tisdag, november 29, 2016

Är detta en lösning för att öka tågkapaciteten Halmstad-Göteborg?

Frågan om att alla tåg skall stanna i Åsa är het nu. Idag ytterligare ett inslag i Radio Halland , tryck här.

Ett Öresundståg som är enkelkopplat tar ca: 220 passagerare. Vid vissa avgångar stiger det på uppemot 100 resenärer i Åsa. Alla kan förstå att det blir trångt och ståplats för många.

Genom att sprida ut dessa på fler avgångar, om alla tåg stannar i Åsa, blir det förhoppningsvis lite mindre ståplats.
Liberalerna har varit tydliga att vi vill att Hallandstrafiken hos Trafikverket prövar att så många tåg som möjligt stannar i Åsa. Inte minst de som inte går i rusningstrafik.

Som svar på vår skrivelse till styrelsen gavs ett uppdrag till VD att till nästa styrelsemöte ta fram ett faktaunderlag och konsekvensbeskrivning av ytterligare trafik i Åsa.

Men frågan har ytterligare en dimension.

Även om alla tåg stannar i Åsa så kommer det bli trångt på tågen i rusningstrafik mellan Halmstad och Göteborg och tillbaka.

Resandet ökar och räknar man upp resandet och tror att den ökning som nu sker skall fortsätta slår kapaciteten inom en snar framtid i taket oavsett var tågen stannar.

Ny linje där man lånar tågläge Varberg-Göteborg börjar 12 december. En tur mot Göteborg morgon och en tur tillbaka på eftermiddagen. Dubbelkoppling av ytterligare ett tåg kommer ske på morgonen.

Men problemet är att det inte finns så många tågsätt att dubbelkoppla med. Även om man skulle vilja.

Skåne vet detta och har nu börjat planera för ytterligare en tågtyp. Tryck här.

En dubbeldäckare som på samma tåglängd ökar kapaciteten rejält. Inga perronger måste förlängas. Kostar dessutom hälften att köpa in mot nuvarande tåg som i och för sig inte tillverkas längre.

Tågen finns också att köpa och Skåne planerar drift 2020.

Eftersom samarbete redan finns inom Öresundståg med Skåne kan detta vara intressant för Hallandstrafiken och Region Halland att titta på och haka på.

Tåg som då skulle gå mellan Halmstad och Göteborg t.o.r.


Inga kommentarer: