lördag, augusti 14, 2010

Vill du hjälpa mig göra sjukvården bättre?

Rubriken finns på det blad som nu börjar delas ut i Kungsbacka.

Om man frågar mig hur kan jag hjälpa dig? Då är mitt svar, genom att ge mig ditt kryss och därmed Folkpartiet din röst ökar möjligheterna att få igenom de frågor jag driver, och göra en bra sjukvård ännu bättre.

Här är mina fyra viktigaste frågor:

Bättre akutvård i Kungsbacka

Vi är i Kungsbacka över 74.000 invånare och blir bara fler. I detta läge, som man gjorde 15 februari 2006, stänga jouren och ta bort möjligheten att få träffa en doktor i Kungsbacka mellan 00.00-07.00, var ett felaktigt beslut. Det är inte rimligt att behöva åka till Sahlgrenska eller Varberg mitt i natten för mindre saker.

En ordentlig genomgång av akutsjukvården i Kungsbacka behöver göras Vi har nu vårdval Halland som innebär att din vårdcentral är ett mer naturligt val för sådant en vårdcentral normalt klarar. Hur skall akutvården i Kungsbacka se ut framöver och hur skall man kunna få vård nattetid?

Speciellt viktigt är detta då Varberg nattetid stängt både barnakut och ortopedi. Skall verkligen ett barn nattetid behöva åka 12 mil till Halmstad för att få träffa en läkare?

Man skall ha rätt att välja läkare

Alla skall ha rätt att inte bara välja vårdenhet utan även en fast läkare så man slipper träffa olika läkare hela tiden. Den framtida regionen kan påverka detta både genom Vårdval Halland men också genom sin egen Närsjukvård som driver vårdcentraler i egen regi.

Utveckla, inte avveckla, Kungsbacka Närsjukhus

Det har funnits tendenser i Landstinget Halland att centralisera mer till Halmstad. Bland annat har ansvaret för röntgen flyttats från Kungsbacka till Halmstad. En utredning har också föreslagit att delar av gynekologin i Kungsbacka skall flytta. Då till Varberg.

Kungsbackas närsjukhus är ett bra och skickligt sjukhus. Jag kommer jobba för att utveckla och stärka sjukhuset och säger nej till att delar av sjukhuset flyttar till Varberg eller Halmstad.

Utveckla, inte avveckla, Kungsbacka Närsjukhus

Skall man behöva vänta upp emot 10 timmar på akuten? Jag har tagit initiativet till en motion där Folkpartiet krävde att inom fyra timmar skall patienten ha skrivits in, blivit behandlad eller överförd till vårdavdelning.

Motion föreslogs först avslagen. Jag fick den återremitterad och till slut bifallen. Nu pågår arbetet för att införa max fyra timmar på akuten. Jag vill fortsätta arbetet i nya Region Halland för att detta verkligen genomförs

Detta är fyra viktiga frågor för att göra sjukvården bättre i Kungsbacka men även i hela Halland.

Får jag ditt kryss?

PS! Från 1/1 2011 är Halland en region. Men eftersom grundlagen inte ändrats står det Landstingsfullmäktige på valsedeln DS!

fredag, augusti 13, 2010

Parti vill göra "Din Framtid" mörk

En grupp som ville ha kvar kommunala dagmammor i Kungsbacka bildade ett parti. Kallar sig för Din Framtid.

Nu har de presenterat sitt program och får dem majoritet är knappast din framtid ljus.

Om man genomför deras idéer lär Kungsbacka kommun få kraftiga problem framöver.

För att riktigt markera att de behövs påstår man att kommunen gjort besparingar i 20 år.

Alla som kan det minsta ekonomi vet att detta påstående är falskt. Kommunens kostnader har snarare ökat för mycket. Vilket har resulterat i skattehöjningar.

Deras förslag är allmänt flummiga. Man påstår att det går att bryta upp och decentralisera den kommunala förvaltningen. Tjänstemännen skall omskolas.

Partiet påstår att man kan frigöra 300 miljoner. Och nu blir det riktigt kul.

100 miljoner tar man från framtida eller tidigare överskott. Man intecknar alltså pengar som inte finns. Dessutom måste en kommun eller landsting göra överskott för att inte behöva låna till varje investering med höga räntekostnader som följd.

80 miljoner påstår man sig kunna spara på att inte ha köpa-sälj system i kommunen.
För att ge ett exempel på vad Köpa-Sälj är så när skolan behöver städning så köper man det antingen av kommunal förvaltning eller privat bolag. För bästa kvalité och pris.

Man säger inte hur man sparar 80 miljoner och det är ju klokt. Köpa-sälj system brukar pressa priserna och eftersom det inte blir fri nyttighet att få en tjänst effektiviserar detta verksamheten. I Landstinget Halland har sådant system på servicetjänster sparat säkert 100 miljoner på ca: 10 år. Pengar som gått till vården.

Genom att inte köpa externa tjänster eller konsulter så frigör man 40 miljoner. Men dessa tjänster behövs ju idag. T.ex om man bygger en bro måste den projekteras, av en konsult. Alternativet är ju att anställa personal och då blir det ingen besparing.

Slutligen så skall man antalet minska nämnder och förvaltningar och spara 80 miljoner på det.

Om man skall upprätta någorlunda servicenivå och även inte få total maktkoncentration till några få politiker är det ju en omöjlighet.

Om man betalar 100 kr i skatt går 2,91 kr till den politiska verksamheten inklusive kommungemensamma. Till För och grundskola går det 42,78 kr.

Alla förstår nog att det finns inga 80 miljoner att hämta genom minskning av antalet politiker och förvaltningar.

Antingen är man totalt okunniga i det nya partiet, kanske naiva eller så försöker man slå blå dunster i väljarna.

Som tur är behöver inte jag avgöra detta utan det gör väljarna den 19 september.

Går man på deras budskap? Jag tror inte det.

En sak skall alla politiker lära sig. Väljarna är inte dumma.

Ola Johansson skriver också om detta.

onsdag, augusti 11, 2010

tisdag, augusti 10, 2010

Mikael Wendts vallåt.

Mikael Wendt (bilden) är en av Sveriges mest kända kompositörer. Han har skrivit Fyra bugg och en Coca Cola som vann svenska melodifestivalen 1987.

Sommar i Sverige igen (Ensam mamma signaturen), Som en vind (som vann melodifestivalen 1990) med flera låtar.

Men Mikael är också politiker för Folkpartiet i Skövde.

Här är hans blogg och senaste inlägget.

Här är Mikaels hemsida.

Och nu har Mikael skrivit en låt till Folkpartiets kampanj. Ja till Framtiden.

Lyssna nedan.Fler som har låten. Daniel Andersson.