onsdag, juli 19, 2017

Vad visste Anna Johansson och när visste hon det?

En klassisk fråga i utfrågningarna kring Watergateaffären på sjuttiotalet och vad President Nixon visste kom från republikanen Howard Baker.

"What did the President know and when did he know it?"

När det gäller skandalen kring Transportstyrelsen så kan man ställa samma fråga:

Vad visste Anna Johansson och när visste hon det?

Enligt den information hon lämnat fick näringsdepartementets tjänstemän informationen om den brutna sekretessen i början av 2016. Anna Johansson skall dock ha informerats först i början av 2017 då generaldirektören också fick sparken.

Stämmer verkligheten detta?

I så fall bör ju huvud rulla på departementet och den/de tjänstemän som undanhöll information för statsrådet Johansson bör omedelbart sparkas.

Gör Anna Johansson detta och ser till att det inte kan hända igen så kan hon säkert sitta kvar. Ifrågasatt men ändå inte så skadeskjuten att hon får avgå.

Men frågan blir ju varför sparkades dessa tjänstemän inte i början av 2017 när Anna Johansson fick reda på detta?

För alternativet som förmodligen kan vara sanningen är att Anna Johansson vetat om detta mycket länge och ljög på presskonferensen men i början av 2017 blev situationen ohållbar och Maria Ågren fick sparken.

Det finns alltså inga tjänstemän att sparka och som är beredda att ta på sig att inte informerat henne.

Och då kvarstår bara en sak.

Anna Johansson har kraftigt brustit i sitt arbete som statsråd och måste avgå.