måndag, november 09, 2015

VG regionens argument för stora regioner håller inte

Jag förstår att Västra Götalandsregionen sneglar på Halland. Ett län med god tillväxt, befolkningsökning och bra skattekraft.

Det är inte som när Värmland gärna ville diskutera att gå samman med VG regionen. Intresset var något begränsat. Halland är helt enkelt ett bättre kap.

För att argumentera för större regioner har man satt ihop ett dokument, "Fem argument för större regioner". Tryck här.

Halland ligger bra till gegrafiskt
Låt oss ta argumenten var för sig:

1. Framtida utmaningar kräver stora regioner.

Det räknas upp en massa argument varför VG regionen klarar framtidens utmaningar. Den som läser skriften kan ju titta på dem själv. Men den fråga som kommer upp direkt är att varför klarar man inte dagens utmaningar? Kan det vara att storleken faktiskt inte spelar någon roll utan ledarskapet?

För några veckor sedan hade de två personer som fått regeringens uppdrag att arbeta för storregioner en samling med region, landstings och kommunpolitiker. Det framgick i debatten på det mötet väldigt klart att ingen forskning stödjer påståendet att större regioner ger t.ex bättre sjukvård.

2. Demokratin stärks

Här är argumentet att eftersom VG regionen har i princip all vård stärks demokratin?????  Mindre landsting som köper vård skulle alltså vara mindre demokratiska? Men de styr ju själva vilken vård man handlar upp. Argumenten haltar betydligt.

Ungefär 15-17 % av alla patienter på Närakuten i Kungsbacka kommer från VG regionen. Känner de att deras demokratiska möjligheter att påverka har minskat? Snarare att den har ökat då de själva väljer att åka till Halland därför att VG regionens politiker inte har i deras goda demokratiska anda skapat en vård de vill besöka.

Hela demokratiargumentet är ganska obegripligt.

3. Jämlikare vård

Åter ett ganska obegripligt argument. Storleken i en region skulle alltså kunna ge jämlikare vård? Jag vill nog hävda motsatsen. Med sex kommuner i Halland så är det lättare att se var problemen finns och åtgärda än i en region med 49 kommuner.

4. Jämbördiga parter driver utvecklingen framåt

Vi kommer aldrig att få jämbördiga parter i Sverige på grund av Stockholms läns landstings dominans. Men jag tycker inte det är fel. SLL är ett stort landsting som kan ta ledningen i Sverige och övriga regioner och landsting kan haka på.

T.ex har Mina vårdkontakter utvecklats av SLL och de har ett nationellt uppdrag att utveckla och förvalta tjänsten för samtliga landsting och regioner. Numera heter tjänsten www.1177.se

5.  Ökad demokrati, förbättrad effektivitet och ökad konkurrenskraft

Återigen en massa argument varför storleken har betydelse som inte backas upp av deras egna siffror.

Man redovisar ett vägt index över sjukvården som kommer från de öppna jämförelserna och det visar att Halland är bäst 2011, 2012, 2013 och 2014. (se bild )

Tryck på bild för att förstora
De tre stora VG regionen, Stockholm och Region Skåne har inga topplaceringar. Halland, Kalmar, Jönköping och Östergötland är som vanligt i topp. Kanske dessa läns storlek är optimalt?

Och vad gäller tillväxt så går det bra att läsa ett tidigare blogginlägg där tidningen Dagens Samhälle visade att Halland låg i topp när det gäller tillväxt. Tryck här.

Jag förstår att Halland är attraktivt att sluka. Men när argumenten inte håller utan istället visar att man inte skall skapa stora regioner slår det tillbaka.

Att fria till någon med dåliga argument och felaktiga förutsättningar brukar aldrig leda till äktenskap. Det VG regionen gjort med sin skrift är att stärka argumentation att vi inte skall ha stora regioner i Sverige. Men det var väl inte meningen?