måndag, maj 30, 2011

Motion: Akuternas väntetider på hemsidan

Jag har idag lämnat min första motion till regionfullmäktige i Halland. Den handlar om på att väntetiderna på akuten skall finnas väl synligt på Region Hallands hemsida.Såhär lyder texten:

Till Regionfullmäktige

Motion angående att ange väntetiderna på sjukhusens akuter på hemsidan
Hösten 2007 skrev Folkpartiet en motion till dåvarande landstingsfullmäktige i Halland där vi föreslog att det i Landstinget Halland skulle slås fast att målsättningen för väntetider på akuten skulle vara maximalt fyra timmar. Från det man skrivs in tills man är färdigbehandlad eller remitterad vidare inom sjukhuset.

Motionen bifölls och vårt förslag är nu riktlinjer vad gäller väntetider för de båda sjukhusens akuter.

Det är dock möjlighet att ge ytterligare service. Att ge patienter möjlighet att själv välja vilken akut man vill åka till genom att på regionens hemsida tydligt visa de olika väntetiderna som sjukhusens akuter har. Så sker på andra ställen i Sverige.

På sätt kan också sjukvårdsupplysningen, 1177, också ge denna information. Även om man blir kopplad till sjukvårdsupplysning på annan plats i Sverige.

Yrkande:

Att regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att i samråd med hälso- och sjukvårdsstyrelsen, och sjukhusens driftnämnder, utreda möjligheten att på Region Hallands hemsida informera om akuternas aktuella väntetider.

Tommy Rydfeldt (FP)     
Ledamot i regionfullmäktige

GP Radio Halland
---------------------------------------------------------

Såhär ser det ut på Södersjukhusets hemsida. Klicka på bilden så blir den större och bättre läsbar.