lördag, april 05, 2008

Minskade väntetider på akuten i Halland?

Som uppföljning av folkpartiets arbete för minskade väntetider på akuterna inom Landstinget Halland så har jag skrivit en insändare som publiceras i Kungsbacka Posten idag.

Hopp om minskade väntetider på akuten?

I höstas skrev folkpartiet en motion till landstingsfullmäktige i Halland där vi föreslog att man tittade på möjligheten att införa en vårdgaranti även på akuten. Från det man skrivs in tills man skrivs ut, får behandling eller blivit inlagd, så får det ta maximalt fyra timmar.

Landstingsstyrelsens majoritet ställde inte upp på förslaget.

I början av mars kom landstingets revisorer med en rapport där man granskat situationen på akuterna i länet. Revisorerna konstaterade bland annat att det idag inte finns någon politisk fastställd målsättning för väntetid på akuter och jourcentraler. Revisorerna säger också att det finns anledning att ta reda på hur väntetiderna upplevs av patienterna.

Slutligen föreslår man att landstinget tar fram en målsättning för väntetid för att kunna uppfylla målet ”nöjda och engagerade medborgare”.

När vår motion kom upp på landstingsfullmäktige 31 mars argumenterade undertecknad och folkpartiet givetvis för vår motion och hänvisade till revisionens rapport. Vi föreslog att motionen skulle beredas ytterligare av landstingsstyrelsen och då kunde man hinna bedöma revisorernas synpunkter.

Heder åt övriga partier, undantaget vänsterpartiet, med landstingstyrelsens ordförande Mats Eriksson i spetsen som lyssnade på våra argument och motionen återremitterades.

Jag förstår att det finns flera som inte gillar ordet garanti. Om det är problemet så byt gärna namn. Målsättning för väntetid är helt acceptabelt för folkpartiet. Vad det kallas är oväsentligt. Huvudsaken är att vi får ner väntetider på länets akuter.

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspolitiker

fredag, april 04, 2008

Maggan tar över spelbolaget

Utnämningen av f.d. socialdemokratiska statsrådet Margareta Winberg (bilden) till ordförande i Svenska Spel är ett ganska smart drag av regeringen. Man kan ju inte anklagas för att gynna sina egna.

Dessutom tror jag faktiskt att hon är rätt person. Margareta Winberg kan säkert med sin bakgrund vara en dämpande faktor på spelentusiasterna i Visby.

Svenska Spel har alltför mycket önskat att bli en aktör på spelmarknaden som alla andra.

Enda skälet, och det är det enda skälet, att överhuvudtaget ha kvar Svenska Spel i statlig ägo är att bolaget skall tillföra marknaden återhållsamhet och viss reglering.

Men på Svenska Spel har man varit dålig på detta. Och skall Svenska Spel vara en aktör som alla andra så sälj bolaget till idrottsrörelsen och avreglera marknaden.

Afton12DN12SydsvSvdEkonomiNHD

Varför är Bylund förvånad?

Allianspartierna har tidigare riktat skarp kritik mot generaldirektören Bo Bylund (bilden) för att vara en del av den socialdemokratiska maktapparaten. Att som generaldirektör för AMS (numera Arbetsförmedlingen) leverera de siffror den dåvarande (s)-regeringen ville ha.

Den 9 augusti 2006 sa Maud Olofsson (c) följande om Bo Bylund till Dagens Eko:

- Bosse Bylund levererar ju nästan veckovis nu siffror som ska stödja regeringen och så säger han hela tiden som ett mantra att arbetslösheten sjunker. Och det är inte så dumt att ha en lojal generaldirektör som levererar de här siffrorna hela tiden, sa Maud Olofsson.

På frågan om han medvetet dribblar med siffrorna svarade Maud Olofsson:

- Jag menar att han använder sin position till att hjälpa regeringen (socialdemokraterna) att vinna valet.

Hur mer tydlig kan man vara att förtroendet för Bo Bylund hela tiden varit lågt?
Jag är snarare förvånad att han fick sitta så länge.

Bo Bylund blev tillsatts som generaldirektör på Ams för sin partibok inte för sin kompetens. Han skulle lojalt leverera de siffror som hans parti ville ha.

Därför är det naturligt att han nu får gå.

Bo Bylund ersättare kan mycket väl vara socialdemokrat. Men det är inte partiboken som skall avgöra vem som får jobbet. Utan enbart kompetensen.

DN123Svd12AftonblSydsv12HD12

torsdag, april 03, 2008

SVT är ett vilset företag

Ordet kris skall inte användas om Sveriges Television. Men det finns en vilsenhet som präglat företaget under många år. Mål sätts upp och de uppfylls inte. Strategier läggs fast som sedan inte fungerar.

Idag kom nästa strategiförslag.

400 personer skall bort. Ny organisation med stora bantningar. Riksprogram bara på fyra orter. SVT Norrköping försvinner. Mer beställningar görs hos produktionsbolag.

I botten finns att SVT1 skall vara den breda kanalen och SVT2 lite smalare.

Hur skall SVT ha en position på den nya mediemarknaden? Där nischkanaler blir fler och där digitaliseringen gör det möjligt för i princip alla svenskar att se fler kanaler?

Är det program typ ”Ballar av stål” som är framtiden? Eller är det att ge mer resurser till program som ”Uppdrag granskning”? Det är när dessa beslut tas som inriktningen klarnar.

Sam Nilsson, som avgick 1999 som chef, satte målet att SVT skulle ha 50 % av tittarandelen. År 2007 hade man 31,5%. 2006 var andelen 36,3% och 2005 var den 38,5. Tittandet på SVT sjunker alltså varje år.

Vilken smärtgräns har SVT när det gäller tittarsiffror?

Frågan är intressant därför någon gång når man en nivå då det starkt kan ifrågasättas om licens är motiverat. Om få tittar varför skall man då tvingas till licens? Svaga tittarsiffror för SVT kommer att tvinga fram förslag på ny finansieringsmodell.

Svd123DNSydsvAftonHD

En diktator och hans kompisar

Zimbawes president och diktator Robert Mugabe kämpar nu sin sista strid. Förmodligen var Mugabe och hans partis valresultat så dåligt att det är näst intill omöjligt att fuska till sig vinsten. Fusk kräver undantagstillstånd och ännu hårdare tryck.

Man har nu fått erkänna att oppositionen vann parlamentsvalet men resultatet i presidentvalet dröjer.

Förmodligen är inte de som skulle utföra det smutsiga arbetet med längre. Och i ett land som totalt körts i botten, är det möjligt att genomföra sådant omfattande fusk?

Vi har över hela världen sätt regimer falla därför att de kollapsar. Tjeckien, DDR, Rumänien, Serbien, Ukraina är bara några exempel där regimerna fått lämna makten pga. folkligt vrede. Serbien och Ukraina efter val som man försökte rigga.

Svensk vänster hyllade tidigt Robert Mugabe. Inte minst för att han var marxist.

Men idag talar man tyst om Mugabe inom vänstern. Precis som alla andra marxistiska, socialistiska och kommunistiska regimer har Mugabes utvecklats till en totalitär och kört sitt land i botten.

Intressant är ju också vilka ”kompisar” som Mugabe har i världen.

Övre bilden föreställer diktator Mugabe tillsammans med Cubas f.d. dito Fidel Castro. Mellersta bilden med Irans president Ahmadinejād och nedersta bilden tillsammans med Vitrysslands diktator Alexander Lukasjenko och han som kanske vill bli diktator. Vänsterns nuvarande kelgris, Hugo Chavéz från Venezuela.

Är Hugo Chavéz näste Mugabe? Näste person som svenska vänstern tar sin hand ifrån?

Zimbawes folk behöver nya ledare. Och dessa ledare behöver världens stöd. Inte bara genom uttalande, utan genom omfattande bistånd för att landet skall komma igång igen.

DN123Afton12Svd1234DagenSydsv12

tisdag, april 01, 2008

Dagens aprilskämt?

1 april är en vansklig dag att skriva kommentarer. Vad är sant och vad är aprilskämt i nyhetsflödet.

Ett givet skämt på Aftonbladets sida är att bröderna Schulman startar humorsajt. Det är ju omöjligt. För att starta humorsajt måste man ju ha humor. Svd och DN går på det.

Borås Tidning rapporterar här och här att UEFA (Europeiska fotbollsförbundet) vill stänga hamburgerkedjan Max restauranger under U 21 turnering i fotboll i Borås. Orsaken är att UEFA har McDonald’s som sponsor. Ett kul skämt.

Andra tidningar går på det, eller är det inte ett skämt?

Tidningarna rapporterar också att Posten i Sverige skall slås ihop med Danska posten.

Kanske det blir röda brevlådor i fortsättningen eller gulröda? Skämt eller sant?

Nöjda och lagom engagerade invånare i Halland?

Vid gårdagens landstingsfullmäktige i Landstinget Halland behandlades en folkpartimotion där vi föreslog att länstrafiken skulle ha öppna bolagsstämmor med frågestund.

Jag fick föra folkpartiets talan.

Landstinget Halland äger ju 50 % av aktierna i länstrafiken och kan påverka ett sådant beslut.

Landstingsstyrelsen hade förslagit avslag och så blev också beslutet. Fp-gruppen reserverade sig.

Förslag om mer öppenhet och medborgardialog är inte populärt i Landstinget Halland.

Ändå är ett av landstingets mål ”Nöjda och engagerade invånare”.

Men det får finnas en måtta på hur engagerade invånare Landstinget skall ha.

Miljöpartiet föreslog medborgarförslag för något år sedan. Det blev givetvis avslag. Riktigt så engagerade invånare vill inte landstinget ha att det lämnar förslag.

I Landstinget Halland finns ingen frågestund för allmänheten i samband med återredovisningen. Något många kommuner och landsting och kommuner har och som det finns stöd i lagen för.

Man har inte heller några öppna sammanträden för nämnder och styrelser vilket också lagen ger möjlighet till.

Folkpartiet har en motion föreslagit en tillfällig demokratiberedning som skulle titta på demokratifrågor och ökad öppenhet.

Den är ännu inte besvarad men har mötts med tveksamhet då landstinget har en ny organisation. Men det är två olika saker. En sådan beredning skall inte titta på landstingets organisation utan vad man skall göra för att öka medborgardialogenoch öppenheten.

Annars kanske målet skall ändras till ”Nöjda och lagom engagerade medborgare”

Hopp om minskade väntetider på akuterna i Halland

Folkpartiet lämnade i höstas in en motion till landstingsfullmäktige i Halland där vi föreslog en vårdgaranti på akuten.

Från det man skrev in till man antingen skrevs ut, remitterades för behandling eller lades in fick det ta fyra timmar. Vi har tittat på den engelska modellen som har en ”door in door out” tid på fyra timmar. Senaste rapporten visade att man klarar detta i 96 % av fallen.

Landstingsstyrelsen hade föreslagit avslag på motionen. Trots att man faktiskt inte vet hur långa väntetiderna är.

Efter det beslutet har revisorerna i Landstinget Halland kommit med en rapport om akuterna.

Man konstaterar där bland annat att det finns ingen politisk målsättning om väntetiderna. Man skriver också att man vet för lite om hur människor upplever väntetiderna och hur långa de egentligen är och föreslår att det läggs fast en målsättning för väntetiderna politiskt.

Jag fick igår i landstingsfullmäktige föra folkpartiets talan i denna fråga och tog givetvis upp det brittiska exemplet men också revisorerna rapport.

Mitt förslag blev att motionen i första hand skulle återremitteras till landstingsstyrelsen för ny beredning.

Vi fick omedelbart stöd av (kd), (mp) och (spi). Och då verkade övriga fundera och landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson (m) ställde upp på återremiss. Sedan gav (c) och (s) också stöd för återremiss.

För avslag direkt på motionen var bara vänsterpartiet. Typiskt.

Och återremiss blev beslutet.

Vad jag förstår har några hängt upp sig på ordet garanti. Och detta ord är inte heligt för folkpartiet. Vi vill få ner väntetiderna på akuterna, att man vet hur långa de är och att man jobbar med problemet. Kalla det garanti eller målsättning huvudsaken är att väntetiderna kortas.

Och jag hoppas att återremissen kan vara en start för detta arbete.

Nu skall dessutom revisorernas rapport besvaras senast under maj månad av landstingsstyrelsen och styrelserna för sjukhuset i Varberg, Länssjukhuset i Halmstad och styrelsen för närsjukvården.

Skall bli intressant att se vad de svarar.

Pinsamt för (s) eller var fanns Östros?

Under lång tid har socialdemokraterna argumenterat emot utförsäljning av statliga företag.

Den blir olönsam för statskassan hävdade Thomas Östros (bilden nedan) i Dagens Eko 15 januari 2007, ett argument som upprepats.

Ett annat argument har varit att staten förlorar makt.

Staten får minst 55 miljarder för Vin & Sprit. Ytterligare miljarder kan ticka in.

2008 lämnar V & S en aktieutdelning på 800 miljoner till staten . När 55 miljarder amorteras på statsskulden så minskar räntekostnaden med över 2 miljarder.

Alltså en god affär för statskassan och de svenska skattebetalarna. Argumentet emot försäljning pga. dålig affär föll platt.

Det andra om inflytande måste etiskt bli lite knepigt för (s). Inflytande över vad? Den globala vodkaproduktionen? Är det svenska staten som skall kränga vodka världen över med ibland etiskt tveksamma metoder som försvaras med att man följer de lokala lagarna?

Här är väl ändå (s) ute och cyklar rejält.

När så inga andra argument fanns fick den stackars nya talesmannen i näringsfrågor Tomas Eneroth träda fram. Då fanns det plötsligt ett hot mot jobben att det blir fransk ägare.

Var (s) lika oroliga när t.ex. V & S köpte utländska märken som Gammeldansk? Jag minns inte att den socialdemokratiska regeringen var orolig då, men det gällde ju danska jobb och hade väl ingen betydelse?

Och när Ericsson, Volvo och andra köper företag ute i världen och rationaliserar så har jag inte hört (s) protestera. Eller bryr man sig inte om det?

Tomas Eneroth verkade mest bortkommen i kommentarerna. En jobbig debut som talesman med en omöjlig uppgift.Var fanns Thomas Östros igår? Han gömde väl sig för det var så pinsamt. Alla argument emot en försäljning föll ihop som ett korthus.

DN12345678SvdSydsv12EkonomiN1234

måndag, mars 31, 2008

Sosse vill att (kd) lämnar regeringen

I en artikel i Sydsvenskan, kommenterad i Dagen, tycker socialdemokratern och professorn Ulf Bjereld att kristdemokraterna skall lämna regeringen.

Det blev väldigt lite statsvetenskap och väldigt mycket socialdemokratiskt önsketänkande i artikeln.

Klart det vore bingo för (s) om regeringen splittrades.

Han analys är också mycket undermålig.

Samtliga regeringspartier, möjligen förutom folkpartiet som ligger kring valresultatet i vissa mätningar, har tappat. Men sedan början av detta år har det vänt. Även (kd) har ökat. Senast i DN/Synovate.

Regeringens uppgång i mätning efter mätning har socialdemokraten Bjereld missat. Hans artikel har rubriken "Regeringen i gungning".

Kristdemokraterna har också fått gehör för många frågor. Nu införs t.ex. vårdnadsbidraget.

Ulf Bjereld tycks ha, professor som han är, missat att borgerliga väljare straffar den som bryter sig ur borgligheten eller gör upp med (s). Man måste också ha en fråga att lämna på.

Lämnade (kd) regeringen på t.ex. frågan om neutral äktenskapsbalk riskerar partiet att straffas rejält av borgerliga väljare i nästa val. Kristdemorkaterna skulle ännu mer riskera att åka ur riksdagen.

Alliansen är en allians och alla behövs. Kristdemokraterna behövs i regeringen och jag tror att både (kd) och regeringen kan se fram mot nya mätningar av opinionen där uppgången fortsätter.