torsdag, oktober 11, 2012

Trängselskatt och Västlänk med problem

Jag har länge varit kritisk mot trängselskatten i Göteborg. Till att börja med finns det ett demokratiskt problem. Folkomröstning lovades men genomfördes aldrig. Vi som bor runt Göteborg har aldrig som medborgare blivit tillfrågade eller informerade. Och det är väl i första hand vi som drabbas.

Ärendet är dåligt skött och informationen dålig.

Har Göteborg trängsel? Nej, den har minskat enligt studier. Dålig luft? Ja. säkert stundtals, men om vi går ett antal år tillbaka så är den mycket bättre. Kommer ni ihåg de gula himlarna, smog, som fanns på 1970-talet bland annat?

London framhävs ofta som modell. Men den går inte att jämföra med. Londons zon är liten. Bara väldigt centralt. Man har också genomgående stråk. Det går att åka förbi Marble Arch i ett stråk utan skatt. (Mitt i London)

Stockholm är med sina öar också enklare att skärma av. I Göteborg har man valt att ta betalt på t.ex Älsvsborgsbron, Kungsbackaleden (förbi Liseberg) och skärma av bostadsområden.

Inte undra på att Göteborgarna är förbannade.

En debatt i Backa om stadsdelen fick mer eller mindre brytas då närvarande ville diskutera trängselskatt och inte det som kommunstyrelsens presidium ville ta upp.

Jag är inte emot att man tar betalt för nya vägprojekt. Att betala för att åka Öresundsbron eller Svinesundsbron till Norge är helt i sin ordning. Man bygger nytt, underlättar och det ger oerhört tidsvinst.

I t.ex Birmingham byggde man en förbifart. Där finns valet att trängas på den gamla vägen eller köra runt och betala en avgift. Helt ok. Man skapar nya projekt, finansierar dem men har alternativ.

Jag tror trängselskatten kan få stora politiska konskevenser. Projektet har alla förutsättningar för att skapa problem och ifrågasättande under 2013 och 2014. Instängda områden, butiker som inte får kunder. Kollektivtrafik som inte ökar så man trodde osv. Dessutom har man redan en trängselskatt i Göteborg. Ja, indirekt.

Det är nästan omöjligt att parkera i centrala Göteborg. Och hittar man en plats så är det en kostnad som nästan är ett mindre rån.

Kollektivtrafiken på t.ex pendeltåget Kungsbacka-Göteborg har ökat kraftigt sedan 2005. Mycket tror jag beror på parkeringspolicyn i Göteborg. De som idag kör in bilen i centrala Göteborg har ordnad p-plats till dyr kostnad och trängselskatt gör ingen skillnad. Är det dessutom förmånsbil (tjänstebil) betalar arbetsgivaren skatten.

Så minskningen av biltrafiken blir nog inte så stor och inte då heller pressen så hög på kollektivtrafiken.Inte mer än vad den varit tidigare år. Glöm inte att vi har en trend i samhället att åka mer kollektivt. Så oavsett trängselskatt hade den ökat.

Men något kommer säkert bilåkandet att minska. Skulle man vara i Göteborg 18.25 kan man säkert åka 20 minuter senare och slippa skatt.

Politisk konskevens?

Med ett scenario att frågan är högst levande 2013 och 2014 kan enfrågepartiet Vägvalet få så många mandat att det inte går att bilda majoritet i Göteborg utan dem. Och att i det läget bilda blocköverskridande majoritet vore politiskt självmål.

Dessutom lever Socialdemokraterna farligt. Det är i områden de är starka som drabbas mest. Anneli Hulthén bemöter också kritiken ganska arrogant.

Debatten som till slut började handla om trängselskatt var i Backa. Där har (S) normalt över 50% i valdistrikten. I valet 2010 gjorde Vägvalet ett bra val. Man fick i ett distrikt över 11%. (S) tappade lika mycket.

Valdistrikt som Backa kan bli katastrof 2014 för (S) och framgång för Vägvalet.

De socialdemokratiska strategerna på Gustav Adolfs torg vet givetvis detta. Kommer man agera för att hitta nya lösningar på trängselskatt och Västlänk?

Jag tror det. Men när och hur man skall agera tror jag inte de har en aning om idag.

GP1