torsdag, juni 19, 2008

Vårdval Halland ökar valfriheten

Jag har under några veckors tid haft en debatt i lokaltidningen Norra Halland med Ingeborg Oléni från SPI (pensionärspartiet) och en person som heter Maudh Arndorw (kanske också SPI?) om Vårdval Halland.

De tycker båda att man skall granska privata vårdgivares bokslut. Men vad man skall göra med dessa boksluts siffror är en gåta. Lägga sig i? Hur då?

Jag trodde det var viktigast att man gav bra och god vård och det följer Landstinget Halland hela tiden upp.

Och varför skall bokslutet för läkaren som levererar vård granskas men inte byggföretaget som bygger lokalen? Hänger ni med? Jag gör det inte eftersom det saknar logik.

Men SPI är ju emot Vårdval Halland och då kanske man angriper på detta sätt.

Här är dagens insändare i Norra Halland.

Vårdval Halland ökar valfriheten
Replik till Maudh Arndorw och Ingeborg Oléni (SPI)

Trots många ord lyckas varken Maudh Arndrow eller SPI:s Ingeborg Olgeni förklara varför Landstinget Halland skall granska privata vårdgivares ekonomi och inte andra leverantörer. Inte heller vad landstinget skall göra med informationen.

Man lyckas inte heller förklara hur det skulle kunna hänga ihop med lagen om offentlig upphandling.

Både SPI och vänsterpartiet har ju sagt nej till Vårdval Halland. Och vill man inte ha valfrihet, konkurrens och privata alternativ så finns ju dessa partier att rösta på 2010.

Jag och folkpartiet tror på Vårdval Halland som ett sätt att nå valfrihet och konkurrens i vården och att detta är vägen att nå bättre tillänglighet, bättre bemötande och en god vård.

Hittills stöds vår uppfattning av de uppföljningsrapporter Landstinget Halland gör. Det har dessutom tillkommit fler vårdcentraler i Halland och flera är på gång.


Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspolitiker

Sans och balans i FRA debatten?

Sverige måste som alla andra länder bedriva signalspaning. Men den måste vara demokratiskt kontrollerad och FRA skall inte slumpmässigt efter eget tycke granska personer utan att det finns skälig misstanke.

Det är min grundinställning till FRA förslaget och all övervakning som samhälle bedriver.

Den 16 juni skrev jag att man borde återremittera förslaget. Det gjordes, men blev det bättre?

Uppfyller de tillägg som gjordes de krav jag anser man skall ställa på sådan lagstiftning? Jag är oerhört tveksam. Det beror mycket på hur den proposition som kommer till hösten är utformad och hur man därmed i praktiken hanterar kontrollen av FRA.

Nu börjar det bli finlir som man måste gå igenom noga för att kunna ha en slutlig åsikt.

Debatten kring FRA har varit bra och den har varit dålig. Den har varit saklig och djupt osaklig. Den har varit stimulerande och ibland direkt korkad.

Som den riksdagsledamot som försvarade lagen med att jämföra med "lugna" 70-talet och att det blivit så mycket värre nu och att vi har värre hot.

1970-talet var det kanske mest våldsamma årtiondet någonsin i Sverige som då drabbades av ett antal terroristdåd som ambassadockupation, mord på ambassadör, flygplanskapning och planer på att kidnappa f.d statsrådet Anna-Greta Leijon.

När det gäller osaklighet så slår som vanligt socialistiska partiets bloggare Anders Svensson alla rekord.

På fullt allvar skriver han (obs inget skämt eller satir):

”Och de stackars nyliberala bloggarna och tyckarna som tror att nyliberalismen står för frihet. Det är tvärtom, en förutsättning för att de nyliberala reformerna ska kunna genomföras är att folk hålls på mattan, att folk hindras från att protestera. En del i detta är kontroll och övervakning. Genom kontroll och övervakning ska folkets och arbetarnas protester mot nedskärningar, privatiseringar och utförsäljningar förhindras och förminskas.”

FRA lagstiftningen skall alltså medvetet, enligt Svensson, användas för att förtrycka svenska folket. Ungefär som i de diktaturer som han och hans gelikar på vänsterkanten alltid har hyllat. Genom sig själv känner man andra, eller?

Tror han att andra har samma syfte med spaning som man själv hade haft om Socialistiska partiet suttit vid makten?

Som tur röstar bara några promille på detta parti. Man förstår varför när man läser inläggen.

Slutligen en eloge till Camilla Lindberg (fp) och Birgitta Ohlsson(fp) för att de röstade emot respektive lade ner sina röster. Bra gjort.

Aftonbl234DN12Svd2

måndag, juni 16, 2008

Återremittera FRA-förslaget

FRA:s befogenheter borde tas i stor enighet i riksdagen. Denna enighet finns inte.

Den sortens övervakning man vill ge FRA befogenhet till skall också ha stor folklig förankring och förståelse. Denna förankring och förståelse finns inte.

Det olyckliga med den sortens förslag som nu ligger på riksdagens bord är att man hela tiden tänjer gränserna.

Bara lite till och nästa gång bara lite till inom ett annat område osv.

De små stegens beslut på olika områden blir till slut ett oerhört kliv in i storebrorssamhället.

Steg för steg riskerar man att skapa ett samhälle där godtyckligheten regerar inom olika områden.

Återremittera förslaget på onsdag. Låt utskottet arbeta om förslaget så att man når stor enighet och att det har bred förankring i Sverige. Eller att utskottet föreslår riksdagen att man uppdrar åt regeringen att återkomma med ett nytt förslag.

Det kan aldrig vara fel att på nytt titta på detta förslag i lugn och ro utan prestige.

Egentligen tycker jag att man borde rösta nej helt och hållet till liggande förslaget. Men kan detta förslag var en öppning?

En återremiss gör ju också att man inte behöver rösta i frågan och löser dilemmat för många av alliansens riksdagsmän.

DNSvd123Afton12345

söndag, juni 15, 2008

Rösta nej till FRA lagstiftningen

Jag har inte skrivit något inlägg om detta tidigare. Främst därför att det finns så många liberaler och andra som skrivit bra inlägg i frågan. Jag behöver inte upprepa alla deras goda argument. Men länkar gärna till dem.

Folkpartiet i Nacka här och här

Mattias Svensson. Massor av bra inlägg och en väldigt kul film. Sök själv på hans blogg.

Mathias Sundin

Niklas Frykman

Jag instämmer helt att denna lagstiftning inte hör hemma i ett demokratiskt och öppet samhälle.

Jag hoppas samvetet hinner ikapp vissa alliansriksdagsmän på onsdag och att frågan faller.

Till dem som funderar på att rösta mot partilinjen så vill jag påminna om folkpartisten Olle Wästberg.

Han gick i början av 1980-talet gick emot sin egen regering och tillsammans med oppositionen prickade man handelsministern Staffan Burenstam Linder för hanteringen av den så kallade Telubaffären.

Det har ju inte gått så dåligt för Olle Wästbergs karriär efter det om någon är rädd för att den politiska karriären är slut. Att stå för sin åsikt ger bara respekt. Att inte stå för den, ja det kan alla räkna ut……

SvdDN123

Viktig uppdatering 13:26

Det går ett rykte om att folkpartiets Birgitta Ohlsson inte skall deltaga i omröstningen och är i Zimbavne.

Jag kollade inte detta rykte utan förutsatte att Dagens Nyheter hade rätt när man 12/6 skrev om detta och Politikerbloggen hade rätt som påstod att man samlade in pengar till en flygbiljett hem för henne.

Nu har jag strukit det jag skrev om detta i mitt inlägg ovan.

Som framgår av kommentar nedan av Mark Klamberg är detta rykte fel vilket jag med glädje vidarebefodrar.

Birgitta Ohlsson kommer att deltaga och givetvis får vi hoppas att hon röstar nej och stödja henne om hon vågar, precis som Olle Wästberg (se ovan) gå emot regeringen.

Länkt till hennes uttalande.

Hur skall (s) hålla rent mot Sverigedemokraterna?

Frågan i rubriken är berättigad. Socialdemokraterna tappar 2 % i SIFO:s mätning och Sverigedemokraterna ökar 0,8 % och kommer över 4 % spärren. Samband?

Frågan i rubriken är berättigad därför i de valundersökningar som gjordes efter valet 2006 så visar man att det var (s) som tappade mest till (sd).

Jag har skrivit om detta tidigare.

Sannolikheten att en (s)-väljare går till (sd) är större än att en alliansväljare gör det.

Och (s) kan tydligen tänka sig att samarbeta med (sd). Åtminstone i Halmstad där kommunrådet Anders Rosén (s) (bilden) har haft kontakter med (sd) för att fälla nuvarande lokala alliansregeringen i Halmstad.

De har lite olika åsikter om hur kontakterna har gått till men vad skall Anders Rosén säga? Att önskan om makten var så stor att han gör vad som helst? Samarbetar med vem som helst? Något som dock verkar misslyckas på grund av oenighet inom Sverigedemokraterna.

Läs mer i Hallandsposten här , här och här.

Vad säger Mona Sahlin om detta?

Glädjande i mätningen är att folkpartiet som enda regeringsparti ligger över valresultatet. Denna gång får folkpartiet 7,7 %.

AftonblSvdDNDagenHD

Uppdatering 12:10

I en kommentar i Svenska Dagbladet säger Marita Ulvskog (s):

- I de kommuner och landsting där Sverigedemokraterna redan har platser bemöter våra lokala representanter dem. Det är viktigt att de inte får stå oemotsagda utan att man tvingar dem att redovisa effekter och slutsatser av deras argumentation

Jasså? Är det vad (s) gör i Halmstad? Underligt sätt att bemöta dem i så fall.

Svd 2Svd3