måndag, oktober 29, 2012

Skapa p-platser för kollektivtrafikpendlare

Resandet ökar kraftigt med Öresundståget och pendeltåget. Det gäller korta som långa resor. För den som måste ta bilen till Kungsbacka station är det nästan omöjligt att hitta en parkeringsplats.

Skall man åka mot Göteborg med pendeltåget finns Hede som alternativ men om resan skall ske med Öresundståget måste man gå på vid Kungsbacka station.

Det behövs fler p-platser för pendlare. En idé jag vill lansera är att göra särskilda p-platser för just pendlare.

För att parkera där så måste man få en biljett ur en automat och för att få biljetten sätter man in det man populärt kallar månadskortet från Västtrafik eller Hallandstrafiken. Och får därmed parkera i 12 timmar.

SL har det i Stockholm på några ställen och genom att läsa av sitt SL Acess-kort i biljettautomaten får man parkeringsbiljett.

Delar av parkeringen vid stadshuset vore utmärkt för detta. (Se bilden). Jag hoppas Västtrafik och Kungsbacka kommun funderar över detta. Kan också användas vid andra parkeringar där syftet i första hand är att de skall vara för pendlare.