onsdag, december 02, 2009

Utveckla Kungsbacka Närsjukhus

Insändare som står i dagens nummer av Kungsbacka Nytt

Värna sjukhuset i Varberg och Kungsbacka Närsjukhus

De båda sjukhusen i Varberg och Halmstad har under flera år dragits med ekonomiska problem. Nya pengar har tillförts men man har ändå gått med underskott. Dessutom har man inte fått mer vård för de nya pengarna.

Så kan det inte få fortgå och nu pågår en nödvändig samordning mellan sjukhusen. För att bli mer effektiva, minska dubbelarbetet och därmed få ut mer vård för pengarna.. Denna samordning är viktig och nödvändig! En samordning inom områden där modern teknik dessutom möjliggör att betydligt mer och mer avancerad vård utförs till en betydligt lägre peng leder till en betydligt ökad kvalité.

Folkpartiet har däremot reagerat emot att det blir en samordning och sammanslagning där Länssjukhuset i Halmstad tar över det mesta av ledningsansvaret.

Vi anser att det finns goda skäl att sjukhuset i Varberg har lednings- och samordningsansvar inom områden där det goda ledarskapet sedan många år finns. Vi har därför särskilt påpekat att vi inte anser att Länssjukhuset i Halmstad skall ha samordningsansvaret för länets radiologiverksamhet (röntgen) och medicintekniska verksamhet (teknisk apparatur).

Från Folkpartiet vill vi göra klart att vi inte ställer upp på sammanslagningar och samordningar som innebär att vården i norra Halland avlövas eller nedgraderas. Eller att vård som Kungsbackaborna får i Varberg idag kommer att ges i Halmstad.

Vi värnar sjukhuset i Varberg och Kungsbacka närsjukhus och vill utveckla verksamheten. Folkpartiet har ju tidigare stridit för nattöppen närakut. Ett krav vi står fast vid. Och det finns fler möjligheter att ge mer vård i Varberg och i Kungsbacka.

Kungsbacka närmar sig 75 000 invånare och Varberg 60 000. Det kräver ett starkt sjukhus i Varberg och bra närsjukhus i Kungsbacka.


Bengt Eliasson (FP)
Gruppledare
Tommy Rydfeldt (FP)
Landstingspolitiker

Utveckla Hallands kollektivtrafik

Insändare publicerad i Kungsbacka Posten för några dagar sedan.

Utveckla Hallands kollektivtrafik

Idag har Landstinget Halland ett visst ansvar för länets kollektivtrafik som 50 % ägare av länstrafiken. Övriga 50 % ägs av kommunerna.

Den 1 januari 2011 försvinner Landstinget Halland och kommunalförbundet Region Halland. Istället uppstår nya Region Halland med bland annat ansvar för sjukvård, regional utveckling, kultur och kollektivtrafik. Ett direktvalt Regionfullmäktige väljs. På grund av att grundlagen inte ändrats kommer valet kallas landstingsval.

Att få en fungerande tågtrafik i Halland med tågstopp, t.ex. i Åsa, är inte enbart en fråga enbart för enskild kommun utan borde vara en angelägenhet för hela Halland.

Att utveckla pendel och regionaltrafik med tåg är givetvis oerhört viktigt. Men även att det går att åka mellan kommunerna.

Det är svårt att förstå att det är så dålig samordning mellan Västtrafiks kort och Hallandstrafikens kort och taxor.

Det går idag t.ex. att köpa biljett regionen runt, antingen för 24 timmar eller 72 timmar, inom hela Västtrafiks trafiksystem. Inklusive Kungsbacka. Men det som bor i Varberg och skall åka två dagar till Strömstad måste först åka till Kungsbacka och sedan ta sig via ny biljett till Strömstad.

Givetvis skall Hallands kommuner fortsätta att ha inflytande över sin lokala trafik.

Men Folkpartiet tror att nya Region Halland är bäst på att utveckla kollektivtrafiken i länet och att lösa de problem som finns med kort och taxor. Det har vi föreslagit när det nu tas fram en organisation för nya Region Halland.

Tommy Rydfeldt (FP)
Kandidat 2010 till Regionfullmäktige i Halland