lördag, september 13, 2014

Fyra skäl att kryssa mig till regionen

Imorgon är det val. Bland annat väljer alla i Halland vilka som skall sitta i regionfullmäktige. (Fast det står landstingsfullmäktige på valsedeln).

Här är fyra skäl att kryssa mig:

1. Förbjud vårdköer. Det är inte rimligt att vänta 8-10 timmar på akuten.

2. Samordna kollektivtrafikkorten. Varför skall vi behöva Hallandstrafikens kort för att åka söderut och Västtrafiks kort att åka norrut? Målet måste vara ett kort för hela Sverige.

3. Inrätta äldrevårdcentraler (ÄVC) på vårdcentraler där man har eget väntrum, eget telefonnummer, möter äldresjuksköterska och där det finns ett äldreteam som ger vård. Kostar inget extra att organisera vården rätt. Vi har BVC (barnavårdscentral), varför inte ÄVC?

4. Du, inte politiker skall göra dina val i vården. Utveckla vårdvalet ytterligare. Det ger valfrihet och kortare köer.

Även om jag toppar listan behöver jag ditt kryss.

Valet är ditt.

fredag, september 12, 2014

Sanningen om nattöppen närakut som Norra Halland borde tagit reda på

I en en anonym insändare i tidningen Norra Halland idag sprids ett antal felaktigheter om nattöppen närakut i Kungsbacka.

Mycket förvånad att tidningen publicerar en anonym insändare som går till direkta personangrepp utan att jag får chans att svara. De flesta tidningar publicerar inga insändare som attackerar namngivna personer om man vill vara anonym.

Så till själva frågan.

Den anonyme skribenten påstår att jag lovade nattöppen närakut vid valet 2010.

Fel. Folkpartiet drev frågan i valet 2006 men fick inte med sig några andra partier. Vi tappade faktiskt väljare men det hade mer med rikstrenden att göra.

Jag tog fram den annons jag hade 2010 och nattöppen närakut nämns inte. Däremot att man skall få välja läkare på vårdcentral vilket jag som ordförande i Närsjukvårdsnämnden har drivit igenom.

Varför driver vi inte frågan i denna valrörelse.

Två skäl. Inget annat parti stöttar oss. Vi har 6 av 71 platser i regionfullmäktige.

De privata vårdcentralerna i Kungsbacka ställer inte upp.

Dessutom äger inte Närsjukvårdsnämnden frågan. Skall vi kunna tvinga vårdcentraler att vara med ligger det beslutet centralt och där finns inte heller något stöd.

Precis som jag sagt i en intervju i Kungsbacka Posten tror jag frågan kommer bli aktuell framöver. Kungsbacka växer och med det Kungsbacka sjukhus. Frågan om utökad akut blir då mycket aktuell. Både vad gäller kompetens och öppettider.

Synd att tidningen Norra Halland inte gav mig chansen att svara så väljarna har rätt information inför söndagen.

Speciellt som sannolikheten är stor att en politisk motståndare skrivit inlägget fullt medveten om att det är fel. Tekniken att politiker skriver insändare som de ber bekant skicka in under anonym signatur, är tyvärr allt för vanligt.

Uppdatering

Nu ligger ett svar ute på Norra Hallands hemsida

 Tryck här

Tankar om kommunalvalet i Kungsbacka. Hur går det?

Jag skrev i april ett inlägg där jag utifrån opinionsmätningarna gissade utgången för kommunalvalet i Kungsbacka.

Sedan dess har det hänt saker i opinionen och olika mätningar ger olika trender. Faktiskt ibland så man undrar hur dem mäter.

Men det finns vissa trender i alla mätningar.

De rödgröna har backat rejält och Moderaterna har etablerat sig strax över 20%. Socialdemokraterna ser ut som de får svårt att klara resultatet i valet 2010 som var deras sämsta sedan 1914. Kan hamna under 30%.

Folkpartiet och Centerpartiet är på väg upp och Kristdemokraterna kommer in i riksdagen.

En osäkerhetsfaktor är förstagångsväljare och inflyttade väljare. Framför allt inflyttade sedan förra valet har en tendens att vara klart borgerliga vilket gynnar främst Folkpartiet och Moderaterna och missgynnar Centerpartiet och Socialdemokraterna.

Jag kommer därför att inte ge exakt mandat på varje parti.

På söndag, eller senast onsdag då de sista poströsterna räknas, vet vi svaret.

Moderaterna idag 24 mandat

Man fick några ganska billiga mandat sista valet och tappar partiet 6-7 % på riksplanet är det minst fyra mandat man tappar kanske fler. Moderaterna lider också av att Kungsbackaborna tar många lokala väljare som röstar på (M) i riksdagsvalet. Kungsbackabornas flört med främlingsfientliga åsikter kan gynna (M).

Många vill regera från detta hus
Folkpartiet idag 7 mandat

Har gjort en bra valrörelse, kommer fram bra i media och känner positiv respons från väljarna i Kungsbacka. Rikstrenden är positiv vilket kan ge nya mandat.

Centerpartiet idag 5 mandat

Man lider av att de som flyttar in i Kungsbacka inte är centerpartister. (C) har tidigare haft många som röstat på dem lokalt men inte i riksdagsvalet. Men det är nästan helt borta. I valet 2002 fick man 11,4% i kommunalvalet men endast 5,9% i riksdagsvalet för Kungsbacka.

I valet 2010 var dock skillnaden under 1%. Partiet syns dåligt och har ganska anonyma företrädare.Dock kan rikstrenden som är positiv hjälpa dem. Var nära ett mandat förra valet.

Ett ytterligare mandat kan ge Centerpartiet tillbaka en kommunalrådspost om den kombineras med ett ordförandeskap.

Kristdemokraterna idag 3 mandat

Är väldigt anonyma i Kungsbackapolitiken. Kungsbacka är inget självklart område för dem. Kommer sannolikt att tappa ett mandat. I bästa fall behålla sina tre mandat. KD gjorde också 2010 ett klart sämre val till kommunen än riksdagen i Kungsbacka.  Över 2% skilde. Kan också tyda på att man fick stödröster just i riksdagsvalet.

Miljöpartiet idag 4 mandat

Rikstrenden kan hjälpa dem och de ligger närmare fem mandat än fyra. Den linje man driver politiskt i Kungsbacka ligger dock nära Vänsterpartiet vilket kan vara problematiskt i borgerliga Kungsbacka. Och deras ledare kallar sig socialist. Är dessutom emot Onsalavägen vilket knappast ger röster.

Socialdemokraterna idag 10 mandat

Rikstrenden går emot (S).  Politiskt är man också väldigt tysta och gör sällan några utspel. Kan kanske vara glada om man behåller sina 10 mandat men riskerar också tappa ett mandat. Många som flyttar till Kungsbacka är inte heller socialdemokrater.

Vänsterpartiet idag 1 mandat

Rikstrenden hjälper även dem som är väldigt tysta i politiken. Till och med kanske till tre mandat men Kungsbacka är inget vänsterfäste. Man var inte så långt från två mandat förra gången.

Kungsbackaborna idag 4 mandat

Svåraste parti att tippa. Förlorade nästan sitt fjärde mandat förra valet. Räcker det att driva att husen på torget är fula? Hur drabbar det partiet att man tar in en Sverigedemokrat på listan? Positivt? Negativt? I dagsläget tror jag man behåller sina mandat. Dock brukar intresset för ett sådant här parti minska efter några val.

Sverigedemokraterna idag 3 mandat fast två av dem sitter politiska vildar på

Följer säkert rikstrenden även om det lokalt i Kungsbacka är hela havet stormar. En ledamot i kommunfullmäktige har blivit utesluten och en har hoppat av. En kandidat i årets val kallar andra sverigedemokrater för liberaler och flyktingkramare. Möjligtvis avstår väljare att rösta på dem lokalt vilket kan gynna Kungsbackaborna.

onsdag, september 10, 2014

Alliansen har chans att vinna på söndag

Opinionsmätningarna duggar tätt. De visar lite olika resultat men vissa trender är lika.

Folkpartiet och Centerpartiet är på uppgång. Folkpartiet får t.ex 7,7% i TV4/Novus mätning.
Centerpartiet får 7,1%.

Även i Aftonbladet/United minds mätning får FP och C fram.

Övriga tendenser är att Moderaterna kommer tappa stort. Sannolikt hamnar man mellan 20-23%. Man har nästan tappat en tredjedel av sina väljare.

Socialdemokraterna tappar också och det ser ut som att man kommer göra ett ännu sämre val än 2010, som var ett katastrofval och det sämsta sedan 1914.

Intressant är att Miljöpartiet precis som 2010 tappar i valrörelsen. United minds har dem nere på 7,5%. Sannolikt är det så att deras politik klarar inte en granskning i valrörelsen. Den håller helt enkelt inte ihop och dessutom har de båda språkrören gjort en svag valrörelse.

Kristdemokraterna kommer hänga kvar i riksdagen men tappar nog lite.

Intressant är att FI inte kommer in i någon mätning men det kan ju bli kamrat 4% som hjälper dem in eller så vågar man inte rösta på dem.

Vänsterpartiet ligger strax över valresultatet 2010 men lyfter inte. Satsningen på en enda valfråga tycks inte varit rätt strategi.

Slutligen Sverigedemokraterna som tappar i båda mätningarna och får 8,1% i Novus.
Kan det vara så att alla stolligheter i partiet nu får väljare att tveka?

Gapet mellan blocken är i Novus 3,6%. Det krävs alltså inte speciellt mycket för att alliansen skall gå förbi. Klart möjligt.

Jag var med i min första valrörelse 1979. Och jag vet hur viktiga dessa mätningar några dagar innan är. Ser det bra ut så anstränger man sig till det yttersta. Ser det dåligt ut kan det lätt bli uppgivenhet.

Moderaterna har säkert accepterat att man kommer tappa 8-10% och det är för dem viktigaste med regeringsmakten. Men partiledningarna i S och MP funderar nog på vad som händer. Båda partier riskerar att göra sämre val 2014 än 2010 och de skulle ju bilda regering för någon vecka sedan....

Många röstar ju samma lokalt som till riksdagen och de förändringar som verkar vara på gång kommer ju ändra hur poster fördelas både i Kungsbacka kommun och i Region Halland. Någon risk för maktskifte lär det inte finnas varken i kommunen eller regionen.

I Kungsbacka är alliansens övervikt redan idag väldigt stor och i regionen är väl mest frågan, vart går Miljöpartiet? In i ett nytt samarbete med alliansen eller i opposition?

tisdag, september 09, 2014

Inga väntetider i sjukvården

Även om Halland har Sveriges bästa sjukvård kan den bli bättre. Framför allt måste vi minska vårdköerna.

I dagens nummer av både Norra Halland och Kungsbacka Posten skriver jag om detta.

Inga väntetider i sjukvården

Redan 2007 motionerade Folkpartiet till dåvarande landstingsfullmäktige i Halland om att målet skulle vara att från det man anmäler sig på akuten och tills man lämnar den, antingen går hem eller kommer upp på avdelning, så får det ta maximalt fyra timmar.

Vi tog modellen från England där sjukhusen klarade detta till 96%.

Motionen besvarades vänligt och man skulle arbeta med detta. Men inget hände.

Jag får återkommande rapporter om 8-10 timmars väntan på akuten och har som anhörig upplevt det själv.

Nu måste något hända.

Som ordförande för Närsjukvården arbetar jag också för att få bort köer och väntetider.

Just nu arbetar förvaltningen med ett tillgänglighetsprojekt där varje vårdcentral måste ta fram förslag på ökad tillgänglighet och därmed bort med köer.

Det kan t.ex. bli fler drop in tider eller som två vårdcentraler prövar, ett så kallat snabbspår dit man kan komma utan tidsbokning vardagar mellan 8.00–16.00.

Folkpartiets förslag om särskilda Äldrevårdcentraler är också ett sätt att få bort köer.

Region Halland måste fortsätta att arbeta ännu mer aktivare för att få bort vårdköerna.

I de flesta fallen handlar det inte om pengar utan hur man använder resurser och organiserar sig.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ordförande Närsjukvården
Regionkandidat