tisdag, juli 29, 2008

Kungsbackas jour- och akutvård

Kungsbackas närakut blir mer och mer populär. I andra landsting och regioner.

Siffrorna tyder dock på att antalet besökare från Kungsbacka minskar.

Idag fick jag publicerat insändare om detta i tidningen Norra Halland.

Hur skall jour och akutvården se ut i Kungsbacka?

Närsjukvårdens siffror visar att var fjärde patient på Kungsbackas närakut kommer från Stor-Göteborg. Gott betyg för halländska vården.

Men det känns ju lite bakvänt att Landstinget Halland i Kungsbacka via entreprenör driver en närakut dagtid där stor del är patienter som inte bor i länet men nattetid så hänvisar man Kungsbackas invånare till Varberg och Västra Götaland. Borde inte Kungsbackas invånare prioriteras?

Vårdval Halland gör att dagens upplägg av närakuten på sikt kan ifrågasättas. För att både landstingsdrivna och privatdrivna vårdcentraler skall vara attraktiva måste man arbeta mycket med tillgänglighet och bemötande. Ökat tillgänglighet hos ordinarie vårdcentral minskar ju direkt behovet av en närakut öppen dagtid.

Hur den framtida jour- och akutvården skall se ut i Kungsbacka kommer att bli mycket intressant att diskutera.

Folkpartiet kommer att fortsätta att driva att dessa frågor.

Viktigt är att det finns en fungerande jour- och akutvård när vårdcentralerna inte har öppet. Kvällar, helger och på natten. Och att den utformas utifrån Kungsbackas invånares behov. Besök från andra län får aldrig bli en väsentlig del av verksamheten utan bara en bonus som ger intäkter på marginalen.

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspolitiker

Sjukvården behöver mer konkurrens

I en forskningsrapport, presenterad på DN debatt, hävdar två forskare att sjukvårdskostnaderna kommer öka med 270 procent när fyrtiotalisterna åldras.

Det skulle innebära, enligt forskarna, att man var tvungen att kraftigt dra ner andra offentliga utgifter hitta ett nytt sätt att finansiera sjukvården eller betydande skattehöjningar.

Jag tror de är oerhört pessimistiska i sin bedömning.

För det första kan svensk sjukvård effektiviseras. Den offentliga sjukvården har alltid saknat konkurrens. Bra tillgänglighet, bra bemötande och kostnadseffektivitet har inte krävts.

En verksamhet som håller budgeten anses effektiv. Men vad säger att budgeten är rätt?

En verksamhet som har underskott har skyllt på snåla politiker. Men vad säger att bara för att man går med underskott är man effektiv?

Överskott ger alltid beröm. Men överskottet kanske beror på dålig produktivitet. Man skulle kanske ha kunnat producera 25 % mer sjukvård?

Ingenstans i artikeln tar man upp den medicinska utvecklingen. Där mediciner och ny teknik kan förbilliga vården men också att människor inte behöver förtidspensioneras och inte heller behöver samhällets stöd för att kunna bo kvar hemma.

Det finns ingen anledning att tro att denna utveckling skulle stanna upp.

Ta bara magsår som exempel. Olika preparat har i princip ersatt operation. Och behandlingen har flyttat från sjukhus till läkaren på vårdcentralen. En del preparat i lägre doser finns dessutom receptfritt på Apoteket.

Samhället har sparat mycket pengar i sjukvårdskostnader och i kostnader för sjukskrivningar.

Jag är inte lika pessimistisk som forskarna. Men rapporten är en väckarklocka.

Inte minst för sjukvårdspolitiker som måste arbeta vidare för en effektiv sjukvård med god kvalité.

Det är naivt och tro att den offentliga vården ensam skulle kunna lösa utmaningarna i framtidens sjukvården.

Den har en stor roll att spela men för att nå en effektivare sjukvård med bibehållen god kvalité behövs mer konkurrens och mer valfrihet.

Fler aktörer och kundval som Vårdval Halland.

Det finns ju anledning att också fundera på vad som skall vara skattefinansierat. Ingrepp för att återställa oskuld känns inte som något som direkt skattebetalarna skall stå för. Om ingreppet överhuvudtaget skall göras av den offentliga eller privata vården.

SvdDagenSydsvHDSydsv2DN2

måndag, juli 28, 2008

Dagens två korkade. Josefsson och Åkesson

Journalisten Dan Josefsson skriver idag i Dagens Nyheter om välfärdssamhället. En av de mest korkade artiklar jag läst på länge.

Han sprider i artikeln de ena korkade påståendet efter varandra.

Sverige har för första gången sedan Fälldin II föll 1981 en majoritetsregering.

Denna regering genomför vad man gick till val på.

Detta kallar Josefsson för statskupp i slowmotion.

Som ett slags bevis använder Josefsson en attitydundersökning från Umeå universitet.

Men riksdagsvalet då? Demokratin?

Dessutom har en massa av det som Josefsson inte gillar genomförts av socialdemokratiska regeringar ibland med mycket stor majoritet i riksdagen.

Han för också fram det knäppa vänsterpåståendet att alliansen egentligen har en annan agenda. För de som är medlemmar i allianspartierna är egentligen oerhört onda människor som vill alla riktigt illa.

Han föser Stefan Carlén, ekonom på Handelsanställdas förbund, framför sig i artikeln.

Läs bara detta:

”Dessutom privatiserar regeringen välfärdstjänster som skolor och sjukvård, vilket enligt Stefan Carlén ska få oss att på sikt acceptera att också finansieringen sker genom privata försäkringar istället för genom generella skatter och avgifter. Målet är genomgående att de rika ska få köpa sig en trygghet som resten av befolkningen aldrig får uppleva.”

Javisst. Alliansen skålar sedan i champagne och njuter av att det går illa för vissa i samhället. För är man inte vänster är man ond, eller?

Och sedan kommer nästa korkade stycke:

”Alliansregeringen säger sig vara vän av en stark fackföreningsrörelse. Samtidigt har man gjort det dyrt att vara med i facket och a-kassan. Syftet är enligt Stefan Carlén att försvaga facket och därmed också försvaga försvaret för välfärden. Samtidigt ökar inkomstskillnaderna genom att de lägsta lönerna sjunker”

Svensk fackföreningsrörelse har de senaste åren fått igenom höjning av lägstalönerna som aldrig förr. Inte minst Kommunal. Vilka löner sjunker?

Och givetvis vill den onda alliansregeringen givetvis krossa facket.

Jag tycker synd om Dan Josefsson. Men den människosyn och tron han har måste livet vara oerhört jobbigt. Tänk att bygga upp en låtsastillvaro på detta sätt. Sanningen är ju att den socialism och kommunism han så uppenbart älskar är död. Stendöd

Och det är väl där skon klämmer men han vill inte acceptera och inse detta.

Synd är det inte om Ingvar Åkesson, chef för FRA. Men kan ingen snart ge honom lite PR hjälp. För hur korkad får man vara?

Föst går han ut och säger man hindrat attentat. Som bevis för att FRA lagen behövs. Men när man frågar vilka och media vill kolla upp detta är det plötsligt sekretess. Och nu har han JK anmält bloggaren Henrik Alexandersson för att han på sin blogg publicerat vad FRA anser är material med sekretess. Läs anmälan här.

Korkat och dumt och tror han detta hjälper FRA i debatten?

Överlever Ingvar Åkesson FRA debatten eller blir han dess första offer?

Svd
AftonblSydsvHD