tisdag, november 17, 2015

Naturligt att Folkpartiet blir Liberalerna

När Folkpartiet bildades 1934 så gjordes det i huvudsak genom en sammanslagning av Frisinnade folkpartiet och Sveriges liberala parti.

Det innebar att ordet frisinnade eller liberal inte kunde ingå i partinamnet. Och partiet fick heta Folkpartiet.

Idag är Folkpartiet det enda parti i riksdagen som inte har ett namn som i dagligt tal visar på partiets ideologi eller var man befinner sig på den politiska skalan. Visserligen heter partiet egentligen Folkpartiet liberalerna sedan 1990 men del delen av partinamnet används sällan av partiet eller media.

I andra länder som Spanien, Danmark och Norge finns partier som använder ordet folkparti men de befinner sig överallt i politiken, från höger till vänster.

Ordet folkparti visar inte var man står ideologiskt.

I den förnyelse som nu pågår i Folkpartiet är det naturligt att fundera på namnet. Skall partiets namn reflektera vd man står för?

Partistyrelsen säger ja och föreslår namnet Liberalerna.

Jag står till fullo bakom detta. Att få leda Liberalerna i Region Halland känns mycket bättre än att leda Folkpartiet, När man presenterar sig vet alla direkt var partiet har sina rötter.

Jag är övertygad om att namnändringen kommer tas med stor majoritet, kanske till och med i full enighet.