onsdag, februari 22, 2017

Varning för Bolagsupplysningen

Nu är bluffmakarna på gång igen. Denna gång som Bolagsupplysningen.

Man skickar en blankett. Ser klart ut att komma från en myndighet. Stor text "Dags att komplettera".

"Vänligen returnera snarast.", över där man skall skriv under.

Men börjar man läsa den finstilta texten så kan man efter en stund se, i liten text, att detta "erbjudande" kostar 4795 kr. För detta skall man få "förtursexponering" på deras sida.

Tryck på bilden så blir den större
Varför detta skulle vara någon fördel framgår inte. Baksidan är full av liten text. Givetvis för att ingen skall läsa den.

Men om man gör det så ser man att tvist skall avgöras i estnisk domstol. Knappast lagligt och giltigt.

Sannolikt är det samma personer som tidigare drivit och driver Nummerupplysningen.se.

Samma tillvägagångsätt och snarlika texter.

Jag har tidigare varnat för dem. Läs här.

Då hörde de av sig och "krävde" att jag skulle ta bort blogginlägget.

Vad som skulle hända om jag inte gjorde det vet jag inte. Men det fick stå kvar och tills idag har 23.704 personer läst inlägget och förhoppningsvis sluppit att bli lurade.

Och nu varnar jag för Bolagsupplysningen.se.

Släng brevet, eller gör som krögaren Håkan Törnström, skicka tillbaka det med fiskrens. Läs här.

tisdag, februari 21, 2017

Halland växer så det knakar. Snart 400.000 invånare?

Idag kom SCB:s siffror över befolkningsökningen 2016. I Sverige var vi 1/1 2017,  9.345.987 personer. I Halland var vi vid årsskiftet 320.333 personer. En ökning med 5549 personer.

Samtliga kommuner i Halland ökar sin befolkning.

Mest ökade Halmstad med 1586 invånare och sedan kommer Kungsbacka med 1298 invånare.

Den 1/1 2017 hade kommunerna följande invånarantal:

Halmstad 98.538
Hylte 10.954
Laholm 24.664
Falkenberg 43.867
Varberg 61.868
Kungsbacka 80.442

Med tanke på bostadsbyggandet så kan nog Halland räkna med befolkningsökningar även framöver på 4000-5000 invånare per år.

Det innebär att Halland om 15 år har någonstans mellan 380.000 och 400.000 invånare.

Och det är detta Region Halland måste planera efter. Hur skall sjukvården klara denna ökning? Är de tre sjukhusen rätt dimensionerade? Behövs det fler vårdcentraler?

Klarar kollektivtrafiken att t.ex. transportera alla som vill åka? Vi vet ju att det är trångt på spåren.

Det är stora utmaningar men befolkningsökning ger också högre skatteintäkter.

Det är dock alltid lättare att planera för ökad befolkning än att hantera befolkningsminskningar där man hela tiden får skära ner och ta bort.

måndag, februari 20, 2017

Pressdöden är ett hot mot demokratin

I USA ser vi Donald Trump attackera media. När de förmedlar saker som han inte gillar ljuger dem, enligt honom.

Man hittar utan att blinka på saker och kallar det för "Alternativa fakta".

Istället sprids falska nyheter på sociala medier. Givetvis i syfte att med alla medel vinna makt.

Man kan ju ställa sig frågan att den som vill vinna på det sättet, hur vill man använda makten?

Det finns en stor förlorare, demokratin.

Vi ser i Sverige hur tidningar försvinner. Kommuner slutas att bevakas. Olika makthavare oavsett om de är politiker, tjänstemän, näringslivsföreträdare eller leder organisationer, kan ganska fritt agera utan risk för att de granskas.

Tidning som läggs ner
För 20 år sedan bevakades Kungsbacka regelbundet av sex medier. Norra Halland, Hallands Nyheter, Göteborgs Posten, Kungsbacka Tidning, Tidningen Arbetet och Radio Halland. Stundtals även av GT och SVT Västnytt.

Flera har försvunnit och någon tillkommit. Tidningen Arbetet gick i konkurs. Hallands Nyheter la ner sin redaktion i och därmed bevakning av Kungsbacka. Göteborgs Posten har idag lämnat kommunen och det skrivs sporadiska artiklar om Kungsbacka utan större djup eller granskning, ofta baserat på pressmeddelanden.

Kungsbacka Tidning har lagts ner. Västnytt har blivit SVT Hallandsnytt som i och för sig ökat bevakningen av Halland men problemet är att de flesta Kungsbackabor ser SVT Väst utan nyheter från Kungsbacka.

Kungsbacka Posten och Kungsbacka Nytt har tillkommit men Kungsbacka Nytt läggs nu ner och Kungsbacka Posten blir endagarstidning.

Kvar blir tre medier som bevakar kommunen regelbundet. Norra Halland, Kungsbacka Posten och Radio Halland.

Och det är ju enkelt att förstå om 10-15 journalister regelbundet bevakar vad som förekommer i en kommun och det istället blir 5-6 stycken så minskar ju granskningen. Och balansen mellan makthavare och granskare blir rubbad.

Jag är ingen anhängare av statliga stöd som presstöd. Men jag börjar undra om inte staten inte måste börja garantera mångfalden bättre även om det innebär statligt stöd.

Att idag prenumerera på en tidning är ett stort steg att ta. Speciellt för yngre. Kanske stöd skulle ges även till gratistidningar som gör kvalitetsjournalistik?

Även journalistik online måste kanske få ett stöd även om jag inte idag kan säga hur.

Tycker du som politiker det inte är bra att det blir färre som granskar politiken? Kanske någon frågar.

Nej, för jag vill inte leva i ett samhälle där osanningar blir regel, där fusk kan ske utan att någon uppmärksammar det, där maktmissbruk förekommer och där förloraren alltid är demokratin.