måndag, oktober 03, 2016

Nytt lagförslag gör det lättare att inför sprutbyte i Halland

I juni beslöt regionstyrelsen i Region Halland att det skall införas sprutbyte i Halland. Att missbrukare kan byta ut smutsiga sprutor mot nya och därmed skall man förhindra spridning av t.ex Hepatit C och HIV.

Jag skrev om detta i ett inlägg. Tryck här.

I gällande lag har kommunen möjlighet att lägga in veto. Så om ett landsting/region vill införa sprutbyte så kan kommunen säga nej till att det sker just i deras kommun.

Kommunalt veto har hindrat sprutbyte i många kommuner, t.ex Göteborg under många år.

Regeringen föreslår nu att det kommunal vetot tas bort. Man förslår också att åldersgränsen för att byta sprutor sänks från 20 till 18 år.

Jag tror att alla kommuner i Halland hade sagt ja men nu kommer beslutet ligga på Region Halland och närsjukvårdsnämnden som fått regionstyrelsens uppdrag att genomföra projektet.

Kommunerna och deras socialtjänster är givetvis oerhört viktiga i detta arbete som en samarbetspartner, för att få det att fungera och skall givetvis få möjlighet att lämna synpunkter.

Just nu arbetar närsjukvårdens förvaltning att ta fram en plan som skall bli en ansökan om tillstånd till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Min förhoppning är att vi skall kunna starta under 2017.

Länk till regeringens pressmeddelande. Tryck här.