fredag, maj 22, 2009

Rösta 7 juni - Insändare

Denna insändare om Europaparlamentsvalet fick jag in i onsdagens Kungsbacka Tidning.

Rösta den 7 juni

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Där fattas viktiga beslut som påverkar vår vardag i Kungsbacka och Halland.

Genom samarbete i Europa kan vi hitta lösningar på allt från jordbrukspolitik till miljöpolitiken.Även den finansiella krisen löser vi bäst genom samarbete i Europa.

Hur viktigt är det då att man som företrädare gillar att vara med i EU?

Min uppfattning är att det är oerhört avgörande för att parlamentsledamöterna skall göra ett bra jobb.

Hur kan man fördjupa samarbetet kring t.ex. miljön om man inte gillar den organisation man skall samarbeta i?
Socialdemokraterna har valt att toppa sin lista med EU motståndaren Marita Ulvskog.
Vad ger det för signaler till övriga Europa?

För mig känns det som en röst på (S) och Ulvskog som att gå till en restaurang och äta där kocken inte gillar att laga mat.Resultatet blir nog ganska uselt.

Så rösta på ett parti som gillar EU och vill förändra jordbrukspolitiken, samarbeta för säkrare mat, införa Euron, samarbete för miljön och samarbeta mot brott.

Men framför allt rösta den 7 juni. Och påverka inte bara vad som händer i Europa utan indirekt här i Kungsbacka.

Tommy Rydfeldt
Folkpartist

onsdag, maj 20, 2009

Max fyra timmar på akuten - Insändare

Denna insändare fick jag publicerat i tidningen Kungsbacka Nytt idag onsdag.

Viktigt beslut för att minska köerna på akuten

Hösten 2007 lämnade Folkpartiet in en motion till Landstingsfullmäktige där vi krävde att väntetiden på sjukhusens akuter i Halland maximalt skulle vara fyra timmar. Från det man skrevs in till man lämnade sjukhuset eller lades in.

Skälet till motionen var att vi ansåg det orimligt att ständigt få rapporter om väntetider på 9-10 timmar.

Motionen fick inte det positiva mottagande vi trodde. Och våren 2008 förslogs att motionen skulle avslås.

Vid Landstingsfullmäktiges sammanträde lyckades jag få den återremitterad för ytterligare utredning.

Sommaren 2008 rapporterade media om väntetider på upp emot 14 timmar på Varbergs sjukhus akut.Tydligen fick detta fler politiker att inse att något måste göras mot väntetiderna.

När det så kallade Hälso- och sjukvårdsuppdraget (HSU) beslutades för 2009 gavs styrelserna för sjukhuseni uppdrag att se till att tiden på akuten blir maximalt fyra timmar.

Vid senaste sammanträdet med Landstingsfullmäktige bifölls också vår motion med hänvisning till detta uppdrag.

Jag är medveten om att förändringen kommer ta tid att genomföra. I andra länder har det tagit år att komma ner i väntetider så man klarar att behandla 96-98% av alla patienter inom fyra timmar.

Men besluten är ett steg i rätt riktning. Nu finns ett uppdrag till sjukhusen. Landstingsfullmäktige har sagt ifrån att långa köer på akuten är oacceptabelt.

Folkpartiet kommer givetvis att följa upp ärenden och agera om inget händer.

Tommy Rydfeldt (FP)
Landstingspolitiker

Omreglering av apoteken ger bättre service- Insändare

Denna insändare fick jag publicerat igår i Norra Halland och är en replik på en insändare från PRO. Sossarnas pensionärsorganisation.

Apotekens omreglering ger bättre service och öppettider

Sverige, Kuba och Nordkorea. Var har vi gemensamt? Jo det är i dessa länder man inte tillåter andra än staten att driva apotek.

PRO:s Bo Bäck tycker i Norra Halland 15/5 att vi skall fortsätta och tillhöra detta sällskap.

För det första använder Bo Bäck en felaktig term. Det är ingen avreglering av apoteken som sker nu.

Det är en omreglering. Apoteken kommer även i fortsättningen att vara statligt reglerade just för att säkerhet och läkemedelsförsörjning är en sådan viktig fråga.

Men fler aktörer ges möjlighet att verka. Vilket, det visar andra länder, ger ökade öppettider, fler apotek och bättre service.

Sverige har idag ett apotek per 10.000 invånare. Inom den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD:s medlemsländer är det ett Apotek per 3000 invånare.

Bo Bäck ondgör sig över rapporter om äldres läkemedelsanvändning och kallar det skandal. Jag kan bara hålla med.

Men det är ju faktiskt så att detta sker när vi har statliga apotek. Alltså inget argument mot den omreglering som nu sker.

Det intressanta är att samma argument som PRO använder för att säga nej till omreglering av Apoteken skulle kunna användas för att förstatliga alla mataffärer.

Säkerhet, samordning, service. Att det blir billigare att ha en aktör, staten, som äger butikerna.

Men jag tror ingen skulle komma på tanken. Därför ingen tror att det skulle bli bättre service, billigare och säkrare mat och bättre öppettider.

I Kungsbacka kommer två Apotek säljas till nya aktörer. Det skall bli intressant att se de förändringar jag är övertygad kommer vad gäller utbud, service och öppettider. Och vem vet om någon mer startar Apotek i Kungsbacka?

Tommy Rydfeldt (FP)
Landstingspolitiker

Sjukhusmaten - Insändare

Denna insändare fick jag publicerat i Kungsbacka Posten igår.

Sjukhusmaten är oerhört viktig

Mat äter man med munnen, näsan och ögonen. Smaken är viktig men även att man känner att det luktar gott och att det ser aptitligt ut. Den skall också serveras varm.

Därför är det uppfriskande att det kommit igång en debatt även om sjukhusmaten. Inte minst i Stockholm.

I Halland driver Landstingsservice kök på sjukhusen i Varberg och Halmstad som lagar patienters, personal
och besökandes mat.

Det kommer alltså inga färdiga förpackningar som skall värmas upp i mikrovågsugn eller liknande.

Förpackningar som oftast inte luktar mat och där smaken inte gör att man äter med någon glädje.

Styrelsen för Landstingsservice diskuterar regelbundet hur maten skall bli godare och att fler skall bli nöjda.

En målsättning är att 25 % av det som köps in skall vara ekologiska livsmedel eller närproducerat.
Men även vad som tillagas och hur är viktigt.

Jag är medveten om att det finns blandade synpunkter på sjukhusmaten i Halland. En del ger beröm, andra är kritiska. Det finns även synpunkter på att maten inte är varm.

Det viktiga är att alla vet att det pågår ett arbete för att göra maten bättre. Och har du synpunkter så lämna dem till ansvariga.

Ett löfte kan jag dock ge för framtiden. Så länge jag har något att säga till om vad gäller sjukhusmaten i Halland kommer jag aldrig ställa upp på att patienter får färdiglagad mat i platsförpackningar, lagad någon
annanstans, som sedan skall värmas i mikrovågsugnar.

Bra sjukhusmat är oerhört viktigt för ett snabbt tillfrisknande.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ledamot i styrelsen för Landstingsservice
Landstinget Halland

EP-val, Ulvskog och Malm.

Partiledardebatt i riksdagen. Jan Björklund undrar lite försynt om det går att ställa upp i valet till Europaparlamentet (EP) och inte gilla EU? Socialdemokraterna väljer ju att toppa med EU motståndaren Marita Ulvskog.

Är man emot så skall man ju inom EU arbeta för organisationens avskaffande. Att besluten om miljö och annat blir nationella. Kanske sätta sig på tvären för sakens skull.

Att arbeta för mer samarbete i en organisation man inte vill vara med i blir ju minst sagt konstig.

Tydligen var det känsligt för Mona Sahlin som försökte säga att det var 15 år sedan Ulvskog var emot. Tydligen är Ulvskog för numera. Är hon för införandet av Euron med?
I Kungsbacka hade vi idag besök av Fredrik Malm (bilden). Riksdagsledamot och på plats nummer fyra på Folkpartiets lista.
När det gäller Fredrik och andra på Folkpartiets lista finns det ingen tvekan. Man vill vara med i EU, skrota den gemensamma jordbrukspolitiken, inrätta en europeisk federal polis (FBI), bekämpa växthuseffekten med mer kärnkraft och ansluta Sverige till den gemensamma valutan, euron

Klara besked för den som gillar samarbete och tror på det.Man har inte heller bytt åsikt. Om nu Maria Ulvskog verkligen gjort detta?

PS! Enligt DN/Synovate får Folkpartiet 9% och 2 mandat. Bra början men det kan bli mer röster och mandat. DS!

DN2DN1Svd12DN3

måndag, maj 18, 2009

Fotbollens Zlatan är OK men inte matematikens Zlatan?

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) skriver i sitt elektroniska brev följande:

” Jag anser att det nu är dags att göra upp med den socialdemokratiska jantelagen inom skolpolitiken. Självklart ska även duktiga elever få utvecklas och fördjupa sina kunskaper.

På många orter finns det särskilda profilklasser där elever med särskild begåvning i ett ämne får möjlighet att fördjupa sina kunskaper. 2004 slog Skolverket fast att dessa profilklasser var acceptabla, men att antagningen måste följa närhetsprincipen. Det innebär att om inte alla elever antas, så ska den elev som bor närmast få platsen i profilklassen istället för den med mest motivation och kapacitet.”
På många orter finns det särskilda profilklasser där elever med särskild begåvning i ett ämne får möjlighet att fördjupa sina kunskaper. 2004 slog Skolverket fast att dessa profilklasser var acceptabla, men att antagningen måste följa närhetsprincipen. Det innebär att om inte alla elever antas, så ska den elev som bor närmast få platsen i profilklassen istället för den med mest motivation och kapacitet.

I idrott och estetiska ämnen, där utbildningen kräver speciella färdigheter, kan färdighetsprov vara godtagbara enligt Skolverkets bedömning, "förutsatt att närhetsprincipen inte åsidosätts".

Prov och andra urvalsmetoder har alltså varit helt förbjudna för antagning till profilklasser i teoretiska ämnen. Så sent som 1996 uttalade den dåvarande socialdemokratiska regeringen att intagningstester kan "bidra till och förstärka en icke önskvärd segregation".
Men om en profilklass ska fylla sitt syfte måste skolan kunna testa elevernas kunskaper och förutsättningar.

I den nya skollagen föreslår därför regeringen att antagningstester ska bli tillåtna till särskilda elitklasser från årskurs 7. I vissa särskilda fall, t ex Adolf Fredriks musikklasser, ska även kunna ha antagningstester från årskurs 4”


Vi har alltså haft den underliga ordningen att om någon är särskilt begåvad när det gäller fotboll så är det helt i sin ordning att man testar om man har särskilda förutsättningar. Bara man inte ”åsidosätter” närhetsprincipen.

Så hade Zlatan sökt hade man kunnat testa om han har större möjligheter att bli bra i fotboll än vad en annan sökande har.

Men om matematikens Zlatan söker så får man inte göra dessa tester.

Och Socialdemokraterna förstår fortfarande ingenting. Marie Granlund (S) är kritisk till att sökande till profilklasser med teoretisk inriktning ska sållas med hjälp av tester. Fotboll går bra men inte matematik.

Sitter flumskolan så i ryggmärgen på Socialdemokrater?

Svd12DN>Expressen