måndag, maj 12, 2014

Olaga intrång i patientjournaler är en tickande bomb

I lördags rapporterade Hallandsposten på första sidan att en sjuksköterska i Halland misstänks för att loggat in på över 300 patientjournaler vederbörande inte har haft rätt att titta på. Artikeln finns även i Hallands Nyheter.

Återigen har Region Halland råkat ut för att personal tar sig rätten att titta på journaler på patienter de inte behandlar. Kanske på släktingar? Kanske på personer de inte gillar? Grannar? Kändisar? Eller som det var i mitt fall, en politiker.

När jag begärde granskning av vilka som tittar på min patientjournal 2013 visade det sig att även jag råkat ut för olagligt intrång. Läs mer här.

Polisutredningen konstaterade att man hade tittat på min journal olovligen men kunde inte bevisa att det var just den personen. Region Hallands system för inloggning var för dåligt.

Jag la då en motion där jag bad om utredningar kring olagliga intrång i patienters journaler men möttes egentligen av en gäspning. Ingen stor fråga för vissa politiker och tjänstemän.

Läs mer om hur motionen behandlades här.

Men varför finns det inget intresse att ta i denna fråga? Jag tänker inte hänga ut enskilda politiker eller tjänstemän. Jag vill ha den här frågan tagen på allvar, inte nödvändigtvis hänga ut någon som inget gör. Jag kommer säkert få chanser att diskutera frågan med mina politikerkollegor i valrörelsen.

Men varför är intresset så lågt för denna fråga? Kanske en ledande politiker och en ledande tjänstemans svar i korridoren ger svar.

Politikern sa att medborgarna accepterar säkert att någon tittar olovligen på journaler därför att fördelen med samordnad journalföring räddar liv. (Samordnat journalföring innebär att alla kliniker i hela Sverige skall kunna se din journal och kunna titta på den innan du behandlas. T.ex om du insjuknar akut i annan kommun eller annat län).

Tjänstemannen såg snarare ett problem med att personalen misstänkliggjordes. Vi kan inte kontrollera dem på detta sätt. Vill vi ha ett sådant samhälle?

Min motfråga är, vill vi ha ett samhälle där personer tar sig rätten att titta i andra människors patientjournaler?

Men det ena utesluter inte det andra. Jag tycker samordnade journaler är bra. Men man måste ha ett kontrollsystem patienterna har förtroende för. Det finns inte idag.

Jag tror del av lösningen är att alla patienter via mina vårdkontakter kan se vem som loggat in på journalen.

Men också automatiserade system som söker konstigheter. Många inloggningar på patienter som inte haft tider på den kliniken, som inte är listad på den vårdcentralen och så vidare.

Det kräver säkert att det finns säkerhetspersonal som enbart arbetar med dessa frågor. För att skapa förtroende hos patienten.

Jag tror de återkommande avslöjandena om att man olovligen tittar på journaler är en tickande bomb. Och det som avslöjas är bara en oerhört liten del av alla olovliga inloggningar och toppen av ett isberg.

Halland kommer säkert att få det system som nu rullas ut i Sverige att både journalen och vem som tittat på den finns i mina vårdkontakter. Risken är då att det exploderar med anmälningar över vem som har tittat på journalerna.

Och jag undrar när någon i media lägger tid på detta och ber att få fullmakt att ta fram inloggningsuppgifter på t.ex 1000 svenskar som uppenbarligen vissa är nyfikna att kika på.

Region Halland har inte råd med avslöjande på avslöjande om olovliga inloggningar. Det är dags att agera och ta denna fråga på allvar. NU!!!!!

Inga kommentarer: