torsdag, maj 15, 2014

Vänsterpartiet vill ha bort valfriheten i sjukvården

Vänsterpartiet fortsätter att hävda att allt blir bättre om politiker väljer vårdcentral för patienterna och att det är att inte finns någon konkurrens.

I en delvis ny artikel delvis en replik på en FP-artikel fortsatte man i Hallandsposten att torgföra sina åsikter.

Idag får jag in en replik i tidningen.

V vill att politiker väljer vård

I en replik (HP 6/5) visar Maria Johansson, Maria Rasmussen och Axel Wigforss, samtliga (V), tydligt att om Vänsterpartiet får bestämma försvinner patientens inflytande över vilken vårdcentral man skall gå till.

Sjukvården får enligt de tre inte bygga på val och konkurrens. Politiker ska tala om vilken vårdcentral man ska tillhöra och är man missnöjd finns givetvis inget utrymme att byta. Patienten ska genom sitt val inte kunna påverka om en vårdcentral finns kvar eller inte. Även om man är missnöjd över den vård man får.

De skriver att de vill att patienterna upplever sig vara delaktiga i sin vård. Men hur ska man kunna vara det om politiker sagt vilken vårdcentral man ska gå till? Det bästa sättet att vara delaktig och ge patienterna inflytande över sin vård är att man ges möjlighet både att välja vårdcentral och i möjligaste mån vilken doktor man möter.

Jag funderar på om de tre vänsterpartisterna kan vårdvalet. För det första så väljer inte patienten vårdcentral när man är sjuk. Alla gör det löpande.

För det andra är Vårdval Halland ett ganska dåligt exempel om man pratar vinst i vården. Ingen upphandling sker, utan regionens och privata vårdgivares vårdcentraler får samma ersättning.

Skulle Vänsterpartiet få sin vilja igenom, och alla privatdrivna vårdcentraler skulle stänga, skulle alltså Region Halland inte tjäna en enda krona.

Deras debattartikel handlar givetvis inte enbart om vårdcentraler utan om den princip Vänsterpartiet står för. Medborgaren ska inte ha någon valfrihet utan politiker ska besluta över allt från skolval till val av vårdcentral.

Alla som funderar att rösta på de rödgröna ska tänka på detta. Om olyckan är framme kan Vänsterpartiets inflytande innebära att din möjlighet att göra egna val försvinner. Enligt Vänsterpartiet vet alltid politiker mer vad som är bäst för dig.

Tommy Rydfeldt (FP),
Ordförande Närsjukvården,
Region Halland

onsdag, maj 14, 2014

Hur ska sjukvården i Halland bli så rättvis som möjligt??

Idag publicerar Radio Halland en fråga från en lyssnare som samtliga partier i Region Halland svarat på. Vi fick bara några rader att svara på så det blir korta svar.

Frågan lyder: Hur skall sjukvården i Halland bli så rättvis som möjligt?

Här är mitt svar:

"Folkpartiet vill ändra ersättningssystemet för Vårdval Halland så det går att driva vårdcentraler även på landsbygden och Hallands inland. Men även i områden med stora ohälsotal. Med dagens system är det svårt. Alla har rätt till en nära vård.

Vi vill också satsa på särskilda Äldrevårdcentraler (ÄVC) där kunskapen är stor om äldres sjukdomar och man kan komma utan tidsbokning.
 

Det är också viktigt att man tas emot med rätt kompetens och inom rimliga väntetider på akuterna.

Och de som istället skulle kunna få hembesök av en doktor, framför allt äldre, skall kunna få detta."


Här är länk till samtliga svar. Tryck.

måndag, maj 12, 2014

Olaga intrång i patientjournaler är en tickande bomb

I lördags rapporterade Hallandsposten på första sidan att en sjuksköterska i Halland misstänks för att loggat in på över 300 patientjournaler vederbörande inte har haft rätt att titta på. Artikeln finns även i Hallands Nyheter.

Återigen har Region Halland råkat ut för att personal tar sig rätten att titta på journaler på patienter de inte behandlar. Kanske på släktingar? Kanske på personer de inte gillar? Grannar? Kändisar? Eller som det var i mitt fall, en politiker.

När jag begärde granskning av vilka som tittar på min patientjournal 2013 visade det sig att även jag råkat ut för olagligt intrång. Läs mer här.

Polisutredningen konstaterade att man hade tittat på min journal olovligen men kunde inte bevisa att det var just den personen. Region Hallands system för inloggning var för dåligt.

Jag la då en motion där jag bad om utredningar kring olagliga intrång i patienters journaler men möttes egentligen av en gäspning. Ingen stor fråga för vissa politiker och tjänstemän.

Läs mer om hur motionen behandlades här.

Men varför finns det inget intresse att ta i denna fråga? Jag tänker inte hänga ut enskilda politiker eller tjänstemän. Jag vill ha den här frågan tagen på allvar, inte nödvändigtvis hänga ut någon som inget gör. Jag kommer säkert få chanser att diskutera frågan med mina politikerkollegor i valrörelsen.

Men varför är intresset så lågt för denna fråga? Kanske en ledande politiker och en ledande tjänstemans svar i korridoren ger svar.

Politikern sa att medborgarna accepterar säkert att någon tittar olovligen på journaler därför att fördelen med samordnad journalföring räddar liv. (Samordnat journalföring innebär att alla kliniker i hela Sverige skall kunna se din journal och kunna titta på den innan du behandlas. T.ex om du insjuknar akut i annan kommun eller annat län).

Tjänstemannen såg snarare ett problem med att personalen misstänkliggjordes. Vi kan inte kontrollera dem på detta sätt. Vill vi ha ett sådant samhälle?

Min motfråga är, vill vi ha ett samhälle där personer tar sig rätten att titta i andra människors patientjournaler?

Men det ena utesluter inte det andra. Jag tycker samordnade journaler är bra. Men man måste ha ett kontrollsystem patienterna har förtroende för. Det finns inte idag.

Jag tror del av lösningen är att alla patienter via mina vårdkontakter kan se vem som loggat in på journalen.

Men också automatiserade system som söker konstigheter. Många inloggningar på patienter som inte haft tider på den kliniken, som inte är listad på den vårdcentralen och så vidare.

Det kräver säkert att det finns säkerhetspersonal som enbart arbetar med dessa frågor. För att skapa förtroende hos patienten.

Jag tror de återkommande avslöjandena om att man olovligen tittar på journaler är en tickande bomb. Och det som avslöjas är bara en oerhört liten del av alla olovliga inloggningar och toppen av ett isberg.

Halland kommer säkert att få det system som nu rullas ut i Sverige att både journalen och vem som tittat på den finns i mina vårdkontakter. Risken är då att det exploderar med anmälningar över vem som har tittat på journalerna.

Och jag undrar när någon i media lägger tid på detta och ber att få fullmakt att ta fram inloggningsuppgifter på t.ex 1000 svenskar som uppenbarligen vissa är nyfikna att kika på.

Region Halland har inte råd med avslöjande på avslöjande om olovliga inloggningar. Det är dags att agera och ta denna fråga på allvar. NU!!!!!

söndag, maj 11, 2014

Äntligen nya tåg Kungsbacka - Göteborg (X61)

Efterlängtat har Västtrafik satt in nya tåg på sträckan Kungsbacka-Göteborg. De är av typen X 61.
Tillverkade av franska koncernen Alstom. Tågen tillverkas i Tyskland, medan en del av monteringen och testningen sker i Västerås.

De nya tågen innebär att det finns 240 fler sittplatser i högtrafik då de tar fler passagerare än de gamla X11 tågen.

Pendeltågstrafiken fyller den 16 augusti i år 22 år och det kändes på tiden att sträckan fick lite nya fräscha tåg.

Kunde givetvis inte undvika ta en bild när jag stod på stationen häromdagen.

Den som är intresserad av hur pendeltåget kom till kan läsa ett inlägg jag skrev när pendeltåget fyllde 15 år. Tryck här.

 

Jasenko Selimović besökte Kungsbacka

I fredags kom toppkandidaten till Europaparlamentet Jasenko Selimović till Kungsbacka på en turné i Halland. Han står på tredje plats på Folkpartiets lista. (FP) har idag tre mandat.

Det var ett kort besök sent på eftermiddagen där det fanns chans att prata med honom på ett café/restaurang.

Några frågor fick han från allmänheten men det var också viktigt för engagerade partiarbetare att möta honom. Att få lite extra energi för att Folkpartiet skall lyckas i Europaparlamentsvalet 25 maj.

Jasenko är en övertygad europavän. Han säger " Uppvuxen i kommunism, erfarit nationalism, upplevt kriget; Aldrig mer!

Med dessa ord visar han att han vet vad han pratar om.

Som alltid skicka någon till EU som vill förändra. Inte bara ser problem.