fredag, september 12, 2008

Ohly hängs av

Det är tydligt att Vänsterpartiet och Lars Ohly (bilden nedan men kanske inte så glad idag) hängs av från vänstersamarbetet.

I Almedalen gjorde (s) och (mp) gemensamma utspel. Miljöpartiet håller också på med att sakta anpassa sig till (s). Viktigast är att slopa utträdeskravet ur EU.

Artikeln från f.d. partisekreterarna Stjernkvist (s) och Wåhlstedt (mp) i DN häromdagen, där man förslog samarbete högerut istället för med vänsterpartiet, var säkert också sanktionerad som en försöksballong.

Erfarenheterna från Norge med en rödgrön regering visar också att SV (sosialistisk venstreparti), vänsterpartiets motsvarighet, är regeringens svaga länk.

SV har åsikter som de är ganska ensamma om. Inte minst när det gäller utrikespolitik och skattepolitik. Detta skapar givetvis problem i regeringen. Man har nu en konflikt i regeringen om asyl och flyktingpolitiken där SV inte accepterar 8 av 13 punkter som regeringen tagit fram.

Att samma problem skulle uppstå i Sverige vet (s) och (mp) och därför hänger man av Lars Ohly.

Och Lars Ohly känner av det.

Därför skriver han idag en artikel i DN, med Ulla Andersson, som är ett rejält påhopp på (s) och (mp) och att de till stora delar accepterar alliansen politik.
Frågan är om inte denna artikel är sista spiken i kistan på de tre vänsterpartiernas samarbete.

Ohly och Andersson kräver ju en helt annan ekonomisk politik än vad (s) och (mp) vill ha. Man vill ta bort budgettaket och ifrågasätter överskottsmålet.

Det skall bli intressant att se vilket regeringsalternativ som ställs mot alliansen 2010.Gissningsvis kommer (s) och (mp) att gå fram som ett alternativ. Vinner man valet så får man knappast inte egen majoritet. Då kommer man nog försöka regera enligt dansk modell.

Där har man en regering med två borgerliga partier i minoritet men som i regeringsunderlaget kan räkna in Dansk Folkeparti (DF) som anser att nuvarande regering är den minst dåliga av de alternativ som finns. Och så gör man upp med DF ibland och med andra partier i vissa frågor.

Frågan är om Ohly och Vänsterpartiet accepterar att bli ett sådant stödparti? Och vad kommer det att kosta (s) och (mp?

Svd

Påhopp stärkte Björklund

Enligt Expressen/Demoskop går folkpartiet framåt i den senaste undersökningen.Med 1,8% till 8,1%.

En undersökning som gjordes när skolflummarna satte in allt artilleri man hade för att försöka få fram att det egentligen inte är något fel på svensk skola och att Jan Björklund ljuger.

Men som den major han är parerande han kritiken utmärkt.

Dessutom finns det ett litet problem för de som inte vill se förändringar i skolan.

Föräldrar och elever upplever att skolan inte stödjer elever med problem, att man inte får studiero, att det finns ordningsproblem, att det är ett problem att man inte får betyg före årskurs 8 och att skolk inte beivras.

Många förstår inte heller att den inte sätts in resurser för att barn skall lära sig läsa, skriva och räkna i lågstadiet. Utan man försöker lösa det med individuella program på gymnasiet.

Jan Björklunds motståndare försöker tala om för alla som upplever problem i skolan att de har fel. Skolan är bra och Jan Björklund ljuger.

Resultatet blev det motsatta. Folkpartiet och Jan Björklund stärks i opinionen.

Om Jan Björklunds motståndare tror att svenska folket är dumma så har de helt fel.

En skola med ordningsproblem är en skola med ordningsproblem oavsett vad man försöker få det till.

Sverigedemokraterna rasar i samma mätning och det känns naturligt.
Det har inte funnits någon anledning till att de skulle nos kring 4 %.

Tydligen har man försökt att värva kristdemokraten Lennart Sacrédeus. Men fick nej.

Till DN säger sig Lennart Sacrédeus vara präglad av de tyska kristdemokraternas tänkande. De har alltid sett en uppgift i att hålla rent högerut och inte skapa politiskt utrymme för partier av sverigedemokraternas typ, menar han.

Och det är väl så de flesta kristdemokrater med kristen bakgrund borde resonera.

SvdDagenHDDagen2

Liberaler samlas mot FRA

Givetvis har jag gått med i uppropet Liberaler mot FRA.

Det känns bra att liberaler inom Folkpartiet Liberalerna och LUF kan samlas mot FRA.

Så hör lyder det:

Upprop mot FRA-lagen

Till Folkpartiet Liberalernas:
- partiledning
- riksdagsledamöter
- ledamöter i referensgruppen


”Sommarens rasande debatt kring lagen om signalspaning visar att frågan på många sätt är mycket mer komplicerad än vad som kanske ursprungligen antogs, att frågan ingalunda är färdigdiskuterad i de demokratiska fora där frågan ska och borde diskuteras och framförallt; att beslutet idag saknar folklig förankring och stöd.

Vi uppmanar Dig därför att verka för att riva upp lagen och backa hela frågan tillbaka till en parlamentarisk utredning med uppgift att utreda FRA:s uppdrag utifrån aspekter som integritet, effektivitet och reglering."


Detta upprop har startats av Hans Åberg som är ordförande för Folkpartiet i Bromma, och många har skrivit på.

Tryck denna länk för namnen.

Läs också mer om kampen mot FRA-lagen på Mark Klambergs blogg.

Aftonbl

onsdag, september 10, 2008

Dumsnällt att inte beivra skolk

Nu skriker flumvänstern högt igen. Regeringen kommer att utreda hur skolk kan skrivas in i betyget.

Och givetvis attackerar man Jan Björklund för att han vågar ställa krav.
Förståelse kommer från LR:s ordförandeMette Fjelkner som säger:

– Jag kan förstå att man på det här sättet vill förbereda skolungdomarna för verkligheten. Om man frågar arbetsgivarna vad de tycker är viktigast så återkommer nämligen en sak oftare än andra: att deras anställda kommer i tid.

Skolkar man från sitt jobb riskerar man i förlängningen sparken. Men att skolka från skolan skall man tydligen acceptera.

Någonstans tror väl skolflummarna att skolk är något man inte kan hjälpa utan är ett socialt arv.

Men tyvärr så skolkas det i alla samhällsklasser och de som skolkar har olika bakgrund.

Men man tror väl man är snäll när det inte beivras. Dumsnäll, säger jag. För det ingen hjälp att se mellan fingrarna med skolk.

Intressant är att i Aftonbladets omröstning tycker just nu 72,3% att skolk skall skrivas in i betygen. I Svenska Dagbladets vill 83 % skriva in skolk i betygen.

Jan Björklund, alliansen och folkpartiet har tydligen folket med sig.

AftonbSvdDNSydsvHD

Vad blir det för regering om (sd) blir vågmästare?

Dagen efter valet i september 2010 kan vi vakna upp med en riksdag där alliansen har 166 mandat, (v)+ (mp) och (s) 166 mandat.

Statsminister Fredrik Reinfeldt funderar tillsammans med de tre övriga partiledarna i alliansen på om han skall avgå

Man är överens om att inte göra några uppgörelser med Sverigedemokraterna. Och om de tre på vänsterkanten kräver det avgår Reinfeldt. Man hoppas eventuellt på miljöpartiet.

Mona Sahlin är först ute och kräver regeringens avgång. Hon följs av Lars Ohly och Peter Eriksson som kräver samma. De hotar med misstroendevotum.

Då håller Jimmie Åkesson presskonferens. Sverigedemokraterna kommer vid ett misstroendevotum lägga ner sina röster. Man har inga krav om uppgörelser med regeringen utan kommer lägga sina egna förslag och bedöma de som regeringen lägger. Man säger klart nej till Mona Sahlin som statsminister.

En taktisk manöver av 8sd9 som vet att kräver man uppgörelser med alliansen för att stödja dem kommer Fredrik Reinfeldt att avgå direkt.

Alliansregeringen beslutar att sitta kvar tills vidare.

När misstroendevotumet ställs så röstar 166 ledamöter emot Reinfeldt. Men det behövs 175 så han har riksdagens förtroende, eller tolereras av riksdagen.

Hur länge kan en sådan regering sitta? Fyra år är en lång tid och när börjar Sverigedemokraterna ställa krav för att inte stödja ett misstroendevotum?

Förlorar regeringen en viktig omröstning har man två val. Att avgå eller utlysa nyval (extraval).

Hur opinionsläget ser ut kan avgöra hur man agerar.
Och vad kommer då istället?

Efter valet 2002 försökte lars Leijonborg bilda en (fp)+(c)+(kd)+(mp) regering. Skulle sådan vara aktuell igen?

Idag skriver de båda f.d. partisekreterarna Lars Stjernkvist(s) Håkan Wåhlstedt (mp) på DN debatt om att deras båda partier skall vända Vänsterpartiet ryggen och inleda ett samarbete som öppnar för ett samarbete med partier i alliansen.

Intressant i sig för det som de föreslår skapar ytterligare problem i det regeringsalternativ som skall möta väljarna 2010.

Är Vänsterpartiet med på att agera stödparti utan inflytande om (s) och (mp) bildar minoritetsregering?

Men ett samarbete kanske kommer snabbare än de båda partisekreterarna tror.Kanske kommer valresultatet 2010 att på sikt tvinga (s) 0ch (mp) att samarbeta med allianspartier?

För vad blir det för regering med (sd) som vågmästare?

DN