torsdag, november 13, 2014

Absolut nej till samvetsklausul i vården

I Landstinget Kronoberg har det blivit en debatt kring Kristdemokraternas förslag om en samvetsklausul vilket skulle kunna innebära t.ex att en barnmorska skall kunna neka att utföra en abort om det är emot dennes samvete.

Eftersom det inte är politiskt möjligt att ändra gällande abortlagstiftning försöker abortmotståndare på olika sätt försvåra aborter.

Men en samvetsklausul begränsas inte till aborter. De finns de som av religiösa skäl inte vill ta emot blodtransfusion. Skall samvetsklausul kunna ge vårdpersonal möjlighet att vägra ge en blodtransfusion?

Om man inte accepterar homosexualitet kan man via samvetsklausul vägra att träffa dessa patienter?

Nu kommer inte förslaget att utreda en samvetsklausul gå igenom i Kronoberg. Folkpartiet säger klart nej och även Moderaterna och Centerpartiet har vänt. Jag hoppas vi slipper liknande motioner i Region Halland.

Företrädare för RFSU, Läkarförbundet och Vårdförbundet skriver väldigt bra om samvetsklausuler och vad svensk vård skall handla om på DN debatt. En formulering som jag ställer upp på till 100%.

Jag citerar:

"Alla vårdyrken genomsyras av den etiska övertygelsen att patientens vårdbehov och egna önskemål ska styra och prägla svensk sjukvård. Alla ska ges samma rätt till den vård som samhället erbjuder. En patient ska inte behandlas annorlunda på grund av vårdpersonals personliga åsikter om vilken vård som samhället ska erbjuda. Införande av samvetsklausul öppnar för godtycke och bryter mot de etiska koderna som sätter patientens rättigheter, integritet och behov först."

onsdag, november 12, 2014

Riksrevisionen hamnar snett när de granskar vårdvalet

Igår släppte Riksrevisionen sin rapport kring vårdvalet. Finns här.

Efter att senaste dygnet läst igenom den så kan jag konstatera att man hamnar lite snett. Enligt revisionen skulle vården blivit mer ojämlik på grund av vårdvalet och vårdgarantin.
Men jag kan inte hitta stöd för detta i deras egen rapport.

Vissa grupper har fått större tillgänglighet till vården men har andra fått det sämre?

När man tittar på de allra sjukligaste grupperna så konstateras att de gör färre läkarbesök. Men är det mått på att man fått sämre vård? Det kan ju vara så att vårdcentralerna blivit bättre på helheten och att arbeta i team.

Är man multisjuk finns oftast behovet att träffa kanske sjukgymnast och arbetsterapeut. En KOL patient har behov av dietist osv..

Revisionen har bara tittat på antalet läkarbesök vilket är en klar brist. Och använder ord som "vi bedömer" och "kan inte uteslutas" när man drar sina slutsatser. Inte speciellt övertygande.

Granskningen är också begränsad till två regioner vilket inte ger ett fullödigt material. Övriga landsting/regioner finns med men bara genom statistik.

Vissa landsting styrda av rödgröna, t.ex Örebro, har ju så komplicerade vårdvalssystem att nästan inga vårdcentraler har öppnat. Hur har det påverkat vården i riket? Vi vet t.ex att Örebro läns landsting har problem med tillgängligheten. Kanske är det jämlikhet att alla får samma dåliga service?

Det man helt missar är hur skulle vården sett ut utan vårdvalet?

Sannolikt färre vårdcentraler, sannolikt sämre tillgänglighet, sannolikt inte bättre vård.

Om det skulle vara så att någon grupp inte fått förbättringar med vårdvalet gäller det ju att ändra systemen så man fångar upp dem. Inte vara kritisk till att andra fått bättre service och vård.

Region Halland ser ju sedan en tid över vårdvalssystemet och arbetet kommer intensifieras under 2015 för att kunna sjösättas 2016.

Jag har själv identifierat två saker man bör titta på. Hur skall man kunna driva vård i områden med hög ohälsa och få ekonomin att gå ihop? Hur skall vårdcentraler kunna överleva på landsbygden?

Men i grunden är Hallands system med i huvudsak åldersbaserad ersättning bra och bär även i fortsättningen vara grunden för vårdvalet i Halland.


tisdag, november 11, 2014

Spännande nomineringar av Folkpartiets uppdrag i Region Halland

Igår nominerade Folkpartiet i Halland sina kandidater till uppdragen i Region Halland.

Det är ett gott gäng som skall försvara de liberala åsikterna i regionen och jag ser verkligen fram emot att arbeta med de nominerade.

Ann Molander
Själv är jag tacksam och ödmjuk inför det förtroende man visade mig. Jag kommer de närmaste fyra åren att vara ledamot i regionstyrelsen, ordförande i Närsjukvården och ledamot i Hallandstrafikens styrelse. Sedan tidigare är jag vald till gruppledare.

Folkpartiet har fyra ordförandeposter, två kvinnor och två män, och ett de övriga tre innehas av Ann Molander från Kungsbacka som blir ordförande för nya nämnden Ambulans-Diagnostik-Hälsa.
Hon har 12 år som kommunpolitiker i Kungsbacka bakom sig på tunga uppdrag.

Lovisa Aldrin
Lovisa Aldrin från Halmstad blir ordförande
för nya nämnden Kultur& Skola. Jag tror Lovisa med sina 33 år blir regionens yngsta nämndordförande.Hon har suttit senaste fyra åren som ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Halmstad.

Niclas Erlandsson från Falkenberg blir ordförande i Lokala nämnden Falkenberg. Han blir också ersättare i regionstyrelsen. Niclas är inne på sin andra period i regionfullmäktige.

I den tunga nämnden för Hallands sjukhus, med uppdrag att arbeta bort sjukhusens underskott, sätter Folkpartiet in två erfarna politiker. Mikael Wendt från Halmstad blir ledamot i nämnd och arbetsutskott och Hanna Schölander från Kungsbacka blir hans ersättare.

Niclas Erlandsson
Hanna har lång erfarenhet både av politiskt arbete i Kungsbacka som regionen.

Mikael är f.d deltidskommunalråd från Skövde men har också haft tunga uppdrag inom sjukvården i Västra Götaland/Skaraborg.

Lite kuriosa är att Mikael Wendt vunnit melodifestivalen två gånger som låtskrivare. Första gången med "Fyra bugg och en coca cola". Har egen Wikipedia sida. Tryck här.

Här är alla uppdragen i en sammanställning:


Ledamot i regionstyrelsen: Tommy Rydfeldt, Kungsbacka.
Ersättare i regionstyrelsen: Niclas Erlandsson, Falkenberg
Ordförande i Driftnämnden Närsjukvård: Tommy Rydfeldt, Kungsbacka
Ordförande i Driftnämnden Kultur och Skola: Lovisa Aldrin, Halmstad
Ordförande i Driftnämnden Ambulans-Diagnostik-Hälsa: Ann Molander, Kungsbacka.
Ordförande i Lokala Nämnden Falkenberg: Niclas Erlandsson, Falkenberg.
Vice ordförande för revisionen: Gösta Gustafsson, Varberg.
Ledamot Driftnämnden Hallands sjukhus (AU): Mikael Wendt, Halmstad
Ersättare i Hallands sjukhus (AU ers): Hanna Schölander, Kungsbacka
Ledamot Driftnämnden Regionservice: Fredrik Engberg, Hylte
Ersättare i Driftnämnden Psykiatri: Lotta Strinning-Hildebrand, Falkenberg.
Ledamot i nämnden Hemsjukvård & Hjälpmedel: Lena Persson, Varberg
Ledamot i Hallandstrafikens styrelse: Tommy Rydfeldt, Kungsbacka
Ledamot i Stiftelsen Hallands museer: Lovisa Aldrin, Halmstad
Ledamot i Lokala nämnden Kungsbacka: Gunilla Rivle, Kungsbacka
Ledamot i Lokala nämnden Varberg: Margareta Bernås, Varberg
Ledamot i Lokala nämnden Hylte: Ingegerd Torhall,Torup
Ledamot i Lokala nämnden Halmstad: Lars Nordgren, Halmstad
Ledamot Viltvårdsdelegationen: Karl-Johan Wiktorp, Varberg
Ersättare i Viltvårdsdelegationen: Bengt-Åke Torhall, Torup
Nämndeman Förvaltningsrätten: Lars Fagerström, Falkenberg
Nämndeman Förvaltningsrätten: Jan Gottfriedson, Laholm
Hovrätten nämndeman: Alexander Staver, Halmstad