måndag, oktober 24, 2016

Torsdag behandlar Hallandstrafikens styrelse frågan om fler tågstopp i Åsa

När avtalet kring Öresundstågen tecknades 2009 skrevs det in ett antal villkor.

Ett av dem var att det bara får finnas ett stopp/uppehåll per kommun norr om Malmö. Och skall det vara fler stopp har övriga län på sträckan veto, dvs rätt att säga nej.

Därför stannar inte Öresundstågen från Köpenhamn/Malmö i Åsa.

De tåg som stannar är de Hallandstrafiken kan besluta om och som Västtrafik inte har något att erinra emot. Och det är de tågen som går mellan Halmstad och Göteborg, tur och retur.

Men det innebär att Åsa bara har uppehåll en gång per timma den mesta tiden av rusningstrafiken. Inget mitt på dagen och väldigt få på helgen.

Nu är ett nytt avtal ute på remiss och i det förslaget är paragrafen om ett stopp per kommun och vetot borta.

Det vill säga Hallandstrafiken bestämmer själva om man vill arbeta för fler stopp/uppehåll i Åsa.

Slutligt beslut tas dock av Trafikverket som bestämmer om det finns plats på rälsen och givetvis då i tidtabellen.

Ett argument som används främst från politiker söder om Kungsbacka är att det förlänger restiden. Med viktiga 2 minuter ????
Klicka på bilden för att göra den större

Men det är inte sant.

De avgångar som idag går från Halmstad och från Köpenhamn/Malmö kommer idag fram exakt samma tid i Kungsbacka och Göteborg. Stopp i Åsa förlänger inte restiden för de som t.ex bor i Falkenberg.

SJ:s avgångar ligger heller inte så att de hindras av stopp i Åsa.

Jag har gjort en bild på två exempel där man ser detta. Frågan får ju prövas ordentligt när tidtabellerna skall göras.

Men för att Trafikverket skall kunna ta med det i sina bedömningar så måste Hallandstrafiken ansöka om alla tåg gör ett uppehåll i Åsa.

Då kommer det in i arbetet med nationell tågplan 2018 som Trafikverket börjar med i januari 2017.

Liberalerna i Halland och Kungsbacka är överens om att vi helst ser att alla tåg stannar i Åsa.

Därför skrev jag som ledamot i Hallandstrafikens styrelse och gruppledare för Liberalerna i Region Halland tillsammans med Liberalerna i Kungsbackas kommunalråd Ulrika Landergren en skrivelse till Hallandstrafikens styrelse där vi föreslår att VD får i uppdrag att arbeta utifrån att fler, helst alla, Öresundståg skall stanna och gör uppehåll i Åsa.

Den skrivelsen kommer upp för beslut i styrelsen nu på torsdag 27 oktober. Då får vi ju se hur viljan är från andra partier.

Vissa lokalpolitiker i Kungsbacka har uttalat sig positivt men är man överens med sina regionpolitiker? Allt tyder på att så inte är fallet.

Ett löfte från någon i Kungsbacka blir ju ganska meningslöst om partiet i övriga Halland är emot och säger nej.

Känns bra att vi i Liberalerna är överens på både kommun- och regionnivå.