minst 500.000 i aktiekapital och räknar man med stora svängningar i elavtal ett ännu större belopp.

Så till juridiken.

I mitten av 2000 talet var det populärt att knoppa av offentlig verksamhet till personalen. Oftast så betalade de endast för inventarier. Man gjorde aldrig en värdering av värdet av patientstock, elevtal och annat.

Statskontoret gjorde en genomgång av rättsläget 2008 och tittade på vilka regler som gäller i ett fall som när nu personal vill ta över Maleviksskolan. Läs här.

Man är väldigt tydliga:

1. En värdering skall göras,
2. Fler skall vi chans att lägga ett bud,
3. Högsta anbudet vinner

Man skriver på sidan 42 och 43:


"Slutsatsen är att det finns med allra största sannolikhet inget rättsligt utrymme att rikta erbjudande om att överta den kommunala verksamheten till en viss intressent, ett visst kollektiv, exempelvis anställda.

Snarare är det sannolikt på det sättet att kommunen, genom att besluta att avknoppning, privatisering ska ske, i stor utsträckning berövat sig själv de verktyg som gör att olika kommunala hänsyn kan påverka utfallet av avknoppningen. I mycket hög grad kommer priset, högsta anbud, att vara gällande."

Det finns också en massa rättsfall när det gäller avknoppningar. Mest kända är Tibble gymnasium i Täby. Läs denna artikel i Dagens Nyheter.

Kammarrätten förklarade försäljningen olaglig då man inte tagit hänsyn till skolans varumärke, elever och lärarkompetens. Och när man inte gör det skänker kommunen delar av sin förmögenhet, eller rättare sagt, skattebetalarnas pengar till enskilda vilket är olagligt.

Deras ansökan skall om friskola skall givetvis avslås då den är bristfällig men viktigare är att kommunen klart deklarerar att om en skola skall säljas skall det ske på öppna marknaden där högsta anbud antas. Intresset från personalen att då göra kommunala skolor till friskolor torde bli obefintligt.

Uppdatering

Som framgår av kommentaren nedan finns nu en ansökan om hyra eller köpa. Ändrar inget  i sak då eventuellt köp av inkråmet (verksamheten) eller alltsammans inklusive byggnad måste ut på anbud.
Intressant är att några ekonomiska muskler att köpa inte finns i deras ansökan att bli friskola.