torsdag, mars 31, 2016

Halland kan inte förhandla om storregioner utan folkomröstning

Indelningskommittén vill att Halland, Västra Götaland och Värmland skall förhandla om hur en ny storregion skall se ut. Region Halland säger nej till detta.

Ett beslut jag helt står bakom.

Regionens politiker har inget mandat från hallänningarna att förhandla bort Halland som självständigt län och region.

Ingen har frågat invånarna i Halland vad de tycker. Det finns inte heller några grupper eller föreningar i Halland som driver att Halland skall upphöra och bli ett med Västra Götaland och Värmland.

Jag har som politiker aldrig mött en väljare, fått brev, e-post eller fått telefonsamtal där frågan tagits upp med mig att vi borde gå ihop med VG och Värmland.

Det demokratiska underskottet i denna fråga är gigantiskt.

Skall Halland deltaga i förhandlingar med de andra måste hallänningarna få säga sitt i en folkomröstning.

Men först måste finnas ett slutligt förslag från kommittén att man kommer föreslå regeringen detta.

Min förhoppning är fortfarande att man ändrar sitt förslag och låter Halland fortsätta vara den bra livsplatsen man är.

Min slutliga fundering är, hur kan framför allt VG vilja gå samman med någon som inte vill gå samman med dem? Hur skulle en sådan region bli?

onsdag, mars 30, 2016

Resandet för stadsbusstrafiken i Kungsbacka stad upp över 50%

Sedan stadsbusstrafiken i Kungsbacka stad las om i juni 2015 har resandet ökat kraftigt. och det bara fortsätter öka.

Siffrorna för februari har nu kommit och jämfört med februari 2015 har resandet i februari 2016 ökat med 52,5%. Ackumulerat för året 47%.

Det innebär att en trafik som tidigare ökade med några procent per år nu har tagit ett rejält skutt uppåt.

Ontario buss. Byggd i Kanada.
Givetvis beror det främst på att med stadstrafiken, och bussarna som kommer in från kommundelarna, har alla ganska nära till en hållplats.

Störst är linje 1 som går mellan Hede, via Varla till Fors följt av linje2 som går Hede-Stationen-Kolla.

Dessa båda linjer står för 79% av resorna.

Busstrafik till Fors och Varla har ju funnits sedan 1992 så där finns en tradition att åka buss. Kolla hade innan omläggningen bara trafik dagtid men inte på kvällar och helger. Här finns nog många nya resenärer inte minst bland nyinflyttade i Kolla parkstad.

Jag gissar att om något år är trafiken nog fördubblad sedan omläggningen.

Fotnot: Bussen i bilden är en av två som var de första stadsbussarna i Kungsbacka med start samma dag som pendeltågen 16 augusti 1992. Kallades i folkmun för "Kalle Anka bussarna" på grund av sitt speciella utseende.

tisdag, mars 29, 2016

Västtåg Varberg - Göteborg från augusti?

Hallandstrafikens styrelse ställde sig förra veckan bakom ett förslag att ett västtåg skall starta i Varberg på morgonen och därmed i rusningstrafik försöka täcka det behov som finns på morgonen för mer tåg. Även eftermiddag skulle ett västtåg gå från Göteborg till Varberg i rusningstrafik.

Hade gärna sett att man på morgonen också körde ner till Varberg och tillbaka till Kungsbacka men det är tillgängliga tåglägen som styr detta och de finns för närvarande inte.

Det finns åtta tåglägen in och ut från Göteborg söderut varje timma. Fyra har pendeltåget, två har Öresundståget, ett har fjärrtågen (SJ) och ett har godset.

Tanken är att ”låna” ett tågläge som SJ och godset inte använder och köra dessa tåg.
Hallandstrafiken och Västtrafik är överens nu gäller det att Trafikverket säger ja.

Ett västtåg typ X 61
Exakta avgångstider kan man inte säga ännu, det blir först klart om Trafikverket säger ja och lägger in turerna i tidtabellen.

Det är viktigt att påpeka att det är inget pendeltåg som planeras. Detta ord används ofta felaktigt. Ett pendeltåg är ett långsamt tåg på korta sträckor som stannar på många stationer. Restid max 30 minuter.

Även om ett Västtåg används blir det ett regionaltåg som kommer stanna på samma ställen som Öresundstågen. Åsa, Kungsbacka, Mölndal och Göteborg. Inget långsamt tåg.

Att förlänga pendeltåget Göteborg-Kungsbacka till Varberg, som några föreslagit, löser inga problem. Man förflyttar bara dem. Ett sådant tåg skulle troligtvis vara 2/3 del fullt när man kommer från Varberg till Kungsbacka och lämna 50-100 personer på perrongen. Det är mer kapacitet som behövs.

I det trafikförsörjningsprogram med en länge utblick som regionen skall ta i april så beskrivs det ett regionaltåg Halland och inga pendeltåg, förutom Kungsbacka – Göteborg. Ett regionaltågssystem system som kräver västlänken och att tunneln i Varberg är klar. Men tiden dit är lång. Sannolikt behöver man diskutera perrongförlängningar och möjlighet att trippelkoppla tåg. Just för att öka kapaciteten.

Samtal har startats om hur Öresundstågen skall se ut efter 2020. Danskarna vill t.ex. inte köra Helsingør-Köpenhamn med Öresundståg. Det är ju sju parter som skall komma överens vilket givetvis kan innebära förändringar, förhoppningsvis till det bättre.

I övrigt 2017 föreslås att turerna 23.55 från Göteborg med Öresundstågen skall gå hela veckan med stopp även i Åsa.

Turerna med ett västståg är ett försök att snabbt hitta lösningar på ett i sig angenämt problem, att många vill resa kollektivt.

Hallandstrafiken vill helst starta dessa nya turer redan i augusti.

Så vi får se vad Trafikverket säger. Vid ja kan man ju gå vidare och se om det går att hitta fler tåglägen vid andra tillfällen. Detta blir ett pilotfall.

Kollektivtrafikplanen går nu på remiss bland annat till kommunerna.