fredag, mars 27, 2015

Du kan begå en olaglighet genom att dansa på puben

Du är ett ute på en pub eller restaurang i Kungsbacka. Din favoritlåt spelas. Lite spontant börjar du röra dig till musiken, tar tag i din partner som gör en liten piruett. Bartendern ber dig vänligt att sluta.

Vilken sur person, tänker du. Vi tog ju bara några steg med en piruett. Men du var inte klar över att dina spontana och gungande steg hade övergått till något som kunde klassas som dans.

Men bartendern var inte sur. Han visste att kommunens inspektörer fanns i lokalen och mycket riktigt på måndagen fick han ett samtal om att man skall utreda ställets serveringstillstånd.

Men detta kan väl inte vara sant i Sverige 2015? Jo tyvärr.

För att gäster skall få dansa måste det finnas danstillstånd som sökes hos polisen. Alla ställen har inte dansgolv och söker inte tillstånd. Det innebär att där är spontandans förbjuden.

Detta är varken kommunens eller polisens fel utan riksdagens.

Den 26 mars hade man möjlighet att ta första steget att avskaffa danstillståndet. Då behandlades en massa motioner, bland annat från Mathias Sundin (FP), som ville avskaffa detta underliga tillstånd.

Men (S), (M), (C) (KD) och (MP) röstade för att det skall vara kvar. (FP), (V) och (SD) ville avskaffa tillståndet.

Centerpartiets ställningstagande var ju något underligt då man förra året kampanjade för att danstillståndet skulle avskaffas och la upp en sida på nätet som fortfarande finns kvar. Tryck här.

Av Kungsbackas riksdagsledamöter röstade Agneta Börjesson (MP) för att det skulle vara kvar, Bengt Eliasson ville avskaffa danstillståndet och Ola Johansson (C) var frånvarande.

Dans är väl inte problemet på olika pubar och restauranger utan snarare alkoholintaget. Men man kanske lever kvar i gamla tiders tankar att dans kan vara fördärvande för ungdomen. Speciellt om den sker spontant och utan att det finns tillstånd.

torsdag, mars 26, 2015

Hyrläkarkostnaderna för Närsjukvården i Halland har minskat med över 10 miljoner på 2 år.

År 2012 uppgick hyrläkarkostnaderna inom Närsjukvården (vårdcentralerna) i Region Halland till 32,7 miljoner. De hade stigit kraftigt.

Närsjukvårdsnämnden beslutade då att införa skärpa regler. Bland annat måste man ha behov minst 14 dagar. Finansiering skall anges. Andra åtgärder skall prövas, t.ex går det att låna en läkare från annan vårdcentral? Beslutet lyftes upp från vårdcentralchefer till affärsområdeschefer som är namnet på de två områdeschefer som finns.

Nämnden tog också i ett tidigare beslut åtgärder för aktivare rekrytering av läkare.

Vid nämndens sammanträde i onsdags  redovisades hur åtgärderna har fungerat.

Betyget blir huvudsakligen bra. Kostnaderna har sjunkit med över 10 miljoner och hamnade 2014 på 22,2 miljoner.

De förbättringar i tillämpningarna som behövs är bland annat att se till att inhyrda läkare tar fler patienter. De ingår ju inte i vårdcentralens normala personalstyrka och har därför inte behov av utbildning eller deltaga i personalmöten. Utbildningen får de som hyr ut eller läkaren själv sörja för.

Det behöver också ställas högre krav på bemanningsföretagen. Man har lovat i upphandling att hyra ut specialister men kan inte leverera.

Dessa tillämpningar faller inom det som förvaltningen själv kan besluta om.

Målet måste vara att minska användningen ytterligare men noll kommer vi aldrig nå. Det finns inga lediga och arbetslösa läkare som kan hoppa in vid sjukdom eller föräldraledighet.

22,2 miljoner förra året är bruttosiffra. Nettot är svårt att räkna på då olika kostnader kan förekomma.
Men när man har hyrläkare så betalas ju ingen lön så det kontot går med överskott. Under sommaren tas det in hyrläkare då Halland är ett stort turistlän. Dessa finansieras genom att turisternas hemlän betalar för besöken.

Jag gissar att nettokostnaden för hyrläkare ligger på 10-.12 miljoner kronor.

ROT: Vilka andra vallöften tänker (S) och (M) bryta?

Igår meddelande den rödgröna regeringen att man skall åter subventionera byggföretagen och öka deras vinster genom att de skall få bidrag att bygga lägenheter.

Miljöpartiets vallöfte - Inget värt
Man gjorde det utan att bostadsministern Mehmet Kaplan var närvarande. Det säger väl allt om hans ställning i regeringen.

Subvention skall betalas genom att minska ROT avdraget till 30% av kostnaden. Ett klart löftesbrott och tvärtemot vad dessa partier sa i valrörelsen.

Miljöpartiet var inte tillräckligt snabba att ändra sin hemsida så där står att man är för något helt annat än vad regeringen föreslår. 
Twittersvar i valrörelsen - Man ljög

Socialdemokraterna var snabbare och har nu ändrat hemsidan men tidigare text har andra lyckats skärmdumpa. Dessutom har (S) svarat på frågor i ämnet under valrörelsen på Twitter.

Båda partier ljög alltså under valrörelsen. Det handlar inte om att man hade olika åsikter och har kompromissat utan båda partier har struntat i sina valläften.
Socialdemokraterna i valrörelsen

Vilka fler löften är man beredda att bryta?

För Miljöpartiet börjar det snart se ut som att inget av det de sa i valrörelsen kommer genomföras

.

onsdag, mars 25, 2015

Inre strider hos (S) i regionen?

I fredags skrev de båda socialdemokratiska regionråden i Region Halland, Lise-Lotte Bensköld Olsson och Per Persson en ganska underlig artikel i Hallandsposten.

Man anklagade majoriteten för att krackelera. Inte baserat på omröstningar eller voteringar utan uttalanden bland annat jag skulle gjort. Fattade ingenting. Vad jag vet är varken jag eller Folkpartiet oense med övriga majoriteten i några frågor.

På lördagen skriver plötsligt den ledande socialdemokratiska regionpolitikern Kerstin Zander från Falkenberg med en partivän att man vill att regionen skall flytta all administrativ verksamhet till Falkenberg.

Vad jag förstår utan minsta förankring i S-gruppen i regionen. Snacka om att kasta sten när Bensköld Olsson och Persson sitter i glashus.

Idag svarar majoriteten i Hallandsposten.

Håller (S) på att krackelera i regionen?

Lise-Lotte Bensköld och Per Persson, båda (S), anklagar i HP 20/3 majoriteten i Region Halland för att krackelera. Naturligtvis är det en grundlös anklagelse. Majoriteten i Region Halland M, C, FP, MP och KD har styrt tillsammans sedan 1994.

Det går bra för Halland. Vi har en positiv befolkningsutveckling, har landets högsta förvärvsfrekvens och i jämförelser har vi oftast den bästa sjukvården. Detta är vi mycket nöjda med men är också ett resultat av det arbete majoriteten lagt ner.

Regionens hus finns i Halmstad
Men vi har också stora utmaningar framöver.

Vi är mycket bekymrade över de underskott som finns inom Hallands sjukhus och vi är fast bestämda på att återskapa balans mellan verksamhet, intäkter och kostnader.

Under den förra mandatperioden höjdes skatten för att få mer resurser till hälso- och sjukvården. Den stora uppgiften är dock att se till att vi använder de 8 miljarder kronor som vi omsätter på ett så bra och effektivt sätt som möjligt.

Uppdrag har getts till sjukvården att aktivt arbeta för att minska vårdrelaterade infektioner och skador, minska undvikbara återinläggningar och få bättre planering och flöde i vården.

Där finns mycket att förbättra som leder till bättre vård och en bättre arbetssituation för personalen. Ett centralt åtgärdsarbete pågår vars första del ska presenteras i månadsskiftet mars/april.

Halland ska även framöver ha den bästa vården och utveckling men det måste klaras inom de ekonomiska ramar som finns.

Vi är fem partier i majoriteten och det är bra och naturligt att partierna var för sig också lyfter angelägna frågor och driver opinion. Ibland lyfter också förtroendevalda frågor utifrån de roller och uppdrag de har.

Vi noterar att två S-politiker från Falkenberg i media nu driver att Regionens hus skall flytta just till Falkenberg. Är det exempel på en diskussion som Bensköld Olsson och Persson tycker inte skall förekomma? Håller den Socialdemokratiska regiongruppen under deras ledning på att krackelera?

I en levande och aktiv demokrati är det bra och viktigt att de olika partierna deltar  i den offentliga debatten utifrån sina värderingar och prioriteringar. När majoriteten i Region Halland sedan går till beslut och visar riktningen för Hallands utveckling gör vi detta tydligt tillsammans.

Mats Eriksson (M)
Ordförande regionstyrelsen

Stefan Bengtsson (C)
1:e vice ordförande regionstyrelsen

Tommy Rydfeldt (FP)
Ledamot i Regionstyrelsen

Elisabeth Falkhaven (MP)
Ledamot i regionstyrelsen

Niklas Mattsson (KD)
Ledamot i regionstyrelsen

måndag, mars 23, 2015

Större storlek på landsting/regioner ger nödvändigtvis inte bättre kvalité på verksamheten

I en debattartikel på DN debatt meddelar idag civilminister Ardalan Shekarabi att regeringen tänker påbörja ett arbete med att minska antalet landsting/regioner och även län. Varför?

Två skäl anges främst. Att landstinget storlek leder till ojämlik vård och att den statliga styrningen regionalt måste utvecklas.
Man skulle kunna tro att det fanns en rad exempel men då skulle ministern fått problem. Det görs en mängd undersökningar om kvalitén i vården och hur patienter upplever den.

Landsting/regioner som Halland, Jönköping och Kalmar brukar finnas i topp.

Här är en av de senaste undersökningarna om primärvård. De stora landstinget lyser med sin frånvaro.

Att inga exempel anges för att slå ihop landsting beror givetvis på att då skulle alla se att argumenten haltar.

God kvalité i vården och storlek hänger inte nödvändigtvis ihop.

Jag har svårt att se något skäl till att man nu hoppar på detta förslag igen.

Vad staten skulle kunna göra är följande:

- Titta på behoven av länsstyrelser. Det tas delvis upp i artikeln men man vågar inte säga att de kanske skall avskaffas. Statens styrning kan ske regionalt på annat sätt. Vissa arbetsuppgifter kan läggas på regioner som Region Halland.

- Se över antal kommuner. Bjurholms kommun har 2451 invånare. Stockholm 911.989 invånare. alla förstår att de inte har samma förutsättningar men man har samma uppdrag.
Danmark har genomfört en kommunreform. Norge diskuterar och Finland håller på. Sannolikt ligger en minsta storlek på 35.000 invånare. Men detta vågar regeringen inte ta i.

Sannolikt kommer man inte komma fram denna gång heller och onödig tid läggs på att diskutera dessa frågor istället för att utveckla Sveriges regioner och landsting.

Som ni ser av faksimilen från Dagens Samhälle har Halland bäst sjukvård och bland den bästa tillväxten i landet. Varför skulle Halland vilja bilda större region med andra och riskera sämre sjukvård och sämre tillväxt?