fredag, februari 12, 2010

Inför ett riktigt personval

Vi har idag ett personval i Sverige. Men det är ett begränsat personval. Man måste av partiets röster få 5% kryss till kommun och landsting och 8% kryss till riksdagen för att gå förbi någon. Vilket innebär att om någon får 7,99% kryss till riksdagen och den första placerade bara får 0,9% så väljs ändå den som partiet placerat först in.

Nu finns planer på att sänka kryssen för riksdagen till 5% men det räcker inte.

Vi borde ha ett riktigt personval där partierna bara nominerar ett antal till en lista. Namnen sätts i bokstavsordning och den eller de som får mest kryss blir invald. om väljaren inte kryssar någon tillfaller rösten enbart partiet.

Då slipper vi också strider och mygel i partierna om vilka som skall stå var på listan.

Mikael Wendt och karl Beijbom skriver också om detta i GP idag. Läs artikeln

torsdag, februari 11, 2010

De som äger vill stoppa andra att äga

I tisdags sa Kommunfullmäktige i Kungsbacka Ja till att kommunala Eksta Bostads AB får sälja sina lägenheter på Basunvägen i Kungsbacka till dem boende.

Socialdemokraterna var emot. Men varför vill man hindra de boende på Basunvägen att äga sitt eget boende? Att kunna påverka sin boendemiljö?

Sanningen är ju att det inte blir en enda lägenhet ledig om man säger nej till ombildningen. Om inte Socialdemokraterna anser att de som bor i området skall flytta ifrån den miljö man trivs med. Byta dagis, kanske ändra skolor för sina barn osv. Är det rätt politik? Givetvis inte.

Hur bor då den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen själv?

Jo enligt följande:

Eva Borg, bostadsrätt.
Maj-Britt Rane Andersson, villa
Åke Eliasson, villa
Alf Olofsson, villa
Mats Gröndahl, villa
Marianne Nilsson, villa
Ingela Hansson, bostadsrätt
Johan Tolinson,villa
Reneé Sylvan, villa
Jan Byvik, villa
Inga-Lill Hallgren, osäkert. Kan vara både äganderätt och hyresrätt.
Elisabeth Lyckevall, villa

Socialdemokraterna i kommunfullmäktige har uppenbart gjort samma val som de boende på Basunvägen. Man vill äga sin bostad.

Men deras budskap är. Gör inte som vi gör, bara som vi säger.

Partiet har minst sagt trovärdighetsproblem,

GP

Ja till sprutbytesprogram

Folkpartiets regionråd i Västra Götaland, Jonas Andersson, ställer nu upp på sprutbytesprogramm.

Såhär skriver Jonas på sin blogg:

"Kraven på att införa ett sprututbytesprogram är dessutom inte lättvindiga och handlar inte bara om att tillhandahålla rena sprutor vid inlämnande av använda sprutor. Programmet ger också möjlighet till en vårdkontakt för en grupp som annars inte frivilligt söker sig till vården. Möjligheterna att kunna stödja och hjälpa missbrukare ut ur missbruket ökar snarare via de kontaktytor som ett utbytesprogram medför, än vad som annars skulle varit fallet.

Det är tragiskt att nio personer nu drabbats av hepatit B efter förmodad gemensam användning av sprutor i samband med missbruk, men vi har nu chansen att vidta de åtgärder som vi kan för att minska risken framöver att fler ska drabbas på samma sätt.

Det är mer än hög tid att införa ett sprututbytesprogram för missbrukare i Göteborg."


Jag håller helt med Jonas. Bra blogginlägg.

GP

onsdag, februari 10, 2010

Skall vi höja skatten för att få fler jobb?

Nedan insändare publiceras idag i Kungsbacka nytt

Ger skattehöjningar fler jobb?

När Miljöpartiet vill minska bilismen så föreslår man att höja bensinskatten med 2 kr. Därför man tror att höjd skatt på bensin får fler att ställa bilen.

Om man istället sänkte bensinskatten med 2 kr så skulle sannolikt fler ta bilen.

Så kan man styra genom olika skatt på varor, tjänster och arbete. Höjd moms minskar konsumtionen, sänkt moms ökar den osv.

Därför har alliansregeringen sänkt skatten (1351 kr/månad för en person som tjänar 20 000 kr) på arbete för att fler skall få jobb och att det skall löna sig att arbeta jämfört med att få stöd och bidrag.

I Kungsbacka Nytt 3/2 påstår Lars-Anders Lundberg (MP) att jobbskatteavdraget inte ger fler jobb.

Han utvecklar inte varför jobbskatteavdraget inte skulle ge fler jobb. Kanske för att de flesta ekonomer inte skulle hålla med honom. Bland annat statliga Konjunkturinstitutet har i yttrande över jobbskatteavdraget sagt att man anser att sysselsättningen ökar på grund av jobbskatteavdraget och på sikt ökar även BNP.

Den rödgröna trekanten vill ju höja skatten för alla genom att ta bort de två sista stegen i jobbskatteavdraget.

Man vill höja fastighetsskatten som drabbar en hel del människor i Kungsbacka.
Två av partierna (S+V) vill återinföra förmögenhetsskatten och Miljöpartiet vill höja bensinskatten med 2 kr.

Hur skattehöjningar skall ge fler jobb och öka tillväxten är en gåta.

Kanske Lars-Anders Lundberg kan utveckla detta?

Tommy Rydfeldt (FP)

måndag, februari 08, 2010

Kommunister i en svensk regering?

Idag skriver Mathias Sundin.m.fl debattörer en bra artikel i Aftonbladet om det faktumet att vi efter valet kan få kommunister i den svenska regeringen. och ansvariga för det är i högsta graden Mona Sahlin men även Miljöpartiet.

Det finns ett sätt att hindra Lars Ohly från att bli minister. Rösta på alliansen.