fredag, oktober 28, 2011

Juholt jobbar för alliansen

Idag publiceras ny opinionsmätning i Dagens Nyheter från Synovate. Socialdemokraterna backar till 28,1 %. Alliansen har egen majoritet. Samtliga allianspartier är över 4%.

Att Håkan Juholt sitter kvar är alltså oerhört positivt. Han visar sig vara en bra valarbetare för alliansen.

Och arbetet fortsätter. I riksdagens frågestund med statsministern igår fortsatte Håkan Juholt sin linje som hemlig agent för alliansen.

Han påstod att antalet social­bidragstagare är det högsta på 35 år. Givetvis fel och han fick backa.

Men det är bra att han så tydligt och i fråga efter fråga visar att han och Socialdemokraterna är så fel ute. Att man inte är ett regeringsdugligt parti med en trovärdig statsministerkandidat.

tisdag, oktober 25, 2011

Moderaterna föreslår ratat FP-förslag

I mars 2003 föreslog Folkpartiet, genom dåvarande kommunalrådet Kenneth Nilsson, i en motion till kommunfullmäktige i Kungsbacka, att kommunfullmäktige skulle uppdra åt kommunstyrelsen att utreda en eventuell ny lokalisering av idrottsplats för Kungsbacka centralort.
 Det vill säga flytta Tingbergsvallen till t.ex idrottsområdet vid Inlag. Marken där Tingbergsvallen ligger skulle passa bra som ett nytt centralt bostadsområde. 

Ungefär ett år senare på kommunfullmäktiges februarisammanträde 2004 så beslöt fullmäktige att motionen avslås med hänvisning till att kommunen inte har för avsikt att flytta idrottsanläggningen från Tingbergsvallen. Folkpartiet fick inget stöd för denna idé.

I dagens nummer av Kungsbacka Posten har tydligen Moderaterna tänkt om. Nu lanserar Fritidsnämnden moderata ordförande Kjell-Åke Andersson Folkpartiets idé att flytta Tingbergsvallen och sälja marken.

Det geniala med Folkpartiets förslag är att det skulle kunna ge pengar till idrotten. Rätt planerat kan byggrätter på Tingbergsvallens mark ge mer pengar än vad än en flytt kostar. Och det är förmodligen detta fritidsnämndens ordförande upptäckt och hoppas få del av dessa pengar. 

Bra att han nu kommit till samma slutsats som Folkpartiet. Synd att det tog 8,5 år.måndag, oktober 24, 2011

Förvånande moderat historieblunder

I det idéprogram Moderaterna antog förra helgen står följande: 

”Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat. För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande.”

Låter bra om det hade varit sant. Det är säkert så att de flesta av moderaterna, åtminstone i riksdagsgrupp och partiledning, står för dessa åsikter idag. Men historiskt så har Moderaterna, eller som man kallade sig tidigare Högerpartiet och Allmänna valmansförbundet, inte kämpat för dessa värden.

Den allmänna rösträtten för kvinnor och män kämpade man emot. Till slut genomfördes denna av en regering som bestod av Liberaler och Socialdemokrater med Nils Edén från Liberala Samlingspartiet (dagens Folkpartiet) som statsminister.

Moderaterna var inte speciellt aktiva när det gäller kampen mot apartheid. Vilket skapade konflikt för de borgerliga regeringar som satt 1976-1982. Vid ett tillfälle reserverade sig samtliga FP-statsråd mot ett regeringsbeslut att tillåta investeringar i Sydafrika. Mycket ovanligt.

Folkpartiregeringen 1978-1979 lade också en proposition mot investeringar i Sydafrika och den fick stöd av alla partier utom Moderaterna.

Samma problem har man att försöka visa att man stått på barrikaderna för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Det hade varit mycket enkelt att uttrycka dessa värderingar idag utan att blanda in historien. Utan den hade det faktiskt blivit bättre eftersom man hade sett att Moderaterna hade ändrat sig.

Att försöka påstå något som är så enkelt att kontrollera är en ordentlig blunder. Eller har de som skrivit texten så dålig kunskap om den svenska historien?

DN Exp Svd

E-samhällets möjligheter och faror


Den 7 november skall regionfullmäktige i Region Halland ta ett övergripande beslut kring det så kallade E-samhället. Att integrera IT och ännu mer i arbetet och också erbjuda invånarna fler tjänster.

Programmet är bra men övergripande och arbetet måste sedan fortsätta för att bli mer konkret.

En tjänst jag tycker är viktig är att alla medborgare genom ” mina vårdkontakter” direkt skall kunna se och skriva ut sin journal. Idag är det upp till landsting och region att ge denna service.

Ofta tas säkerheten upp som ett problem när man säger nej till att se sin journal direkt vis nätet. Och det gäller att hitta en säkerhetslösning som garanterar att patienten och ingen annan kan logga in. T.ex. via Bank-ID eller liknande tjänster.

När journaler nu samordnas uppstår ju också frågan vem som skall ha möjligheter att titta på dem.

Regeringens mål är att alla vårdadministrativa system i Sverige skall samordnas så att om en hallänning besöker en vårdcentral i Stockholm skall läkaren kunna se journalen från dennes vårdcentral och sjukhusen i Halland.

Detta kan spara både tid och pengar. På så sätt hindras också patienter att få samma sak utskrivet flera gånger genom att besöka olika vårdcentraler och akuter.

Men samordning av journalerna ställer stora krav på att klara patienternas integritet.  Hur garanteras att ingen obehörig får del av uppgifter? Speciellt om de blir tillgängliga över hela landet.

Det är inte politikers uppgift att peka på säkerhetslösning. Men man t.ex. spärra möjligheten för att vårdgivare än den egna vårdcentralen att se information till t.ex. patientens bankkort eller liknande. Givetvis skall sjukhus/vårdcentraler ha möjlighet att gå igenom systemet då det är akut.

Viktigt är att man hittar en bra lösning så förbättrade IT-system inte hindras en ev. debatt kring patienternas integritet.

Rätt använt kan fler IT tjänster i vården både effektivisera vården och skapa mervärde för patienten.