tisdag, juni 03, 2014

Närsjukvården i Halland ansöker om att driva palliativa vården i Falkenberg

Vid dagens extra sammanträde med Närsjukvårdsnämnden i Region Halland (formellt Driftnämnden Närsjukvård) beslöt nämnden att ansöka om att driva den palliativa vården i Falkenberg.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har gått ut till vårdvalsenheter och frågat om intresset.

Jag beslöt då i ett ordförandebeslut att regionens egna regi skulle anmäla intresse. Samtidigt fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag.

Enbart regionens egna regi, dvs. närsjukvården, har anmält intresse.

Förvaltningen föreslår att nämnden återtar ansökan. Man ser en del problem. Inte minst att hitta rätt personal samt att få ihop ekonomin. Inte konstigt då vi har olika uppdrag, roller och utgångspunkter.

Det är ett utslag för Region Hallands politiska vilja att driva palliativ vård i Falkenberg.

Det har nämnden vägt in i sin bedömning.

Nämnden beslöt därför att gå vidare och formellt lämna en ansökan.

Det finns mycket att gå igenom och utreda innan vården är på plats. T.ex bemanningen, samarbete med Vårdcentralen Falkenberg, samarbete med andra vårdgivare i regionen och hur läkarjouren skall se ut och bemannas.

Och att man tittar mer på ekonomin. Räcker anslagna medel?

Men vi tror det är möjligt att driva denna verksamhet och skriver i ansökan att vi vill snarast inleda dialog med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen för att starta arbetet med att bygga upp den palliativa vården i Falkenberg på nytt.

Nämnden var enig i sitt beslut.